Vaatamisväärsused

Hiiumaa
Malvaste loodusrada
Erametsaomanike koostöös rajatud Malvaste loodusrada annab võimaluse liikuda Mangu, Mudaste, Malvaste, Kodeste ja Kauste külade metsades. Teekonnal saab uudistada II Maailmasõja aegseid kaitserajatisi: laskepesi, kaevikuid, jooksukraave, kahuripositsioone, tankikaevikuid ja dotte. Veel saab vaadata 300aastast mändi, mis on üle elanud mitu metsapõlvkonda, samuti 200aastaseid krussis rannamände, riigimetsa raielanki ja 1960ndatel talu põllule istutatud männimetsa.
Teekond viib läbi Hiiumaale iseloomuliku Malvaste raba imetlema aukartustätatavat külalist jääajast – hiiglaslikku lamba moodi rändrahnu. Männikoorendikus on näha hirve- ja põdrakahjustusi. Veel saab vaadata, milline näeb välja Hiiumaa mõisaaegne piirikivi. Veidi maad edasi on näha märke 1940. aastal sõja jalust lahkunud inimeste kunagistest kodudest. Edasi võib imetleda, milline näeb välja ettevõtliku
metsamehe hooldatud mets, kus on kuivendatud kraave, rajatud teid ja tiike.
Infotulpadega tähistatud rajal on kümme vaatepunkti, kus kirjas objekti nimi ja number. Tee leidmiseks saab kasutada turismiinfopunktis jagatavat kaarti, GPS-koordinaate või mobiilirakendust.
Lisainfo: www.metsaselts.ee, aira.toss@erametsaliit.ee

Soera talumetsanduse väliõppeklass
Soera talumetsanduse väliõppeklass asub Soera laialehises salumetsas.
Õppimise peamine rõhk on metsanduse bioloogilisel poolel: loodusehuvilistele saavad siin selgemaks metsakasvukohatüübid, õpetatakse tegema vahet aru- ja sookasel ning hallil ja sanglepal.
Õpperajal saab teadmisi ammutada 14 infotahvlilt muldadest, alusmetsast, taimedest, kuklastest,
lindudest ja nahkhiirtest jms, lisaks on kaheksa suurt stendi infomajakeses.
Lisainfo: aira.toss@erametsaliit.ee

Järvamaa
Ussimäe kultuurihoiuala ja pärandkultuuri õpperada Ambla vallas
Ambla vallas Rava külas endise Hansu talu maadel Ussimäe kultuurihoiualal asub ümbruskonna
kõige paremini säilinud lubjaahi. See on ehitatud 1903. aastal, aastaarv on raiutud ka küttekolde külgseinas olevasse kivisse. Lubjaahju küttekolle taastati 2012.a. LEADER toetuse abil.
Uustalu seitsmendat põlve hoitud põlistalus Roosna külas on valmimas pärandkultuuri õpperada,
kus on arvukalt talu ajalooga seotud pärandkultuuriobjekte. Viidad esialgu puuduvad.
Külastada soovijatel palutakse kirjutada aadressil toomas.lemming@gmail.com

Võrumaa
Haanja loodusklass
Võrumaa Metsaomanike Liidu ja RMK loodushoiu osakonna ühine loodusklass asub Haanja
külas asuvas RMK teabepunktis.
Alates 1. juunist 2013 kuni suve lõpuni saab Haanja loodusklassis uudistada näitust mootorsaagide ja Eesti metsanduse arengust XX sajandi keskpaigas. Väljapanekuga on võimalik tutvuda kogu suve jooksul.
Pärandkultuuri aastale pühendatud näitusel esitletakse killukest ajalugu nõukogude perioodi Eesti metsanduse arengust. Üks aukohale tõstetud eksponaatidest on 1957. aastal esimest korda kasutusse võetud bensiinimootorsaag Družba. Kogu Nõukogude Liidus metsa ülestöötamisel väga populaarse tööriista leiutaja oli eestlasest kirjanik ja tõlkija Boris Kabur.
Enamuse eksponaatidest on vaatamiseks toonud Võrumaa erametsanduse tugiisik Erki Sok
oma erakogust. Lisaks ulatasid oma abikäe näituse koostamisel Võrumaa Metsaomanike Liidu
liikmed ja RMK.
Lisainfo: erki.sok@erametsaliit.ee

Jõgevamaa
Kassinurme linnus
Jõgevamaa idaosa Vooremaa on omalaadne mandrijää kulutus- ja kuhjevormide kooslus. Nelja kilomeetri pikkuse Kassinurme voore kõrgemas osas tekkisid mandrijää sulamisel tema lõhedes voolanud vete mõjul korrapäratult paiknevad künkad (mõhnad) ja kitsad järsunõlvalised vallid (oosid).
6000 aastat tagasi kujunes selles paigas välja inimasustus. Arvataval Maa energia väljumise kohal hiies hakati toimetama kultusetalitusi.
Paarsada meetrit põhja poole järsunõlvalisele oosile rajati linnus. Kindlat kaitset võimaldas see keskmisel ja nooremal rauaajal.
Hiis ja linnus paiknevad eraomaniku maal; ala hoiab korras Jõgevamaa Metsaselts. Külalised
on teretulnud looduselamusi saama, eheda linnuse ja hiies kulgeva õpperajaga tutvuma; ekskursioonideks tuleks eelnevalt ühendust võtta Jõgevamaa Metsaseltsiga.
Lisainfo: ain.malm@erametsaliit.ee

Harjumaa
Unikaalsed varjualused Pedaspea matkarajal
Pedaspea matkarajal võib imetleda Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengite rajatud unikaalseid
varjualuseid. Varjualuse projekteerimine ja ehitamine on EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna I kursuse kevadsemestri keskne õppeülesanne. Ehitamise aeg on üliõpilastel napp –
vaid 10 päeva, mille jooksul tuleb ehitusplats ette valmistada, projekteerida, ehitada, tekkivaid probleeme ja vastuolusid lahendada – kogeda paljut, mis arhitekti ametiga kaasneb.
Ehitisi on praegu kokku seitse: GIIK (2006), TORN (2007), LUIK (2008), KOLM (2009) ja SPIN (2010), VARING (2011), LAAS (2012, pildil).
Lisainfo: info@empl.ee