Läänemaa Metsaühistu

Laanemaa_MU_logo

rvo Aljaste – 53069839 arvo.aljaste@metsauhistu.ee​

Kontaktandmed E-post: laanemaa@metsauhistu.ee
Tel: 53453698
Kodulehe aadress laanemaa.metsauhistu.ee
Vastuvõtuaeg ja koht Tööpäeviti 9-17.00 Kiltsi tee 10, Haapsalu
Kontaktisikute nimed
ja kontaktandmed
Mikk Link – 53453698 mikk.link@metsauhistu.ee
Allar Luik – 53959697 allar.luik@metsauhistu.ee
Malle Järve – 5106728 malle.jarve@metsauhistu.ee
Koit Latik – 5012407 koit.latik@metsauhistu.ee
Arvo Aljaste – 53069839 arvo.aljaste@metsauhistu.ee
Juhatuse liikmed Mikk Link
Malle Järve
Siim Siht
Bengt Brunberg
Carl-Axel Adelman
Metsaühistuga seotud konsulentide
nimed ja kontaktid
Arvo Aljaste – 53069839 arvo.aljaste@metsauhistu.ee
Tegevuse alustamise aasta 2010
Liikmete arv August 2016 seisuga 441 liiget
Liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala 8 490 hektarit
Metsaühistu tegevuspiirkond Läänemaa
Metsaühistu tegevuseesmärgid/
pakutavad teenused
Eesmärk – Läänemaa erametsad on hooldatud ja terved.
Pakutavad teenused:
Puidu ühismüük – raieõiguse võõrandamine ning raie ja müügi korraldamine
Nõustamine
Metsamaade haldamine
Metsateatise koostamine
Toetuste taotlemine
Metsauuenduse korraldamine
Hooldusraiete teostamine
Metsapiiride tuvastamine ning lankide tähistamine
Metsa väärtuse hindamine
Liikmemaksu suurus 0,64 eur/ha/aasta (minimaalselt 13 eur/aasta)
Lisainfo metsaühistu kohta 2010 – MTÜ Eesti Erametsaliidu liige
2012 – TÜ Keskühistu Eramets liige
Oma liikmete metsade haldamisel kasutame tarkvara “Metsahaldus”
Suhtluskeeled
Communication languages
eesti uk sweden