Võrumaa Metsaühistu

VML_logo_2016

Kontaktandmed Võrumaa Metsaühistu
Pikk 4, Võru linn, 65604
E-post: vorumaa@metsauhistu.ee
Registrikood: 80037431
Arveldusarve: EE061010220030982010
vorumaa.metsauhistu.ee
Vastuvõtuaeg ja koht Kontor asub Võru linnas Pikk tn 4, II korrusel.
Kontor on avatud metsaomanike teenindamiseks kõigil tööpäevadel
kell 09:00 – 16:00. Lõuna kell 13:00 – 13:30.
Kontaktisikute nimed ja kontaktandmed Metsaühistu tegevuse juht
Erki Sok, tel. 522 9424, e-post: erki.sok@metsauhistu.ee
Vastuvõtt kontoris: kolmapäeval 09:00 – 16:00 (lõuna 13:00 – 13:30).
Teistel aegadel kokkuleppel.
Raiete ja metsamaterjali müügi korraldaja
Metsameister Ilmar Ait , tel. 5302 0544
Arvestaja Ruta Partsioja, tel. 5308 2680
Enampakkumiste korraldaja
Aarne Volkov, tel. 529 9841, aarne.volkov@metsauhistu.ee
Juhatuse liikmed Juhatuse esimees Tarmo Piirmann, e-post tarmo.piirmann@mail.ee
Juhatuse aseesimees Erki Sok, e-post erki.sok@metsauhistu.ee
Juhatuse liikmed:
Joel Kuusk, e-post joel.kuusk@metsauhistu.ee
Marko Kukk, e-post varstu@planet.ee
Toomas Uibo, e-post toomas.uibo@mail.ee
Riho Lehiste, e-post rihojudo@gmail.com
Metsaühistuga seotud konsulentide nimed ja kontaktid Aavo Saks, tel. 518 5587, e-post: aavo.saks@metsauhistu.ee
Joel Kuusk, tel. 517 4905, e-post: joel.kuusk@metsauhistu.ee
Aarne Volkov, tel. 529 9841, e-post: aarne.volkov@metsauhistu.ee
Tegevuse alustamise aasta 1996
Liikmete arv Liikmete arv 01.01.2017 seisuga 772 liiget. Metsaühistu liikmeteks võivad olla metsamaad omavad füüsilised ja juriidilised isikud.
Liikmetele kuuluva metsamaa kogupindala 01.01.2017 seisuga 17 210 ha
Metsaühistu tegevuspiirkond Võrumaa
Metsaühistu tegevuseesmärgid/ pakutavad teenused Eesmärgid:
• koondada sarnaste huvide ja taotlustega metsaomanikud ühingusse ja üleriigilisse struktuuri
• organiseerida metsaomanikke koostööle metsade säästlikuks ja efektiivseks majandamiseks
• aidata oma liikmeid metsaomandi valdamise ja haldamisega seotud probleemide lahendamisel
• propageerida ja arendada metsaomanike vahelist ühistegevust
• täiendada metsaomanike metsandusalaseid teadmisis ja oskusi
Tegevused:
• korraldame Võrumaal metsanduslikku nõustamist ja õppepäevi
• tellime üheskoos metsamajandamiskavasid
• abistame metsaomanikke toetuste taotlemisel
• aitame korraldada metsaomanikel metsa ülestöötamise ja müügiga seotud tegevusi
• aitame korraldada metsaomanikel metsauuendustöid ja istutamiseks taimi hankida
• rendime tööriistu metsa istutamiseks ja hooldamiseks, üraskipüüniseid ning ohtlike puude langetamise seadet.
• kõik Võrumaa Metsaühistu liikmed saavad endale tellida soovi korral FOREST FAVORA sooduskaardi, millega on võimalik osta kütust soodushindadega FAVORA tanklaketi tanklatest.
Liikmemaksu suurus Metsaühistu liikmeks saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus liikmeks astumise kohta ja tasuda jooksva aasta liikmemaks.
Liikmemaksu suurus on kõigile liikmetele vastavalt metsamaa pindalale:
–    Kuni 10 ha = 5 € aastas
–    10,1 kuni 25 ha = 15 € aastas
–    25,1 kuni 50 ha = 20 € aastas
–    50,1 kuni 100 ha = 30 € aastas
–    100,1 kuni 200 ha = 50 € aastas
–    Üle 200 ha = 75 € aastas 
Liikmemaksu tasumine toimub liidu poolt esitatud arve alusel.
Lisainfo metsaühistu kohta Võrumaa Metsaühistu on mittetulunduslik ja kodanike algatusel põhinev vabatahtlik organisatsioon, mis on asutatud 1996. aasta kevadel. Asutamiskoosolekust võttis osa 13 metsaomanikku Võru maakonnast.
Metsaühistu koondab Võrumaa metsaomanikke, kellel on huvi ühistegevuse ja metsamajanduse vastu.
Kuulumisel metsaomanike organisatsiooni on omanikel võimalik saada informatsiooni, nõuannet ja taotleda metsanduslikke toetusi.
Ühistegevus annab lisaks võimaluse õppida teiste kogemustest, anda edasi oma kogemusi ja teha koos midagi head metsade ning endi heaks.
Võrumaa Metsaühistu on MTÜ Eesti Erametsaliit liige ja KÜ Eramets asutajaliige.

VMÜ_pohikiri_2016

VMÜ liikme AVALDUS

[contact-form-7 id=”18445″ title=”Avaldus Võrumaa Metsaomanike Liiduga liitumiseks_copy”]