Erikonto

Arved Viirlaiu Põhja-Eesti Metsaühistu erikonto kasutamise põhimõtted ja tegevused

Erikonto eesmärk on rahaliste vahendite kogumine Arved Viirlaiu kirjandusliku pärandi paremaks tutvustamiseks laiemale ringile ning metsavendluse ja vabadusvõitluse ideede elushoidmiseks.
Erikonto vahendite kasutamist kavandab ja kontrollib ühistu juhatus.
Suuremate vahendite laekumisel moodustatakse asjatundjate komisjon ja kinnitatakse erikonto kasutamise kord.
Kõikide annetajate nimed näidatakse ära ühistu koduleheküljel erametsanduse portaalis.

I etapp – väheste vahenditega tehtavad tegevused
1.    Lääne-Harju Leader projekti omafinantseering. Ca 260 €;
2.     20 raamatu „Põhjatähe pojad“ soetamine tublimate tunnustamiseks ja meeneteks. Aastas kinkida 3 raamatut: tublimale ühistu liikmele, talumetsa majandajate konkursi ühele võitjatest, erametsanduse süsteemi tunnustatud tegijale. 20 x 13 = 260 €;
3.    Ühistu büroosse Arved Viirlaiu raamatute esitlemise riiul soetamine. Ca 200 €;
4.    Võimalusel kõikide Arved Viirlaiu raamatute trükiste soetamine riiulisse väljapanekuks. Ca 200 €;
5.    Vabariigi 95. Aastapäeva metsa rajamine;
6.    Koostöö Eesti Vabadusvõitlejate Liidu ja selle liikmesorganisatsioonidega;

II etapp
1.    Valgusstendi soetamine ühistu büroo seinale Arved Viirlaiu elukäigu ja loomingu kirjelduse ning fotodega. Ca 500 €;
2.    Ettevõtmised A.V. sünnikodus;
3.    Ajaloolaste, kirjanike ja ajakirjanike (proosa, luule, publitsistika) tunnustamine, stipendiumid neile, kes käsitlevad teemasid alates E.V. iseseisvumisest kuni okupatsiooni aja lõpuni 1991.a.;
4.    Viktoriinide korraldamine koolides ja mujal;
5.    Parkide, puusalude rajamine, korrastustööde korraldamine;

III etapp
1.    E-raamatute tellimine kirjaniku tuntumatest raamatutest;
2.    Audioraamatute tellimine kirjaniku tuntumatest raamatutest;
3.    Tõlgete tellimine (näiteks vene ja leedu keeltesse);
4.    Vabadusvõitluse ja metsavendlusega seotud paikade tähistamine;
5.    Raamatuklubi käivitamine;

IV etapp
1.    Lavastuste käsikirjade tellimine kirjaniku tuntumatest raamatutest;
2.    Filmistsenaariumite tellimine kirjaniku tuntumatest raamatutest;
3.    Raadio kuuldemängude (raadioteater) tellimine;
4.    Eesti Vabariigi 100.aastapäeva tähistamise ürituste korraldamine;

V etapp
1.    Filmide rahastamise projektide koostamine ja kaasfinantseerimine;
2.    Vabadussõda, metsavendlust ja vabadusvõitlust tähistavate mälestusmärkide finantseerimise toetamine;
3.    Elutööpreemiate määramine;

Annetajad

1    Kalle Põld
5    Kloostri metsaselts
7    Margus Paesalu
4    Mati Org
3    Rain Tulp
8    Taavi Ehrpais
2    Toomas-Nikolai Neumann
6    Tõnu Lagle
7    Marika Selter
8    Aire Kaldo
9    Aado Oherd
10  Meinhard Pahapill
11   Tavi Nirk
12  Märt Leipalu