14.08 Läänemaa Metsaühistu enampakkumine HIND 30000eurot

Läänemaa Metsaühistu metsakinnistu müügi enampakkumine
Müügiüksus LUHA
Katastritunnus: 77601:001:0443
Kinnistu nr: 2119032
Pindala: 6,0 hektarit
Hinnanguline raiutav maht: 1400 tm
Alghind 30 000 eurot
Pakkumiskutse leitav SIIT
Enampakkumise võitjaks osutub see, kes pakub müügiüksuse lõikes kõrgemat hinda.
Võib pakkuda ka alghinnast madalamat hinda, aga sel juhul ei teki maaomanikul raieõiguse müümise kohustust.
Enampakkumise võitjal tuleb tasuda Läänemaa Metsaühistule täiendavalt 2% müügihinnast.
Enampakkumise lõpptähtaeg: 14.08.2017
Enampakkumise korraldaja:  Läänemaa Metsaühistu
Metsamajandamiskava puudub, prognoositavalt on kinnistul 70% mändi, 25% kaske, 5% haaba. Hinnanguline tagavara 230-260 tm/ha. Metsa vanus 90+ aastat. Täpsemalt tuleb ostjal endal hinnata.
Info küsimuste osas:   Arvo Aljaste +372 53 483 252 arvo.aljaste@metsauhistu.ee

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.