Ostukuulutused

karomets

Mets kui taastuv loodusvara vajab hooldamist nagu põllumaagi …


Pakume selleks konkurentsivõimelist ja ausat hinda!
* Ostame jätkuvalt metsamaterjali nagu saepalk, paberipuu ja KÜTTEPUU!
* Oleme huvitatud Teie raieõigusest ja soovi korral ka kinnistust
* Koostame metsakorralduskavasid

Meelis Meigo tel 534 31486 meelis.meigo@karomets.ee
Kinnistute ja kasvava metsa raieõiguse ostmine. Edela,Lääne- ja Põhja-Eesti piirkond.

Imre Undrus tel 501 8703 imre.undrus@karomets.ee
Ümarmaterjali ostujuht Graanul Invest Gruppi kuuluvates tehastes: AS Graanul Invest Imavere pelletitehas ja OÜ Ebavere Graanul. Kinnistute ja kasvava metsa raieõiguse ostmine. Kesk- ja Ida-Eesti piirkond.

Heiki Olviste tel 501 3636 heiki.olviste@karomets.ee
Hakkepuidu ostmine ja tootmine.

kaselogo

Metsa majanduslik väärtus tekib oskuslikul ja targal metsa kasvatamisel ja majandamisel.

Ostame:
metsakinnistuid
põllu- ja rohumaad
kasvava metsa raieõigust
metsamaterjali

Meie teenused:
metsa hindamine
metsaraie (saemehed ja/või harvester)
metsa väljavedu
metsamaterjali transportLihtsast kirjaoskusest ja seadusaktide lugemisest võib metsaomanikul jääda õigete otsuste tegemisel metsanduses väheseks, seetõttu olekski mõistlik küsida nõu asjatundjatelt.
Nõustame metsaomanikke kõikvõimalikes metsandusalastes küsimustes ning vajadusel aitame koostada metsamajandamiskava ning metsateatise.Usalda oma mets meile ja küsi hinnapakkumist!

OÜ Maavaldused
Tel: +372 5219 525
e-post: info@maavaldused.ee
www.maavaldused.eesignatuur

 

dammix

Kogemustega partner metsaomanikule ja ümarpuidutöötlejale.

Ostame:
Kasvava metsa raieõigust
Ümarmaterjali
Kasvavat ja virnastatud võsa
Metsakinnistuid

Pakume:
Metsa ülestöötamine harvesteri ja  saemeestega sõltuvalt raieliigist. Metsamaterjali kokkuvedu.
Võsaraie giljotiinidega, võsa ja raiejäätmete kokkuvedu vahelattu forvarderiga. Hakkimine mobiilse hakkuriga vahelaos.

Kontakt:
Dammix AS
tel: 56 294 011
tel: 56 579 883
dammix@dammix.ee
www.dammix.ee

Enam kui 20 toimekat tegevusaastat tõendavad meie usaldusväärsust metsandusvaldkonnas. Omame pikaajalisi koostöösuhteid nii Riigimetsa Majandamise Keskuse, erametsaomanike kui ümarpuidutöötlejatega.renlog

Ostame
• kasvava metsa raieõigusi
• metsakinnistuid (võib pakkuda ka noorendikke ja lageraie lanke)
• virnastatud võsa ja raiejäätmeid
• kasvavat võsa
• saepindu

Pakume
• puidu hakkimise teenust
• põldude ja kraavide puhastamist giljotiini abil
• puiduhakke, saepuru ja graanuli transporti liikuvate põrandatega poolhaagistega

Renlog Eesti OÜ ostujuht

Argo Teral
Tel. 517 43 03
E-post: argo@renlog.ee
www.renlog.ee

grundar_puit

Metsakinnistute ost
Raieõiguse ost
Metsa hindamine
Metsamajandamiskavade koostamine
Haava ja Lepa paku ost
Raieteenused ja metsamaterjalide transport
Treileriveod

• Oleme Eesti kapitalil põhinev ettevõte ja omame pikaajalist kogemust juba aastast 1999. Meie tegutsemispiirkond on kogu Eesti.
• Meie eesmärk on suhtuda Teie metsa heaperemehelikult. Soovime, et Teie mets oleks jätkusuutlik ja säiliks väärtus, mis annaks tulu ka järeltulevatele põlvedele. Peame oluliseks, et ümbritsev keskkond (teed, metsasihid, kraavid jne) ei halveneks metsamajandamise käigus ja tekkinud võimalikud vigastused saaks kindlasti likvideeritud.
• Omades erineva suurusega metsatehnikat, valime Teie metsa majandamiseks alati sobivaima lahenduse, võttes arvesse metsaomaniku soove, raie liiki, metsa pinnast ja ilmastikuolusid.
• Lubame, et teeme Teie metsale õiglase hinnapakkumise. Tagame korrektsed tehingud ja kiired maksed. Koos konkreetse ja meeldiva suhtlemisega, garanteerime alati ka asjatundliku nõuande.
• Lisaks metsamajandamisele, tegeleme ka saematerjali tootmisega. Meie lehtpuu saetööstusele vajaliku lepa ja haavapalgi mahust ligi pool tuleb oma raietest. Teise poole varume kohaliku turu pealt kokku ostes.

Võta meiega ühendust:
Harry Järmut
harry@grundar.ee
525 9788

Andrus Kalda
andrus@grundar.ee
510 3681

 

A&P Mets on Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Meie
majandada on üle 9 000 hektari metsamaad üle Eesti.
Kuulume Lemeks Gruppi, kus töö algab metsa
majandamistest ning lõppeb saematerjalist lõpptoodete
valmistamisega.

Ligi 20-aastane kogemus ning usaldusväärsed töötajad
annavad meile kindluse, et teeme õiget asja.
Majandame metsa jätkusuutlikult ning
heaperemehelikult, sest teame, et tänased otsused
mõjutavad homset.

Ostame:
metsakinnistuid
põllukinnistuid
kasvava metsa raieõigust
metsamaterjali

Kontakt:
www.apmets.ee
434 2330, 5345 6499
apmets@apmets.ee

Usalda oma mets meile ja küsi hinnapakkumist!

 

Metsa tuleb osata õigesti majandada. Tecta Trade OÜ meeskond omab pikaajalist kogemust metsanduses. Metsa majandades teeme kõiki töid heaperemehelikult ning järgime hea metsanduse tava. Teeme parima hinnapakkumise Teie metsakinnistule või raieõigusele!

Ostame:
raieõigust
metsamaad
põllumaad
metsamaterjali

Meie teenused:
metsalõikus nii harvesteri kui saemeestega
metsamaterjali väljavedu
metsamaterjali transport
metsamajandamiskavade koostamine
treilerveod

Teostame metsamajandamis töid kõikjal eestis

Tecta Trade OÜ
Tel. 50 45 355
E.post: info@tecta.ee
www.tecta.ee