Metsa kasvatamine

Hea metsaomanik!

Metsa kasvamine ja tema eest hoolitsemine kestab aastakümneid. Seega on väga oluline, et metsaomanik planeeriks oma tegevust metsas pikka aega ette. Metsandus on spetsiifiline ja suuri teadmisi eeldav ala – hea tulemuse saamiseks õpivad erialainimesed aastaid kutsekoolides ja ülikoolides ning tähtis on ka pidev praktika. Metsas ei saa eelmistel aastatel tehtud vigu kohe järgmistel aastatel parandada, sest metsanduse majandustsükkel – raiering, kestab mitu inimpõlve. Ette peab planeerima nii uuendusraieid kui ka raiesmike uuenduseks mõeldud metsataimede ostmist. Kannatust peab olema metsamajandamiskava tellimisel ja toetuste taotlemisel.

Oleme Erametsakeskuse poolt tellitud ja välja antud trükiste põhjal kokku pannud ülevaate metsa kasvatamise protsessidest. Tegevustest parema ülevaate saamiseks oleme lisanud teemakohast pildi- ja videomaterjali ning erinevaid artikleid.

Loodame, et kokku kogutud materjal annab Teile ülevaate ning kasulikke teadmisi metsas tehtavatest töödest ja tegevustest.

Kui vajate abi oma metsa majandamisel, soovitame tuge ja nõu küsida lähimast metsaühistust! Metsaühistu on erametsaomanikke ühendav organisatsioon, mille liikmed saavad igakülgset ja professionaalset abi enda metsamurede lahendamisel.

Iga peatüki lõpus on lisatud ka lisamaterjali käsitletud teema kohta.
Materjalid on tähistatud järgmiste ikoonidega:

Artiklid  Videod ja telesaated Pildid 
Raamat Kaamera Foto