Uudised

 • Kitsendused maaostul pigem soodustavad maaga hangeldamist

  24.04.2014

  MAALEHT, (Metsaleht): Notarite Koda ja Eesti Erametsaliit soovivad, et põllumajandusmi­nisteerium muudaks maatulundusmaa ostmise reegleid. Maatulundusmaa (põllumajan­dus- ja metsamaa) ostu regu­leerib 2012. aastast kehtiv kin­nisasja omandamise kitsenda­mise seadus. Selle järgi võivad Eestis nii eestlased kui välis­maalased osta eraisikuna maa-tulundusmaad piiranguteta. Juriidilistele isikutele (nii välis­maistele kui siinseile) kehtivad aga piirangud, kui nad tahavad osta suuremat kui 10ha …

 • Jahimehed ootavad maaomanikelt eelteadet

  22.04.2014

  JÄRVA TEATAJA: Eesti erametsaliidu projektijuht Kristel Arukask andis teada, et jahimehed ootavad maaomanikelt teavet metsaalade kohta, kus nad saavad aidata ulukikahjustusi ennetada. Ulukikahjustuste ennetuse teatis tuleb esitada 1. maiks selle jahipiirkonna kasutajale, kuhu ta maad jäävad. Kui maaomanik ja jahipiirkonna kasutaja on sõlminud maa jahindusliku kasutuse lepingu, hüvitab jahipiirkonna kasutaja uluki tekitatud kahju maaomanikule sellise …

 • Erametsakeskus osaleb Maamessil 24.-26.04.

  21.04.2014

  Alates neljapäevast on avatud Erametsakeskuse boks Tartus Maamessil. Põhjust läbi astuda on kõigil, kes vajavad nõu ja abi oma metsa majandamisel või toetuse taotlemisel. * Jagame infot ning kasulikke kontakte ühistute ja nende teenuste kohta; * Õpetame, kuidas täita mugavalt toetustaotlusi e-Prias; * Värsked infomaterjalid ja praktilised juhendid metsa majandamiseks. Kohtumiseni messil!

 • Eesti Maaülikool tõi rahvusvahelistelt metsandusvõistlustelt koju kolmanda koha

  21.04.2014

  Eelmisel nädalal, 7-12. aprillil, toimusid Tšehhis, Brnos järjekordsed metsanduslikud mitmevõistlused. Võistlusel nimega „28th Forestry Versatility“ saavutas Eesti meeskond (Andre Purret, Erik Rist, Heiki Möll, Katrin Seglinš) seekord auväärse kolmanda koha. Viimasel kolmel aastal pole Eesti võistkond seitsmendast kohast ülespoole tõusnud ning seekordne tulemus oli üllatav nii võistlejaile endile kui ka teistele. Nädala jooksul tuli võistkonnal …

 • Riigimets kutsub oma puud otsima

  21.04.2014

  PÄRNU POSTIMEES: Kas mäletate veel, et kümme aastat tagasi Eesti liitumise eel Euroopa Liiduga istutasid kümned tuhanded inimesed metsa miljon puud? Nüüd kutsuvad riigimetsa majandamise keskus (RMK) ja Eesti Rahva Muuseum kõiki toona osalenud inimesi minema tagasi metsa, otsima üles enda istutatud puu ja seda pildistama. RMK kodulehelt leiab viited kohtadele, kus istutustalgud toimusid, ja …

 • Ebaseaduslikke raieid 0,002%

  21.04.2014

  MAALEHT.EE: - Vahemikus 2000–2013 on vähenenud nii metsarikkumistega keskkonnale tekitatud kahju kui ebaseaduslikud raied. Ebaseadusliku raie osatähtsus moodustab kogu raiest 0,002%. - 2012. aastaga võrreldes on 2013. aastal registreeritud metsarikkumiste arv vähenenud 133-lt 95-le, trahvitud isikute arv 94-lt 74-le, trahvisumma 11 388 eurolt 7080 eurole. Keskkonnakahju suurus on samuti vähenenud. 2012. aastal oli see 80 …

 • Metsaraies valitseb numbrite maagia

  21.04.2014

  ÄRIPÄEV ONLINE: Palju on vaieldud kahe metsandusteemalise arvu sisu ja tähenduse üle. Üks neist on metsanduse arengukavas toodud soovitav puidukasutuse maht 12─15 miljonit m3 aastas, teine aga aastane raiemaht 8,4 miljonit m3, kirjutab keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhataja Enn Pärt. 8,4 miljonit m3 tuleneb lühiuurimusest „Kasvava metsa tagavara prognoos aastaks 2050“, kus on ennustatud metsa tagavara võimalikku …

 • Tuleproov selgitas Eesti parimad noored metsamehed

  17.04.2014

  Eile, 16. aprillil Luua Metsanduskoolis mõõtu võtnud 130 noort metsandus- ja aiandusala kutseõppurit selgitasid endi seast parima raievõistleja, metsamasinaoperaatori, maastikuehitaja ja metsarajal orienteeruja. Parim raievõistleja on Jarro Mihkelson, parimad metsamasinaoperaatorid Gert Vigel (harvesteril), Rait Mitt (forvarderil) ja Egert Lass (metsamasina imitaatoril). Metsarajal orienteerumisel sai esikoha Juhan Püü metsanduserialalt ja Charlotte-Miralda Feršel maastikuehitajatest. Maastikuehitajatest napsasid esikoha …

