Metsanduse Arendamise Ühing

Kontaktandmed Juriidiline aadress: Küti Kordoni talu, Paju küla, Rannu vald, Tartumaa 61111
Ühingu postiaadress ja KONTOR: Pepleri tn 32, 51010 Tartu linn
Tel. 520 5853, e-post info@metsaareng.ee
Kodulehe aadress www.metsaareng.ee
Vastuvõtuaeg ja koht E, R kell 9-13 ja K kell 13-17 Pepleri tn 32, Tartu. Suvel avatud ainult esmaspäeviti.
Kontaktisikute nimed
ja kontaktandmed
Piret Arvi Tel 5205853, e-post piret.arvi@metsaareng.ee
Juhatuse liikmed Juhatuse esimees Piret Arvi Tel 5205853, e-post piret.arvi@metsaareng.ee
Ivar Sibul Tel 5084929 isibul@emu.ee
Jüri Tobber Tel 5131855 metsasober@gmail.com
Metsaühistuga seotud konsulentide
nimed ja kontaktandmed
Piret Arvi E-post piret.arvi@metsaareng.ee, tel. 5205853
Liikmete arv August 2016 seisuga 291 liiget
Liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala 11 200 hektarit
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused Koondada ühingusse metsaomanikud, kelle eesmärkideks on tulutoov, säästlik ja jätkusuutlik metsade majandamine.
Metsaomanike nõustamine, abistamine toetuste taotlemisel, metsaoksjonite korraldamine, abistamine metsade majandamisel, ühistegevuse organiseerimine, info edastamine, õppepäevade korraldamine jne.
Liikmemaksu suurus Sisseastumismaks 6,40€. Liikmemaks sõltub metsaomandi suurusest.

Avaldus “Metsanduse Arendamise Ühingusse” astumiseks (eraisik)
Avaldus “Metsanduse Arendamise Ühingusse” astumiseks (juriidiline isik)

Metsanduse Arendamise Ühingu PÕHIKIRI