Rakvere Metsaühistu TÜ

Rakvere MÜ

Kontaktandmed:  Kunderi 6 Rakvere 44307
Tel. 322 7845 rakvere@metsauhistu.ee
Metsaühistu kodulehe aadress:  rakvere.metsauhistu.ee
Vastuvõtuaeg ja koht:  Tööpäevadel kontor avatud kell 9-15, Kunderi 6 Rakvere 44307
Kontaktisikute nimed ja kontaktandmed:  Meelis Matkamäe, tel 5054383, e-post meelis@rmy.ee
Kalev Jaanson, tel 5226485, e-post kalev@rmy.ee
Tiia Renser, tel 3227845, e-post tiia@rmy.ee
Juhatuse liikmed:  Meelis Matkamäe (juhatuse esimees), Kalev Jaanson, Tiia Renser
Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid: Meelis Matkamäe, tel 5054383, e-post meelis@rmy.ee
Kalev Jaanson, tel 5226485, e-post kalev@rmy.ee
Tegevuse alustamise aasta:  1993
Metsaühistu liikmete arv:  Juuni 2017 seisuga 653 liiget
Metsaühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala: 16 469 hektarit
Metsaühistu tegevuspiirkond:  Lääne-Virumaa
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused:  Täisteenus: nõustamine, metsamajanduskavade koostamine, metsanduslike toetuste taotlemine, metsakasvatus, hooldusraied, metsaraie, puidu ost-müük, FSC sertifikaat, tööriistade laenutus
Liikmemaksu suurus:  13 €/aastas, 7 € sisseastumismaks

 

Rakvere Metsaühistu põhikiri