Erametsakeskuse arengukava aastateks 2014-2020

Arengukava toetab eelkõige metsaomanikku

On tõsiasi, et metsapoliitika ei räägi  metsast, vaid ikka inimesest ja tema suhtest metsaga. Nii on ka Erametsakeskuse arengukava keskmes  eelkõige metsaomanik ja tema suhted ühiskonnaga. Mets on nendes suhetes kõige olulisem objekt, millega me koos tegeleme.

Arengukava annab eelkõige raamid erametsanduse suunamiseks läbi Erametsakeskuse võimaluste, samas aga  ka arenguvõimaluse kirjelduse Erametsakeskusele endale. Arengukava koostamisse on kõige rohkem panustanud metsaomanikud ise oma tegevusega ja Erametsakeskuse töötajad ning huvigrupid tegelenud eesmärkide sõnastamisega.

On ilmselge, et suhteliselt väikeste maaomandite tõttu on  Eestis tõhus ja jätkusuutlik erametsa majandamine võimalik vaid koostöös. Just seda koostööd siin arengukavas kirjeldataksegi – koostööd kõigi osapoolte vahel, alustades omanikest ja riigist ning lõpetades linnamehega, kes ilusast metsast rõõmu tunneb ja selle hüvesid naudib metsa omandivormist sõltumata, omaenda metsaomaniku staatusest sageli  isegi teadlik olemata.

Omaniku jaoks peab metsa majandamine olema jätkusuutlik ja mõttekas ning üksnes teadlikult hooldatuna on  ka majandusmets ise kooslusena täisväärtuslik.  Tänast teadmist selle saavutamise võimaluste kohta see arengukava sisaldabki. Koos teadmiste ja võimaluste kasvuga areneb ka Erametsakeskuse arengukava.

Rõõmu rikkast erametsast soovides.
Andres Onemar
SA Erametsakeskus nõukogu esimees

Erametsakeskuse_arengukava_2014-2020