14.08 Võrumaa Metsaühistu enampakkumine HIND 12500eurot

Võrumaa Metsaühistu  kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
Maaüksus: Suur-Semmo , Võru maakond, Lasva vald
Katastritunnus: 38901:001:0402     
Kinnistu nr: 374341
1) RAIELIIK, LANGI PINDALA JA ANDMED LANGI KOHTA:
Raiutav eraldis: 1  Raieliik: LR , pindala: 1,3  ha. Raie kogumaht ca: 350  tm
Kokku ca 350 tm
Alghind: 12 500 eurot
Enampakkumise lõpptähtaeg- 14.08.2017 a. kell 11.45
Enampakkumise korraldaja- Võrumaa Metsaühistu
Informatsioon- Aarne Volkov, tel. 52 99 841; e-post: aarne.volkov@erametsaliit.ee

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.