Uudised

 • Metsapilt: käbi talveunes

  26.01.2015

  Ka selle nädala ilmaennustus lubab käbidele miinuskraade ja kohevat lumetekki. Foto on tehtud Harjumaal (Kristel Arukask, Eesti Erametsaliit)

 • Keskkonnaministeerium tahab Natura metsatoetuse saajate ringi laiendada

  26.01.2015

  SAARTE HÄÄL: Keskkonnaministeerium tegi teist korda viimase poole aasta jooksul ettepaneku täiendada maaelu arengukava sättega, mis võimaldaks maksta Natura 2000 erametsatoetust ka väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuvates sihtkaitsevööndites määraga 110 €/ha. Ettepanekus viidatakse, et väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuvatel kaitsealadel ja püsielupaikades erametsaomanikule toetust ei maksta, kuigi piirangud on sarnased. Natura 2000 võrgustikus on praegu …

 • Maaülikooli rektor Mait Klaassen: Eestist ei tohi saada indiaani reservaati

  26.01.2015

  Oma 60. juubeli puhul antud intervjuus ajalehele TARTU POSTIMEES ütleb Maaülikooli rektor Mait Klaassen: Kaitse alla võtmine ei sega teadust, küll aga majandamist. Peame üldse natuke rohkem mõtestama looduskaitsealade tekitamise ja majandamise küsimusi. Kui võrdleme majandamist Eesti Wabariigi ajaga, siis näeme, et Eesti talumees pole kunagi loodusele kahjulik olnud. Majandamise täielikku keelamist ei saa pooldada. …

 • Vereta Jahi võitis foto seitsmest kuldnokast

  23.01.2015

  EESTI LOODUS: Detsembris sai parima 64 foto näituse avamisel joone alla mullune fotovõistlus Vereta Jaht, mis peeti 16.-18. mail Hiiumaal, peamiselt Tahkuna jahiseltsi maadel. Fotovõistluse parimaks tabamuseks kuulutati Merje Aru foto seitsmest kuldnokast, kes end kivi peal reas kuivatavad. Vereta Jahi peakorraldaja Tiit Hundi sõnul võlus žüriid võidutöö meeleolu: märjad linnud kohendavad end turvaliselt, laskmata …

 • Keskkonnainspektsioon tähistab 15. aastapäeva

  22.01.2015

  KESKKONNAINSPEKTSIOONI pressiteade: Keskkonnainspektsioon tegutseb praegusel kujul ja praeguste ülesannetega alates 2000. aastast, kui ühendati tollane Mereinspektsioon ja Keskkonnainspektsioon. Alates sellest on riigi peamiseks keskkonnajärelevalve asutuseks Keskkonnainspektsioon, mis teeb järelevalvet ja menetleb õigusrikkumisi kõigis keskkonnakaitse valdkondades. 2011. aastast on Keskkonnainspektsioon ka uurimisasutus, mis tegeleb keskkonnakuritegude uurimisega. „Keskkonnajärelevalve valdkondi on kokku ligi paarkümmend, menetleme nii keskkonnaalaseid pisirikkumisi …

 • Haanja looduspark sai uuendatud kaitse-eeskirja

  22.01.2015

  KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE: Valitsus kiitis heaks uuendatud Haanja looduspargi kaitse-eeskirja. Uuendamise käigus vaadati üle kaitseala piirid ja hoidmist vajavad loodusväärtused. Aladel, kus range kaitse polnud vajalik, oli võimalik kaitserežiimi leevendada. Haanja looduspark hõlmab Eesti silmapaistvaima kõrgustiku, kus aastasadade jooksul on looduse ja inimtegevuse koosmõjus kujunenud unikaalne pärandmaastik. Keskkonnaminister Mati Raidma sõnul on Haanja kuppelmaastikud oma eripäras …

 • Valgas toimub maksukoolitus erametsaomanikele

  21.01.2015

  Koolitus on 5.    veebruaril Valgas, Valga Maavalitsus, Kesk 12 algusega kell 11.00 Koolituse teemad: •    Füüsilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja maksustamine metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müügil jt õigusaktid metsa maksustamisel. Tulude deklareerimine – kulude mahaarvamine. •    Toetuste maksustamine (Pria, siseriiklikud metsatoetused) jne. Koolituse ajakava: 11.00-11.15 Kogunemine 11.15.-13.00 Koolitus 13.00-13.45 Lõuna 13.30.-14.30 Koolitus jätkub …

 • KIK suunas 2014. aastal keskkonnaprojektidesse välisraha 121 miljonit eurot

  21.01.2015

  SA KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS pressiteade: Riik toetas KIKi vahendusel struktuuritoetuste ja CO2 kvoodimüügi rahast möödunud aastal Eesti keskkonnaprojekte kokku 121 miljoni euroga. Suurimad väljamaksed tehti veemajandusprojektidele. 2014. aastal valmisid veemajandusprojektid Põltsamaal, Harkus, Paides, Toilas, Pärnus ning teistes Eesti maakondades. Projektide elluviijad kasutasid aktiivselt omaosaluse katmise võimalusena sihtotstarbelist laenu. 2014. aasta lõpuks oli KIKi laenuportfelli maht kasvanud …

