Vändra Metsaühing

Kontaktandmed MTÜ VÄNDRA METSAÜHING
REG NR 80203214
KMKR NR EE101100702
JURIIDILINE AADRESS: Allikõnnu küla Vändra vald Pärnumaa
POSTIAADRESS: Randivälja küla Tori vald Pärnumaa 86814
Kodulehe aadress www.vandrametsayhing.eu
Vastuvõtuaeg ja koht: RMK Taali kontoris aadressil Randivälja küla, Tori vald, Pärnumaa
Teenindamine eelneval kokkuleppel.
Vastuvõtt nädalavahetustel eelneval kokkuleppel.
Kontaktisikute nimed ja kontaktandmed Tegevjuht Kadri Kukk.
Tel 52 61 226, e-post vandrametsayhing@gmail.com
Juhatuse liikmed Juhatuse liikmed Heimar Prints, Kadri Kukk, Eino Ojandu, Runo Ruubel, Aarne Annamaa. Juhatuse esimees Runo Ruubel.
Metsaühistuga seotud konsulentide
nimed ja kontaktandmed
Kadri Kukk. Telefon 52 61 226, tegutsemispiirkond Pärnumaa
Tegevuse alustamise aasta 2004
Liikmete arv 30. september 2016 seisuga 202 liiget
Liikmetele kuuluva metsamaa pindala 20 096 hektarit
Metsaühistu tegevuseesmärgid/
pakutavad teenused
Meie eesmärgiks on:
• Koondada sarnaste huvidega metsaomanikud
• Aidata oma liikmeid metsaomandi valdamise ja haldamisega seotud probleemide lahendamisel
• Propageerida metsaomanike vahelist ühistegevust
• Täiendada metsaomanike metsandusalaseid teadmisi
• Olla heaks partneriks metsandussektorile.
Pakutavad teenused:
• Metsaomanike nõustamine
• Metsade inventeerimise ning majandamiskavade tellimine
• Õppepäevade korraldamine
• Metsa majandusliku väärtuse hindamine
• Metsauuendustööde korraldamine
• Metsakultuuri hooldamise korraldamine
• Istutusmaterjali tellimine
• Raietööde korraldamine
• Metsamaterjali müügi korraldamine
• Raieõiguse ja/või metsakinnistute enampakkumiste korraldamine
• Metsapiiride tuvastamine, lankide tähistamine
• Töövahendite rent
• Metsandustoetuste taotlemine
Liikmemaksu suurus Ühingu liikmelisus on seotud sisseastumismaksuga, mille suurus on 5 eurot. Sisseastumismaksu ei tagastata.
Samuti tuleb tasuda iga-aastast liikmemaksu, mis arvestatakse metsamaa suuruse järgi.
Lisainfo metsaühistu kohta Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes omab või valdab metsamaad ja kes taotleb ühinguga sarnaseid eesmärke, tunnistab ja täidab ühingu põhikirja. Liikmeks astumiseks tuleb saata sisseastumisavaldus Vändra metsaühingu juhatusele.