Erki Põldoja

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
513 2901
Kutsetunnistuse nr:
078832
Kehtiv kuni:
10.03.2018
Maakond
Ida-Viru maakond
Lääne-Viru maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Metsakahjustused
Metsakaitse
Metsamajandamiskava
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsanduslikud õigusaktid
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Metsaparandus
Metsatööde tehnoloogiad
Metsauuenduse hooldamine
Ohutustehnika ja töökaitse
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Raiete põhimõtted ja meetodid
Uuendamine ja metsastamine
Ühistu
Virumaa Metsaühistu

Lõpetanud olen Luua Metsanduskooli Puidukaubanduse erialal ja Eesti Maaülikooli metsamajanduse erialal.

Metsandusvaldkonnas olen tegev alates aastast 2004.