24.07 Võrumaa Metsaühistu enampakkumine HIND 13500eurot

Võrumaa Metsaühistu kasvava metsa raieõiguse enampakkumine

Maaüksus: Arvo-Tagatare, Võru maakond, Varstu vald
Katastritunnus: 86501:001:0500
Kinnistu nr: 659141
RAIELIIK, LANGI PINDALA JA ANDMED LANGI KOHTA:
Raiutav eraldis: 3 Raieliik: LR , pindala: 1,1 ha. Raie kogumaht ca: 220 tm
Raiutav eraldis: 6 Raieliik: LR , pindala: 0,9 ha. Raie kogumaht ca: 290 tm
Kokku ca 510 tm
Alghind: 13 500 €

Enampakkumise lõpptähtaeg: 24.07.2017 a. kell 11.45
Enampakkumise korraldaja: Võrumaa Metsaühistu

Informatsioon ja pakkumise dokumendid: Aarne Volkov, tel. 52 99 841; e-post: aarne.volkov@erametsaliit.ee