Ühinenud Metsaomanikud MTÜ

Kontaktandmed:  Lähkma küla Surju vald Pärnumaa
Metsaühistu kodulehe aadress:  www.eestimetsad.ee
Vastuvõtuaeg ja koht:  Pärnu:
Kerese 4 I korrus ruumid 101-103
tel. 5167650, Kadri-Aija Viik
Suure-Jaani:
Teisipäeviti kell 9-12 Suure-Jaani vallamajas
tel. 5242186, Pille Udam
Valgamaa:
Laatre alevik tel. 53058890, Kaja Papagoi
Valgamaa:
Kolmapäeviti kell 9-12 Otepää vallamajas Lipuväljak 13 ruum 315 telefon Kaja Papagoi 53058890 või Ray Raiesmaa 5180964.
Paremaks teenindamiseks vajalik eelnev kokkulepe!
Kontaktisikute nimed ja kontaktandmed:  Metsameister Raigo Rõõmussaar. Tel. 525 9330, e-post raigo@eestimetsad.ee
Piirkonnajuht Viljandimaal, Pille Udam. Tel. 524 2186, e-post pille@eestimetsad.ee
Piirkonnajuht Valgamaal, Kaja Papagoi. Tel. 5305 8890, e-post kaja@eestimetsad.ee
Juhatuse esimees Kadri-Aija Viik. Tel. 516 7650, e-post
kadri@eestimetsad.ee
Metsameister Risto Kaljund. Tel. 5343 2528, e-post risto@eestimetsad.ee
Juhatuse esimees:  Kadri-Aija Viik
Telefon 516 7650
e-post kadri@eestimetsad.ee
Juhatuse liikmed:  1. Kadri-Aija Viik, tel. 516 7650, e-post kadri@eestimetsad.ee
2. Olavi Udam,  tel. 504 7407, e-post olavi.udam@erametsaliit.ee
3. Ants Erik
4. Urmas Rahnel, tel. 509 4054, e-post urmas@metsagrupp.ee
5. Taavi Raadik, tel. 505 6231, e-post taavi.raadik@vestman.ee
6. Tiit Kosenkranius, tel. 523 0932, e-post tiit@eestimetsad.ee
7. Ants Erik, tel. 509 1575 e-post ants@metsatervenduse.ee
Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid: 1. Tiit Kosenkranius, telefon 523 0932, e-post tiit@eestimetsad.ee
2. Gunnar Hendrikson, telefon 501 4367, e-post gunnar@eestimetsad.ee
3. Kadri-Aija Viik, telefon 516 7650, e-post kadri@eestimetsad.ee
4. Raigo Rõõmussar, telefon 5259330, e-post raigo@eestimetsad.ee
5. Ray Raiesmaa, telefon 5180964, e-post ray@eestimetsad.ee
6. Peep Pihlak, e-post peep@eestimetsad.ee
Tegevuse alustamise aasta:  2012
Metsaühistu liikmete arv:  Juuli 2016 seisuga 607 liiget
Metsaühistu liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala: 99 101 hektarit
Metsaühistu tegevuspiirkond:  Pärnumaa, Viljandimaa ja Valgamaa
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused:  Eesmärgid
1. Koondada sarnaste huvide ja taotlustega erametsaomanikud Ühingusse ja üleriigilisse metsaomanike struktuuri,
2. Organiseerida metsaomanikke koostööle metsade säästlikuks ja efektiivseks majandamiseks,
3. Propageerida ja arendada metsaomanike ühistegevust,
4. Metsanduslike ürituste organiseerimine ja läbiviimine ning erametsanduslike projektide käivitamine ja läbiviimine,
5. Metsandusalane koolitus ja konsultatsioon,
6. Abistada  metsaomandi valdamise ja haldamisega seotud probleemide lahendamisel,
7. Organiseerida  ja arendada maaparandust ja maaparandustöid,
8. Organiseerida ja arendada metsakasvatust ja metsakasvatustöid,
9. Organiseerida ja arendada metsataimekasvatust, metsauuendust ja metsauuendustöid,
10. Organiseerida ja arendada metsade majandamist ja puidu ühismüüki, metsakõrvalkasutust, jahimajandust, turismi ja metsavalvet ning sellega seotud töid ja teenuseid,
11. Vahendada ja taotleda toetusi metsakasvatuse, metsakasutuse, maaparanduse ja teeehituse, taimekasvatuse, metsakõrvalkasutuse ja kaitse, metsa uuenduse ja noore metsa hoolduse, metsavalve, kahjustuste ennetamise, pärandkultuuri objektide ja vääriselupaikade kaitse ning muude  metsaga seotud tegevuste jaoks.
Teenused
1. Nõustame erametsaomanikke
2. Abistame metsakava tellimisel
3. Abistame siseriiklike ja EL toetuste taotlemisel
4. Korraldame kasvava metsa oksjoneid
5. Korraldame raieid ja metsamaterjali müüki
6. Abistame istutusmaterjali tellimisel
7. Abistame metsauuendustööde  tegemisel
8. Abistame noorendike hooldamise tööde korraldamisel
9. Nõustame metsaga seotud finantsküsimuste korral
Liikmemaksu suurus:  0,2 eurot metsamaa ha kohta
Lisainfo metsaühistu kohta:  Meie kasvav ja arenev metsaühistu tegeleb  lisaks metsmajanduslike tegevuste korraldamisele   jahilepingute sõlmimisega ja sellealase teabe vahendamisega.
Suhtluskeeled
Communication languages
Языки общения
eesti uk russia

MTÜ Ühinenud Metsaomanikud liikmeks astumise avalduse leiate SIIT.
Põhikirja ja lisainfot leiate metsaühistu kodulehelt www.eestimetsad.ee.