Eesti Erametsaliit

www.erametsaliit.ee

EESTI ERAMETSALIIT (asutatatud 1992) on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud).

Põhimõte
Oma tegevuses lähtume demokraatia, säästliku arengu ja keskkonnahoidliku metsakasutuse põhimõtetest. Erametsaomanike struktuuri arendame ühistulistel printsiipidel – kõigil liikmetel on võrdsed võimalused organisatsiooni töös kaasa lüüa.

Tegevus
Meie põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas. Tugeva esindusorganisatsiooni loomise nimel aitame kaasa metsaomanike üle-eestilisele organiseerumisele. Teeme konstruktiivset koostööd riigi ja kolmanda sektori esindajatega.

Erametsanduses on meie peamisteks koostööpartneriteks SA Erametsakeskus, kui metsanduslike toetuste jagaja ning majandustehingutes Keskühistu Eramets ning Metsa Hoiu-laenuühistu. Oleme ka üle-euroopalise metsaomanike ühingu CEPFi liikmed.

Suhtlemine liikmetega
Vahendame liikmetele metsanduslikku informatsiooni ja kaitseme nende seisukohti metsapoliitilisel tasandil. Erinevate projektide kaudu toetame liikmesorganisatsioonide tegevust.

Kõigil Erametsaliidu struktuuriga liitunud metsaomanikel on võimalus saada liikmekaart, mis annab õiguse mitmete teenuste saamiseks soodushinnaga. Korraldame ka metsanduslikke õppereise naaberriikidesse.

JÄLGI MEID KA FACEBOOKIS!

Postiaadress:

MTÜ Eesti Erametsaliit
Mustamäe tee 50 ( III korrus )
10621 Tallinn

Telefon: 65 25 888
e-post: erametsaliit@erametsaliit.ee

Tegevdirektor Liina Laineveer tel 520 5877, e-post liina.laineveer@erametsaliit.ee

Projektijuht Kristel Arukask, tel 5346 8109, e-post: kristel.arukask@erametsaliit.ee

 

Eesti Erametsaliidu juhtimine

Igapäevast tööd korraldab Erametsaliidu juhatus koosseisus:

Ants Erik
juhatuse esimees
Ühinenud Metsaomanikud
ants@metsatervenduse.ee

Mikk Link
aseesimees
Läänemaa Metsaühistu
mikk.link@erametsaliit.ee

Kadri-Aija Viik
Ühinenud Metsaomanikud MTÜ
kadri-aija.viik@erametsaliit.ee

Einar Pärnpuu
Läänemaa Metsaühistu
einar@kullamaa.ee

Jaan Kägu
Vändra Metsaühing
jaan.kagu@rmk.ee

Atso Adson
Valgamaa Erametsaühing
atso.adson@erametsaliit.ee

www.erametsaliit.ee