Metsameede

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (endised meetmed 1.5.1 ja 1.5.3), kust toetatakse kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist, metsa hooldamist, kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist.

Taotluse saab esitada 30. maist kuni 15. juunini 2016. a

Osale tasuta infopäevadel 20.05 Jõhvis, 24.05 Viljandis ja 25.05 Tartus.

Taotluse saab esitada E-PRIA portaalis, digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, posti teel ja Erametsakeskuse kontoris.

Taotlus ja küsimused saada meile:
e-post: metsameede@eramets.ee
Posti aadress: Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn

Abi saamiseks võib helistada:
Telefon: 683 6065, 673 6034

 

Toetatavad tegevused ja tingimused lühidalt

Loe toetuse saamise tingimusi määrusest

Kontaktid Päästeameti kooskõlastuse saamiseks

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Loodusõnnetuse või tulekahju tõttu kahjustatud metsa taastamine ja kahjustuste kõrvaldamine võivad olla tehtud taotluse esitamisele eelneval aastal.

Erametsakeskus teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast. Kui raha ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, hinnatakse taotlusi hindamiskriteeriumite alusel tegevuste gruppide lõikes.

Pärast toetuse otsuse saamist tuleb esitada Erametsakeskusele dokumendid tehtud tööde kohta. Dokumendid võib esitada kuni kahes osa ühe taotluse kohta. Erametsaomanikust toetuse saaja võib esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ühe aasta jooksul alates toetuse otsuse kuupäevast. Metsaühistu võib esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid 18 kuu jooksul alates toetuse otsuse tegemisest.

Toetusega ostetud seade või tarvik, rajatud objekt, paigaldatud infosilt peab olema tähistatud maaelu arengukava logo ja Euroopa Liidu embleemiga. Erametsakeskus paneb tähistuse seadmele või tarvikule või muule objektile kohapealse kontrolli käigus. Toetuse saaja kohustus on hoolitseda selle eest, et tähistus säiliks vähemalt viis aastat pärast viimase toetusosa väljamaksmist. Loe täpsemalt.