Erametsanduse tugisüsteem

See on erametsaomanikke abistavate tegevuste  kogum, mille tulemusena saavad erametsad hästi majandatud. Abi pakuvad erinevad organisatsioonid, kes süsteemis paiknevad nii:

tugisusteem

Täpsemalt saab tugisüsteemi osaliste rolli kirjeldada nii:

 Organisatsioon Asutaja Tegevus Metsaomaniku kasu Koduleht
Kohalikud metsaühistud Metsa-omanikud Metsamajandustööde organiseerimine, metsaomanike nõustamine, abi toetuste taotlemisel ja muud abistavad tegevused Vahetu abimees metsaomanikule http://www.eramets.ee/uhiselt-tegutsedes/maakonniti/ 
SA Erametsakeskus Riik Toetused erametsaomanikele Arendustegevus (metsaühistute arendamine, metsaomanike üldine informeerimine, erinevatel teemadel projektide elluviimine  jms.) Otsene toetus metsakasvatustöödeks Erametsanduslik üldinformatsioon on kättesaadav http://www.eramets.ee/ 
Eesti Erametsaliit MTÜ Metsa-ühistud Erametsaomanike huvide esindamine (metsa)poliitikas Parem majanduskeskkond erametsade majandamiseks http://www.erametsaliit.ee/et 
Keskühistu Eramets TÜ Metsa-ühistud Erametsaomanike tulundusliku ühistegevuse üleriigiline edendamine (puidu turustamine, taimede hankimine jms) Parem puiduhind ja metsataimede ostuvõimalus
Eesti Puidumüügikeskus TÜ Metsa-ühistud Metsaühistute ühine puidumüük Parem puiduhind http://timbertrade.ee/ 

Metsanduslikud organisatsioonid nii avalikust kui erasektorist, kelle põhitegevus ei ole suunatud erametsaomanikele on käsitletavad erametsanduse tugisüsteemi partneritena ( näiteks Eesti Metsaselts, Eesti Metsa- ja Puidutööstusliit, Keskkonnaamet jms ).