Statistika

2015. a konsulentide nõustamistunnid seisuga 23.12.2015

2014. a konsulentide nõustamistunnid seisuga 9.02.2015

2013. a konsulentide nõustamistunnid seisuga 12.03.2014

2013. a 1.5.1 voorus toetatavad tegevused seisuga 6.03.2014

2012. a 1.5.1 toetuse saajate andmed seisuga 12.03.2013

2012. a 1.5.3 toetuse saajate andmed seisuga 30.01.2013

2012. a 1.5.1 ja 1.5.3 taotletud andmed seisuga 14.11.2012

Metsameetmete rakendamine seisuga 31.08.2012