E-teenused

Sisene e-PRIA portaali taotlust esitama siit.

E-PRIA portaali kasutajaks saad ennast registreerida siin.

EMK pakub võimalust esitada järgmiste toetuse taotlusi elektrooniliselt läbi e-PRIA veebikeskkonna:

1.  Metsa inventeerimise toetus
2.  Metsa uuendamise toetus
3.  Natura 2000 toetus erametsamaale
4.  Metsameede
5.  Erametsaomanike nõustamise toetus (aruanne)

Hetkel on avatud ainult Natura 2000 erametsamaa toetuse teenus.

Ainult e-PRIAs saabki esitada metsa inventeerimise toetuse taotluse, metsa uuendamise toetuse taotluse ja erametsaomanike nõustamise aruande. Metsameetme taotluse esitamine e-PRIAs on kohustuslik juriidilistele isikutele.

Taotluse täitmine e-PRIAs on lihtne, sest:

1. e-PRIAs näeb taotlus välja samasugune nagu paberil;
2. andmeid peab sisestama vähem kui paberil või oma arvutis olevas failis;
3. pärast katastritunnuse sisestamist kuvatakse automaatselt metsamaa asukoha aadress: maakond, vald, küla, kinnistu nimi;
4. toetuse summa arvutatakse automaatselt pärast arve summa või pindala sisestamist;
5. rohelised küsimärgiga kastid abistavad taotluse täitmisel.

NB! Metsa uuendamise toetuse täitmisel e-PRIAs palun kasutage veebilehitseijaid Google Chrome või Mozilla Firefox.

E-PRIA kaudu saab taotluse täita ka Erametsakeskuse kontoris Tallinnas Mustamäe tee 50 või metsakonsulendi abiga. Selleks on vaja digiallkirjatamise võimalust (ID kaart ja PIN koodid).

E-PRIA veebikeskkonna kasutamise eeltingimused:

E-PRIA kasutamiseks peab olema ID kaart, ID kaardi lugeja ja PIN koodid või mobiil ID. E-PRIAsse sisenemise kohta saad lugeda PRIA kodulehelt siit.

Esimesel sisenemisel pead esitama avalduse PRIA kliendiregistrisse kandmiseks. Kliendi ID aktiveerimiseks kulub umbes 15 minutit. Pärast seda saad uuesti sisse logida ja sõlmida e-PRIA kasutamise lepingu. Lepingu sõlmimise kohta saad lugeda PRIA kodulehelt siit. 

Seejärel antakse täielikud volitused automaatselt e-PRIA portaalis FIE-le ja füüsilisele isikule (kui esindad end ise) ja Äriregistri B-kaardil eritingimusteta juriidilise isiku esindajale (süsteem pöördub kontrollimiseks Äriregistri poole). Kui isik ei vasta eeltoodud variantidele, saab volitusi anda/saada ka mitteautomaatselt. Volituste kohta loe täpsemalt PRIA kodulehelt siit.

Kui oled end e-PRIA kasutajaks registreerinud (sõlminud lepingu) ja saanud vajalikud volitused, võid alustada soovitud toetuse taotlemist. Toetused leiad sakilt “Teenused”. Erametsakeskuse teenused on lehekülje lõpus.

Abi ja info saamiseks helista 683 6052 või kirjuta eteenused@eramets.ee.

 

EMK e-teenuste kasutusjuhend

Videojuhend e-PRIAsse sisenemiseks

 

emkis_logod

0Shares