Eesti Metsamajandajate Selts

Kontaktandmed: info@eestimetsamajandajad.ee
+372 5117 974
Ropkamõisa 10, ruum 159, Tartu linn
Metsaühistu koduleht: www.eestimetsamajandajad.ee
Vastuvõtuaeg ja koht: Ropkamõisa 10, ruum 159, Tartu (kokkuleppel)
Tallinn (koht ja aeg kokkuleppel)
Võru (koht ja aeg kokkuleppel)
Kontaktisikute nimed ja kontaktandmed: Triin Alatalo (Tartu)
triin@eestimetsamajandajad.ee
+372 5117 974
Erko Soolmann (Tallinn)
info@eestimetsamajandajad.ee
+372 5199 4293
Rivo Fomotškin (Võru)
rivo@eestimetsamajandajad.ee
+372 5657 7696
Juhatuse liikmed: Triin Alatalo
Erko Soolmann
Rivo Fomotškin
Tegevuse alustamise aasta: 2015
Liikmete arv: Jaanuar 2016 seisuga 85 liiget
Metsaühistu tegevuspiirkond: Harjumaa, Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused: Metsanduslik nõustamine ja konsultatsioon
Metsanduslike toetuste taotlemine
Ühistegevuse organiseerimine
Oma liikmete huvide kaitsmine ja esindamine
Raieõiguse ja metsakinnistu müügi korraldamine Metsamajandamiskavade koostamine
Metsakasvatuslike tööde korraldamine
Liikmemaksu suurus: 10 € aastas
Lisainfo: Eesti Metsamajandajate Selts MTÜ on üle-eestiline metsaühistu, mis loodi eesmärgiga koondada sarnaste huvidega metsaomanikud ning aidata ühistegevuse kaudu oma liikmetel metsamajanduslikke tegevusi läbi viia. Seltsi liikmetel on mugav võimalus saada abi oma metsamaa majandamiseks ning metsas tehtavate tööde läbiviimiseks. Lisaks saab metsaomanik seltsi abil müüa kasvava metsa raieõigust avalikel enampakkumistel, küsida erinevaid metsanduslikke toetusi ning asjakohast informatsiooni oma metsas toimuva kohta.