Arhiiv

Harjumaa Metsaomanike Liidu üldkoosoleku kutse ja päevakava

23. aprillil algusega kell 12.00 toimub Hotelli Salzburg konverentsisaalis Harjumaa Metsaomanike Liidu  üldkoosolek ja õppepäev. Hotell Salzburg (endine Peoleo), asub Pärnu mnt 555, 1 km kaugusel Tallinna linna piirist.

Päevakava:

1.    Koosoleku rakendamine
2.    2010.a. majandus – ja tegevusaruanne (K. Põld)
3.    2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine
4.    Ühistu põhikirja muutmine (K. Põld)
5.    Juhatuse esimehe, juhatuse  ning revisjonikomisjoni valimine
6.    Ühistu 2011.a. tegevuse kava (K. Põld)
7.    2012.aasta liikmemaksu kinnitamine
8.    Muud küsimused ja sõnavõtud
a.    Ühistu liikmete isikuandmete ja kontaktide kasutamine
b.    Esindajate nimetamine läbirääkimisteks jahindusorganisatsioonidega

Üldkoosoleku lõpp on orienteeruvalt kell 16.30.
Kui üldkoosoleku alguseks ei ole kohal otsustamiseks vajalikku häälte kvoorumit, viiakse läbi vahepeal õppepäev ning seejärel kell 12.45 toimub sama päevakavaga korduv üldkoosolek, kes on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
Palun üldkoosolekul osalemisest või mitteosalemisest ette teatada hiljemalt 19.aprilliks, et oleks võimalik nõuetekohaselt üldkoosolek läbi viia.
Uuendatud põhikirja projekti ja majandusaasta aruandega saab tutvuda koduleheküljel http://www.eramets.ee/harjumaa-metsaomanike-liit alates 13.aprillist. Aja säästliku kasutamise vajadusel arutame üldkoosolekul ainult kirjalikult laekunud põhikirja muutmise ettepanekuid. Muutmisettepanekud palun saata minule hiljemalt 19.aprilliks.

Nendel, kes ei saa üldkoosolekust osa võtta, palun kasutada volitamist. Volikirja vorm on kutsele juurde lisatud. Volitus peab olema kas originaal allkirjaga ning saadetud aegsasti jaluses oleval aadressil, või digiallkirjaga.

Lugupidamisega juhatuse nimel,

Kalle Põld

Harjumaa üldkoosoleku protokoll