 • Maamessil võistlevad masinamehed ja raiesportlased

  17.04.2014

  Eeloleval Maamessil võtavad omavahel mõõtu meie parimad forverderijuhid ja raiesportlased. Esmakordselt toimub messil metsa väljaveotraktorite juhtide võistlus Forvarderite Kevadreiv 2014 ja traditsiooniliselt toimuvad raievõistlused Kevadkarikas 2014. Forvarderijuhtide võistlus on kavas messi esimesel päeval, 24. aprillil, raievõistlused toimuvad messi teisel ja kolmandal päeval, 25.-26. aprillil. Võistlusi korraldava Eesti Metsaseltsi tegevjuht Mart Kelk rääkis, et kui saemeestele …

 • Õppereis Austrasse oli sisukas

  16.04.2014

  Priit Jõeäär (EMK): 05.04-13.04 viibisid metsaühistute esindajad väliskoolitusel Austrias, Steiermarki liidumaal. Tutvuti liidumaa ja Austria metsandusega üldisemalt ning vaadeldi riigimetsa ja metsaühistute rolli selles. Külastati riigi-, suurettevõtete ja talumetsi ning tutvuti metsade majandamise omapäradega mägisel maastikul. Räägiti metsa kasvatusest, kalandusest kui piirkonna kallimast hobist ja jahindusest. Puutumata ei jäänud ka looduskaitselised teemad, sh NATURA 2000. …

 • Täna selguvad Luual noorte metsameeste kutsevõistluste võitjad

  16.04.2014

  MAALEHT.EE: Täna algavad Jõgevamaal Luua Metsanduskoolis kahepäevased metsandus- ja aiandusalased kutsevõistlused, kus pea 130 kutseõppuri seast selgitatakse välja Eesti parimad noored metsamehed ja maastikuehitajad. „Esimene päev kuulub tehnilistele aladele, kus võistlevad raievõistlejad, metsamasinaoperaatorid ja maastikuehitajad,” ütles võistluste korraldaja Marko Vinni. „Teisel päeval on metsarajal orienteerumine, kus tuleb 16 punktis ilma abivahenditeta määrata liike ja lahendada …

 • Innovaatiline tursk ning paberitööstuse jäägid kaladele söödaks ehk mis on biomajandus?

  14.04.2014

  Madis Tilga, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse nõunik: Mida endast kujutab biomajandus ning mis on selle eelised, kirjutab Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse nõunik Madis Tilga. Riigid üle maailma seisavad silmitsi vastandlike probleemidega. Ühelt poolt suureneb energiavajadus, ent fossiilkütused ammenduvad või muutuvad üha raskesti kättesaadavamaks; osa elanikkonnast nälgib, samas suureneb rasvumine ning kõige tipuks viskame …

 • Saaremaa jahimehed lasid üle 4000 suuruluki

  10.04.2014

  SAARTE HÄÄL, Ain Lember: Saare maakonna jahimehed küttisid möödunud aastal 4155 suurulukit, mida on peaaegu kolmandiku võrra rohkem kui jahindusnõukogu poolt ülesandeks seatud 3206 looma. “Jahimehed on tublid olnud ja olukord on täiesti kontrolli all,” ütles Saaremaa jahindusnõukogu liige ja viljakasvataja Jaan Sink. Tema sõnul on põllumeestelt laekunud info kohaselt Saaremaal alles jäänud vaid kaks …

 • Eesti Erametsaliit: konkurentsi vähendamine maa ostul ei hoia ära maaga hangeldamist

  09.04.2014

  MAALEHT.EE: Eesti Erametsaliit (EEML) on seisukohal, et maa kui strateegilise ressursi majandamisega seotud regulatsioonid vajavad riiklikku tähelepanu. Liit peab oluliseks vältida maa sattumist ostu-müügitehingute käigus isikute kätte, kes ei oska või ei soovi seda sihipäraselt kasutada. On aga oluline, et seaduse rakendamine teeniks eetiliste ettevõtjate huve, ei moonutaks turuolukorda ega vastandaks kunstlikult põllu- ja metsamehi. …

 • Järveres alustati pelletite proovitootmist

  08.04.2014

  VÕRUMAA TEATAJA, KOIT: Endise Järvere Karu sae­kaatri territooriumile tä­navu kaasaegse pelletitehase rajanud OÜ Warmeston alustas möödunud nä­dalal proovitootmisega, te­hase avamine toimub jaa­nipäeva paiku. Tehas on praeguseks laias laastus valmis, jää­nud on viimased viimist­lustööd, lisaks tehase ter­ritooriumi asfalteerimine. Juba praegu on tehase kõr­vale kuhjatud suured toorainemäed, kus on kolme kuu tootmisvaru. «Pikalt kaalusime ja ot­sisime,» põhjendas …