Ambla Metsaühistu

Kontaktandmed  73508 Järvamaa, Ambla vald, Roosna küla
Tel. 5666 5252
E-post toomas.lemming@gmail.com
Kontaktisiku nimi ja kontaktandmed:  Toomas Lemming
toomas.lemming@gmail.com
5666 5252 / 382 0483
Juhatuse liikmed:  Juhatuse esimees Toomas Lemming.
Liikmed Jaanus Palm, Milvi Kirsi
Tegevuse alustamise aasta:  2000
Metsaühistu liikmete arv:  November 2013 seisuga 86 liiget
Metsaühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala: 1614 ha
Metsaühistu tegevuspiirkond:  Järva maakond
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused  Koondada Järva maakonna sarnaste huvide ja taotlustega talumetsaomanikud ühingusse ja üleriigilisse metsaomanike struktuuri.
Aidata oma liikmeid metsaomandi valdamise ja haldamisega seotud probleemide lahendamisel.
Aidata täiendada Järvamaa talumetsaomanike metsandusalaseid teadmisi ja oskusi.
Metsanduslike ürituste organiseerimine ja läbiviimine ning oma liikmete esindamine.
Metsandusliku ühistegevuse propageerimine ja arendamine.
Liikmemaksu suurus:  Metsamaa pindala x 0,32 eur + 1,60 eur

AMBLA METSAÜHISTU PÕHIKIRI – 08.01.2009


AMBLA METSAÜHISTU METSANDUSLIK RAAMATUKOGU

Ambla_Metsaühistu_raamatukogu_raamatute_nimekiri_(25.01.09).doc