Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ

Kontaktandmed:  Betooni 9-272, Tartu 51014
info@kemo.ee
Metsaühistu kodulehe aadress:  www.kemo.ee
Vastuvõtuaeg ja koht:  Tööpäeviti (v.a riiklikel pühadel) 9.00-17.00
Betooni 9-272, Tartu 51014
Kontaktisiku nimi ja kontaktandmed:  Peep Põntson – 515 5332
Juhatuse liikmed:  Peep Põntson
Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid: Uno Kiisholts – 5667 0942 uno.kiisholts@mail.ee
Tegevuse alustamise aasta:  2006
Metsaühistu liikmete arv:  August 2016 seisuga 600 liiget
Metsaühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala: 20 400 ha
Metsaühistu tegevuspiirkond:  Eesti Vabariik
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused:  Koondada ühingusse metsaomanikud, kelle eesmärkideks on tulutoov, säästlik ja jätkusuutlik metsade majandamine, metsa majanduslike, ökoloogiliste ja kultuurilisteväärtuste suurendamine ning metsaressursside säilitamine ja nende seisundi parandamine.
Lähtudes oma tegevuses säästva arengu põhimõtetest aidata ühingu liikmeid metsaomandi kasutamisega seotud probleemide lahendamisel. Propageerida ja arendada metsaomanike ühistegevust.Täiendada metsaomanike metsandusalaseid teadmisi ja oskusi.
Oma tegevuse kaudu aidata kaasa liikmete metsade majandamisest pikaajaliselt saadavate tulude suurenemisele. Aidata oma liikmeid metsaomandi valdamise ja haldamisega seotud probleemide lahendamisel. Metsa kõrvalkasutuse, jahimajanduse ja turismiarendamine.
Liikmemaksu suurus:  10 eurot aastas
Lisainfo metsaühistu kohta:  Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ on 2006. aastal asutatud organisatsioon. Viime Sinu poolt planeeritud tööd ellu algusest lõpuni. Sinu hooleks jääb meile teada anda, mida vaja – meie otsime parimad tegijad ja taotleme vajalikke toetusi.

 

Avaldus_KEMO_liikmeks_astumiseks