22.05 Tartu Jahimeeste Metsaseltsi õppepäev

22.mail toimub õppepäev Tartu Jahindusklubis (Võru tn.80 Tartu) algusega kell 17.30

Õppepäeva teemad: 35 aastat metsanduses metsaülemana ja konsulendina, talletunud soovitusi metsaomanikule. 

Lektor Taivo Raudsaar.
Koolituse viib läbi Tartu Jahimeeste Metsaselts ja see on metsaomanikele tasuta.
Ürituse läbiviimist toetab SA Erametsakeskus.
 
Info ja registreerimine:
Väino Suigusaar tel. 5050939 vaino.suigusaar@mail.ee
Ülo Kuusik tel. 5169682 ylo.kuusik@gmail.com