22.05 Võrumaa Metsaühistu enampakkumine HIND 20000eurot

Võrumaa Metsaühistu  kasvava metsa raieõiguse enampakkumine
Maaüksus: Metsa, Võru maakond, Rõuge vald
Katastritunnus: 69701:001:0310      
Kinnistu nr: 1166341
1) RAIELIIK, LANGI PINDALA JA ANDMED LANGI KOHTA:
Raiutav eraldis: 12  Raieliik: LR , pindala: 1,0  ha. Raie kogumaht ca: 293  tm
Raiutav eraldis: 11  Raieliik: LR , pindala: 0,2  ha. Raie kogumaht ca: 42  tm
Raiutav eraldis: 10  Raieliik: LR , pindala: 0,5  ha. Raie kogumaht ca: 146 tm
Kokku ca 481 tm
RAIET EI TOHI TEOSTADA AJAVAHEMIKUL 20. MÄRTS- 20. JUUNI
Alghind: 20 000 eurot
Enampakkumise lõpptähtaeg- 22.05.2017 kell 10.45
Enampakkumise korraldaja- Võrumaa Metsaühistu
Informatsioon- Aarne Volkov, tel. 52 99 841; e-post: aarne.volkov@erametsaliit.ee

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.