Kohila Metsaselts

Kontaktandmed:  Vabaduse 29 Kohila 79806 Raplamaa
Metsaühistu kodulehe aadress:   www.kohilametsaselts.ee
Vastuvõtuaeg ja koht:  Kokkuleppel
Kontaktisikute nimed ja kontaktandmed:  Valdu Reinaas valdu.reinaas@erametsaliit.ee Tel. 50 47 119
Heiki Hepner heiki.hepner@metsaselts.ee Tel. 50 27 325
Erik Kosenkranius erik.kosenkranius@keskkonnaamet.ee Tel. 50 29 2524
Juhatuse liikmed:  Valdu Reinaas, Heiki Hepner, Erik Kosenkranius
Tegevuse alustamise aasta:  2003
Metsaühistu liikmete arv:  Jaanuar 2017 seisuga 310 liiget
Metsaühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala: 5 588 hektarit
Metsaühistu tegevuspiirkond:  Metsaomanikud, kelle elukoht või metsmaa asub Rapla-  või Harjumaal – Juuru,  Kaiu, Kehtna, Keila,  Kernu, Kohila, Kose, Käru, Kõue, Märjamaa, Raikküla, Rapla , Saku vald.
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused  Eesmärgid:
– Ühendada sarnaste huvide ja taotlustega metsaomanikke;
– Aidata metsaomanikke oma metsade majandamise korraldamisel;
– Edendada  metsandusliku ja loodushariduse andmist, tutvustada metsandusküsimusi avalikkusele.
Pakutavad teenused:
–  liikmete nõustamine, nõustamisteenuse osutamine;
– abistamine toetuste taotlemisel,;
– metsamajanduskavade tellimine;
– teabe edastamine metsaomanikele, teabepäevade   korraldamine;
– ühise majandustegevuse korraldamine;
– koostöö Kohila Keskkonnahariduse Keskuse ja teiste piirkonna haridusasutustega.
Liikmemaksu suurus:  10 eurot / aastas;  sisseastumismaks 20 eurot
Lisainfo metsaühistu kohta:  Metsaseltsi põhikiri, liikmeks astumise avalduse vorm, tegevuste ülevaade seltsi kodulehel.www.kohilametsaselts.ee