Metsameede

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (endised meetmed 1.5.1 ja 1.5.3), kust toetatakse kahjustatud metsa taastamist ja kahjustuse kõrvaldamist, metsa hooldamist, kahjustuste ning metsatulekahju ennetamist.

Järgmine taotluse esitamise võimalus on 2017. aastal (juunis).
Eelarve on 2,3 miljonit eurot.

Taotluse saab esitada e-PRIA portaalis. Juriidilised isikud võivad esitada taotluse ainult e-PRIAs. Taotluse esitamine e-PRIAs on lihtne.

Kui e-PRIA portaali kasutamise võimalus puudub, võivad füüsilised isikud. FIEd ja metsaühistud esitada taotluse digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel, posti teel ja Erametsakeskuse kontoris.

Taotlus ja küsimused saada meile:
e-post: metsameede@eramets.ee
Posti aadress: Mustamäe tee 50, 10621 Tallinn

Abi saamiseks võib helistada:
Telefon: 683 6065

 

Toetatavad tegevused ja tingimused lühidalt

Loe toetuse saamise tingimusi määrusest

Kontaktid Päästeameti kooskõlastuse saamiseks

Infopäevade ettekanded

Tööde tegemisega võib alustada järgmisel päeval pärast taotluse esitamist. Loodusõnnetuse või tulekahju tõttu kahjustatud metsa taastamine ja kahjustuste kõrvaldamine võivad olla tehtud ka taotluse esitamisele eelneval aastal.

Erametsakeskus teeb toetuse otsused 100 tööpäeva jooksul alates taotluste vastuvõtmise viimasest päevast. Kui raha ei jätku kõikide nõuetele vastavate taotluste rahuldamiseks, hinnatakse taotlusi hindamiskriteeriumite alusel tegevuste gruppide lõikes.

Pärast toetuse otsuse saamist tuleb esitada Erametsakeskusele dokumendid tehtud tööde kohta. Erametsaomanik võib esitada dokumendid kuni kahes osas ühe taotluse kohta ühe aasta jooksul alates otsuse tegemisest. Metsaühistu võib esitada dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta 18 kuu jooksul alates otsuse tegemisest. Vaata täpsemalt siit. 

Toetusega ostetud seade või tarvik, rajatud objekt, paigaldatud infosilt peab olema tähistatud maaelu arengukava logo ja Euroopa Liidu embleemiga. Erametsakeskus paneb tähistuse seadmele või tarvikule või muule objektile kohapealse kontrolli käigus. Toetuse saaja kohustus on hoolitseda selle eest, et tähistus säiliks vähemalt viis aastat pärast viimase toetusosa väljamaksmist. Loe täpsemalt siit.