Saare Valla Erametsaomanike Ühing

Kontaktandmed:  Jõgevamaa Saare vald Kääpa k
Tel 5843 9472 piret.kriisa@mail.ee
Kontaktisiku(te) nimi(ed) ja kontaktandmed:  Piret Kriisa. Tel: 5843 9472, e-post: piret.kriisa@mail.ee
Juhatuse liikmed:  Piret Kriisa,Aivar Lääne,Leonhard Niklus,Madis Avi,Mihkel Agarmaa
Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid: Ülo Kriisa. Tel: 508 4016, e-post: ulo.kriisa@erametsaliit.ee
Tegevuse alustamise aasta:  2000
Metsaühistu liikmete arv:  August 2016 seisuga 294 liiget
Metsaühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala: 4595 hektarit
Metsaühistu tegevuspiirkond:  Jõgevamaa,Tartumaa,Ida -ja Lääne- Virumaa ,Viljandimaa
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused  Ühingu eesmärgiks on erametsaomanike ühtekoondamine ja ühtse üleriigilise erametsandusliku struktuuri väljakujundamisele kaasaaitamine, oma liikmete abistamine metsade majandamisel ühistegevuse kaudu.
Pakutavad teenused: ühing organiseerib metsade majandamist, korraldab kasvava metsa raieõiguse müüki enampakkumise korras ja sortimendi müüki, korraldab kinnistute enampakkumisi. Korraldab erametsaomanikele rühmanõustamisi. Teavitab liikmeid toetustest ja nende taotlemise tingimustest, vormistab toetuste taotlusi. Erametsaomanike metsandusalane ja keskkonnakaitseline nõustamine (looduskaitseala ja vääriselupaigad,NATURA-alad)
Liikmemaksu suurus:  6 € aastas
Lisainfo metsaühistu kohta (tutvustav tekst jmt):  MTÜ Saare valla erametsaomanike ühing on asutatud Jõgevamaal Saare valla erametsaomanike poolt,täna on liikmeteks erametsaomanikud, kelle metsaomand vastavalt põhikirjale on Eestis.