 • RMK teadusnõukogu ootab prioriteetsete uurimisteemade ettepanekuid

  21.01.2015

  RMK pressiteade: Kuni 30. jaanuarini saab RMK teadusnõukogule teha ettepanekuid metsanduse ökoloogilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte puudutavate teemade kohta, mida oleks Eestis tarvis uurida. Uus rakendusuuringute taotlusvoor kuulutatakse välja veebruari keskel ning selleks ajaks kinnitab RMK teadusnõukogu ka prioriteetsete uurimisteemade loetelu. RMK looduskaitseosakonna peaspetsialisti Kristjan Tõnissoni sõnul on eelvaliku olulistest teemadest teinud ka RMK teadusnõukogu, …

 • Ott Olesk: ma ei ole vigursaagija, olen puuvestja

  20.01.2015

  MEIE MAA: Ruhnu saarevahiks soovis saada kuus inimest, vald valis välja Lõuna-Eesti mehe Ott Oleski (34). Ott on kindel, et ta sobib sellele saarele ja teda ei hirmuta seegi, et Ruhnu võib olla vahel mitu päeva muust maailmast ära lõigatud. Sel kolmapäeval pani Ott hommikul lapse Tartus lasteaeda, istus autosse ja alustas sõitu Saaremaa poole. …

 • Metsapilt: metssiga maiustamas

  19.01.2015

  Ööpimeduse hõlma all maiustab hea ja paremaga aasta loom 2015 – metssiga. Pilt on tehtud Saaremaal rajakaameraga ja selle saatsid Johanna Arukask ning Mihkel Aulik.

 • Keskkonnaministeerium ajakohastas 14 kaitseala kaitse-eeskirjad

  16.01.2015

  KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE: Eelmisel aastal uuendas Keskkonnaministeerium kokku 14 kaitseala kaitsekorda. See tähendab, et kontrolliti üle kaitsealade territooriumid ja neil olevad kaitstavad väärtused ning vajadusel täpsustati kaitsekorda või muudeti kaitsevööndite piire. Kaitse tegevuskavad kinnitati kuuele ohustatud liigile. Olulisematest kaitsealadest tuleb esile tõsta Nabala-Tuhala looduskaitseala, Ropka-Ihaste looduskaitseala ning Audru looduskaitseala. Lisaks võeti 2014. aastal kaitse alla 22 …

 • Maa-ametil täitus 25. tegevusaasta

  16.01.2015

  KESKKONNAMINISTEERIUMI JA MAA-AMETI PRESSITEADE: Maa-amet moodustati 16. jaanuaril 1990. aastal. Ameti üks olulisemaid ülesandeid oli ja on riigi maapoliitika rakendamine ja maakatastri pidamine. Lisaks sellele on ametist veerand sajandiga saanud rahvusvaheliselt arvestatav riiklik kaarditootja. „Maa-amet kuulub taasiseseisvunud Eesti vanemate riigiametite hulka,“ ütles ameti kõige pikaaegsem juht Raivo Vallner. „Vahetult pärast ameti moodustamist algas Eestis maareform, …

 • Voltveti koolituskeskus ootab õpihimulisi taas koolitustele

  16.01.2015

  Hanna-Liisa Pikkur, Voltveti koolituskeskus: Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses Tihemetsas toimub õpe põllumajanduse, keskkonna, aianduse ja metsanduse õppesuundadel ning selle üksuse ülesanded on: tasemeõppe ja täiskasvanute täienduskoolituste korraldamine, Voltveti mõisahoonete ja pargi hooldamine ning korrastamine, osalemine erinevates arendus- ja koostööprojektides, majandustegevuse korraldamine koolituskeskuses, majutuse pakkumine õpilaskodus.  Möödunud aastal toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskuses avatud tööturule kokku 20 koolitust, …

 • KIK korraldab keskkonnaprogrammist taotlejatele 15 infopäeva

  15.01.2015

  SA Keskkonnainvesteeringute Keskus Pressiteade 15.01.2015 Täna algab Võrus toimuva infopäevaga viieteistkümnest üritusest koosnev sari, kus KIKi töötajad tutvustavad huvilistele keskkonnaprogrammist toetuse taotlemise võimalusi ja tingimusi. „Infopäeval saab tulevane taotleja ülevaate kogu keskkonnaprogrammist ning lisaks oleme igale üritusele valinud ühe fookusteema – kas konkreetse valdkonna, finantseerimise või aruandlusega seonduva,“ ütles KIKi keskkonnaprogrammi üksuse juht Heiko Põdersalu. …


Warning: Unknown: open(/data01/virt38646/tmp/sess_265e4f0cd8ec59ca61da57efa9646006, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/data01/virt38646/tmp) in Unknown on line 0