29.05 Tartu Jahimeeste Metsaseltsi õppepäev

29. mail toimub õppepäev Tartu Jahindusklubis (Võru tn.80 Tartu) algusega kell 18.00.

Õppepäeva teemad: metsakasvatuses kasutatavad mootoriga töövahendid ja nende hooldamine. Ohutustehnika. 

Lektor Einar Must Luua Metsanduskoolist.
Koolituse viib läbi Tartu Jahimeeste Metsaselts ja see on metsaomanikele tasuta.
Ürituse läbiviimist toetab SA Erametsakeskus.
 
Info ja registreerimine:
Väino Suigusaar tel. 5050939 vaino.suigusaar@mail.ee
Ülo Kuusik tel. 5169682 ylo.kuusik@gmail.com