Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu

Pohja-Eesti_MU_logo
TEID ME TERVITAME, KODUMAA METSAD
KAUNID KODUMAA JÄRVED, JÕED;
LOKKAVAD KUS VILJAPÕLLUD,
PÕLLUMEEST KUS KÜNDMAS NÄED
Soome poiste hümn, Endel Stafenau

Kontaktandmed Tel 58228555, pohjaeesti@metsauhistu.ee
Pärnu mnt 142, III korrus tuba 12305, Tallinn 11317 (Tondi Ärikeskuse maja)
Vastuvõtuaeg ja koht Pärnu mnt 142, III korrus tuba 12305, pääs liftiga (Tondi Ärikeskuse maja).
Esmaspäeviti kell 10 -16
Teisipäeviti kell 12 -16 ( Kalle Põld )
Reedeti kell 10-15
Muudel nädalapäevadel vastuvõtt eelneva kokkuleppe alusel.
Kontaktisikute nimed ja
kontaktandmed
Ühistu esimees Kalle Põld, tel 5822 8555,e-post kalle.pold@metsauhistu.ee
Metsameister Tarvo Aasver, tel 5818 8289, e-post tarvo.aasver@metsauhistu.ee
Metsameister Järvamaal Mikk Vakkum, tel 525 8199, e-post mikk.vakkum@metsauhistu.ee
Juhatuse liikmed Kalle Põld, tel 5822 8555, e-post kalle.pold@metsauhistu.ee
Varmo Ehrbach, tel 505 9485, e-post varmoe@hot.ee
Metsaühistuga seotud konsulentide
nimed ja kontaktid
Veljo Kütt, tel 504 8876, e-post veljo.kytt@eramets.ee
Jaan Velström, tel 509 8522, e-post jaan@metsatark.ee
Reino Reiljan, tel 501 9257, e-post reiljan.reino@gmail.com
Tegevuse alustamise aasta 2004
Liikmete arv Juuli 2016 seisuga 541 liiget
pem liikmed
Liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala 12 200 hektarit
Metsaühistu tegevuspiirkond Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused Eesmärk:
Ühingu eesmärgiks on sarnaste huvidega erametsaomanike ühtekoondamine, oma liikmete abistamine metsade efektiivsel ja jätkusuutlikul kasutamisel läbi ühistegevuse, samuti erametsanduslike koolituste ja ürituste  organiseerimine ning ühingu liikmete huvide esindamine
Pakutavad teenused:

– Teavitame oma liikmeid võimalikest toetustest ja nende taotlemise tingimustest
– Aitame vormistada toetuse taotlusi
– Aitame korraldada liikmete metsade majandamist, parima hinna leidmist ja puidu turustamist Keskühistu Eramets kaudu
– Korraldame kasvava metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumisi
– Korraldame liikmetele riigi poolt hüvitatavat individuaalnõustamist.
– Korraldame ühishankeid investeeringute, metsamajandamise kavade ja mitmesuguste metsakasvatuslike tööde teostamiseks metsaomaniku metsas
– Korraldame liikmetele tasuta koolitusi ja rühmanõustamisi ning teavitame liikmeid teiste poolt korraldatavatest koolitustest
– Teavitame aegsasti liikmeid kõigist muudatustest õigusaktides ja muudest metsanduslikest küsimustest
– Rendime liikmetele üraskitõrje vahendeid, koprapüüniseid ja istutustorusid, labidaid
– Meie kaudu on võimalik tellida Favora Forest kliendikaarti
Lisainfo Metsaühistu teenuseid kasutades on metsaomanikul võimalik ära hoida mitmeid omanikuks olemise riske, mis võivad tulla kas halvast või liiga hilisest informeeritusest. Meie organisatsioonis osalemisel on võimalik õppida teiste metsaomanike kogemustest ja jagada neile oma kogemusi.
Liikmemaksu suurus 10 eurot/aastas (sisseastumisaastal liikmemaks 0 eurot)
Makse saaja on Põhja-Eesti Metsaühistu
Ühistu konto number on EE561010220036581017 SEB pank
Erikonto number annetuste tegemiseks on EE251010220217126220 SEB pank (erikonto kasutamise eesmärkide ja tegevustega saad tutvuda väljal ERIKONTO)
Suhtluskeeled
Communication languages
Языки общения
Kommunikointikielet
eesti uk russia finland 

majandusaasta_aruanne_pem_2015

majandusaasta_aruanne_pem_2014

majandusaasta_aruanne_pem_2013

majandusaasta_aruanne_pem_2012

majandusaasta_aruanne_hml_2011

majandusaasta_aruanne_hml_2010

Metsamaa ostueesõigus RVS alusel

2009-10-5.omandioigus