Viljandimaa Metsaselts MTÜ

Viljandimaa Metsaseltsi moto:  Hoiad metsa, hoiad elu!

Kontaktandmed Juriidiline aadress: Vabaduse plats 4 – 308, Viljandi 71020
Postiaadress: Raudtee 5, Abja-Paluoja 69403, Viljandimaa
E-post: info@vilmets.ee, eha@vilmets.ee
Kodulehekülg: www.vilmets.ee
Vastuvõtuaeg ja koht
Juhatuse esimehe Eha Valeikiene vastuvõtt neljapäeviti kell 10-14.00 Viljandis, Vabaduse plats 4 – 308, Taluliidu Nõuandekeskuse ruumides
Kontaktisikute nimed ja kontaktandmed Eha Valeikiene. Tel 5347 7454, e-post eha@vilmets.ee, ehamets@hot.ee
Juhatuse liikmed Einar Kask, Tarmo Vaalmäe, Viljar Loode, Taivo Lehesmets, Ülle Kuldkepp, Eha Valeikiene
Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid Ülle Kuldkepp. Tel 522 7000, e-post ylle.kuldkepp@hotmail.com
Tegevuse alustamise aasta 2004
Liikmete arv
Juuli 2016 seisuga 349 liiget
Liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala 10 120 hektarit
Metsaühistu tegevuseesmärgid/
pakutavad teenused
  • Erametsaomanike ühtekoondamine ja ühtse üleriigilise erametsandusliku struktuuri väljakujunemisele kaasaaitamine;
  • Oma liikmete abistamine metsade loodussäästlikul ja efektiivsel kasutamisel ühise tegevuse kaudu;
  • Erametsaomanike metsandusalane ja keskkonnakaitseline nõustamine ning sellealase tegevuse arendamine (looduskaitsealad, Natura-alad, vääriselupaigad jne);
  • Metsakõrvalkasutuse arendamine;
  • Erametsanduslike ürituste organiseerimine ja läbiviimine ning liikmete esindamine;
  • Erametsaomanikele juriidilise nõustamise vahendamine;
  • Erametsanduslike piirkondlike projektide käivitamine ja läbiviimine;
  • Koolimetsanduse liikumise ning keskkonnahariduse edendamine;
  • Maaelu arendamine;Riiklike toetuste vahendamine