Ray Raiesmaa

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
518 0964
Kutsetunnistuse nr:
098439
Kehtiv kuni:
15.03.2018
Maakond
Harju maakond
Pärnu maakond
Valga maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsamajandamiskava
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsanduslikud õigusaktid
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Metsatööde tehnoloogiad
Raiete põhimõtted ja meetodid
Ühistu
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