Pärnumaa Metsaomanike Selts

Kontaktandmed:  Riia mnt 106, 80010  Pärnu
Vastuvõtuaeg ja koht:  Riia mnt 106 tööpäeviti kl. 10.00-17.00
Kokkuleppel ka muul ajal
Kontaktisikute nimed ja kontaktandmed:  Eerik Philips tel 53483148, e-post  parnumaa.metsaselts@gmail.com
Teet Killing tel 5030813, e-post teet.killing@gmail.com
Juhatuse liikmed:  Eerik Philips, Heno Ats, Meelis Andla, Agur Alev, Toomas Härm
Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid: Ülle Kuldkepp tel: 5227000 (Üldnõustamine, looduskaitse probleemid, sellega seonduv juriidika, toetuste taotlemine)
Tegevuse alustamise aasta:  1999
Metsaühistu liikmete arv:  Juuli 2016 seisuga 298 liiget
Metsaühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala: 6032 hektarit
Metsaühistu tegevuspiirkond:  Pärnumaa ja selle lähiümbruse vallad
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused  Tegevus on suunatud väikemetsaomanike huvidest lähtuvalt. Pakume nõustamise, abi metsamajandustööde organiseerimisel. Koolitusürituste ja õppereiside organiseerimine. Abi toetuste taotlemisel ja metsamajandamisega seotud lepingute sõlmimisel. Korraldame ühishankeid. Rendime metsatöödeks vajalikke tarvikuid.
Liikmemaksu suurus:  15 eurot aastas, sisseastumismaksu ei ole.
Lisainfo metsaühistu kohta:  Kolmeaastane kogemus metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumisel ja metsamaterjalide ühismüügil.Oleme loonud sõprussidemed  Soome Vabariigi ja Leedu  metsaomanikega. Plaanime õppereisi Lätti ja Rootsi. Metsaomanike mitmekesisemaks harimiseks on seltsil oma õpperada, kus teeme koostööd Tartu Maaülikooli metsateadlastega.

Pärnumaa Metsaomanike Seltsi Põhikiri