23.05 Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu enampakkumine HIND 140000eurot

Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu metsakinnistu müügi enampakkumine
Maaüksus: VANA-PAKITA, Ellamaa küla, Nissi vald, Harjumaa
Kinnistu nr. 10357702
Katastriüksuse nr (d): 51801:001:0287, 51801:001:0288, 51801:001:0289
Kinnistu pindala on 59,13 ha, sellest metsamaad on 48,56 ha.
Kasvava metsa tagavara metsamajandamiskava andmetel: 6892,8 tm  (10.09.2007). Osa raietest on tehtud.
Objekti alghind: 140 000 eurot
(Pakkumine alla alghinna on lubatud! Kui pakkumine jääb alla alghinna, ei ole omanikul kohustust kinnistut müüa.)
Enampakkumise tähtaeg: 23.05.2017 kell 13.00.
Enampakkumise korraldaja: Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu
Pakkumiskutse ja informatsioon: Tarvo Aasver, tel. 58188289; e-post: tarvo.aasver@metsauhistu.ee

Kasvava metsa raieõiguste ja metsakinnistute kohta aadressil www.eramets.ee avaldatav info on informatiivse iseloomuga. Pakkumiste dokumendid väljastab ning pakkumise tingimused kehtestab pakkumise korraldaja.