Täienduskoolitus

SA Erametsakeskus (reg nr 90005449) korraldab täienduskoolitust metsandusvaldkonna konsulentidele ja metsaühistute võtmeisikutele.

Majandustegevusteate number: 161017
Õppeasutuse EHISe ID: 20192
Õppekavarühm: Metsandus

Täienduskoolituse koolitusprioriteedid 2016-2017 on järgmised:

 • Konsulentide baasteadmiste programm
  • Metsa- ja keskkonnapoliitika
  • Raamatupidamine ja maksud
  • Ökonoomika, puiduturg ja puiduenergia
  • Nõustamismetoodika
 • Metsaühistute baasteadmiste programm
  • Organisatsiooni juhtimine
  • Raamatupidamine ja maksud
 • Programmivälised koolitused
  • Metsanduslik seadusandlus
  • Praktiline metsakasvatus
  • Info- ja muu tehnoloogia
  • Erametsanduse kevadseminar
  • Ökonoomika, puiduturg ja puiduenergia
  • Erametsanduse seminarid metsaühistute juhtidele

Lisainfo metsandusvaldkonna konsulentide ja metsaühistute võtmeisikute koolituste kohta:

Kertu Kekk
Arendusüksuse spetsialist
E-post: kertu.kekk@eramets.ee
Tel: 673 0636

Koolituste ja seminaride materjalid: http://www.eramets.ee/info/ettekanded/.