Uudised

 • Erametsanduse aastaseminaril tutvustati eri vaatenurki energiapuidu kasutamisel

  19.09.2014

  Erametsanduse aastaseminar tõi tänavu riigi, metsaomanike ja ettevõtjate esindajad arutlema energiapuidu kasutamise tulevikuperspektiivide üle. Selle põhjal, kuidas eri osapooled puitkütuse kasutamist näevad, saadi vastuseid nii mõnelegi küsimusele ning kindlasti ka mõtteid edasiseks koostööks. Erinevates sõnavõttudes jõuti tõdemuseni, et ühest küljest vajab meie metsade energeetiline ressurss oluliselt laiemat ärakasutamist, kuna aastast aastasse jääb meie metsades mädanema …

 • Metsaselts võttis Kassinurme mäed enda hoole alla

  19.09.2014

  EESTI PÄEVALEHT, Signe Kalberg: 25 aastat tagasi asutatud Jõgeva metsaseltsi tege­mistest on tähelepanuväärseim uuele elule äratatud Kassinurme linnamäe ümbrus ja hiis. Veerandsaja aasta sisse mahub metsaseltsi juhatuse liikme Kaupo Ilmeti sõnul lisaks tema eestvedamisel toimunud Kassi­nurme hiie ja linnamäe ümbruse korrastamisele veel palju tege­misi. „Igal aastal istutame talgute korras mälestusmetsa. Korral­dame õppeekskursioone pärand-kultuuri objektide tundmaõppi­miseks. …

 • Uus eelnõu vähendab küttearveid

  19.09.2014

  EESTI PÄEVALEHT (erileht), Vilve Torn: Eestis puudub praegu motivatsioon sood­samate kaugküttelahenduste leidmiseks ja sisemise efektiiv­suse kasvuks. Septembri lõpus läheb riigiko­gus tõenäoliselt teisele lugemi­sele kaugkütteseaduse muut­mise seaduse eelnõu. Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi sõnul on eelnõu peamine eesmärk soojusette-võtjate suunamine stabiilse­mate, keskkonnasäästlikumate ja odavamate hindadega kütuste kasutamisele. „See tagab oma­korda tulevikus …

 • Saaremaa hundiarmee kaotas kaks noorsõdurit

  19.09.2014

  SAARTE HÄÄL, Ain Lember: Lümanda jahiseltsi liige Martin Leedo lasi teisipäeval korraga kaks isast hundikutsikat, täites sellega poolteist nädalat tagasi jahihooaja väliselt eraldatud huntide küttimislimiidi. “See oli erakordne juhus,” ütles Lümanda jahiseltsi liige Martin Leedo, kes laskis hundid RMK jahialal Paadla lahe ääres, kuhu ta oli läinud teisipäeva õhtupoolikul hirvepulli küttima. Leedo sõnul passis ta …

 • Järvselja ürgmetsa 90 aastat

  18.09.2014

  Tuleva nädala reedel (26.09.2014.) tähistatakse Järvseljal Eesti esimese metsakaitseala – Järvselja „ürgmetsa“ aastapäeva – 90 aastat tagasi jäi kaitsealune mets inimtegevusest puutumatuks. Selle aja jooksul ei ole seal toimunud metsamajanduslikku tegevust. SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond juhataja Priit Kask selgitas, et Järvselja ürgmets on Eesti esimene metsakaitseala, kus 90 aastat ei ole inimkäsi loodusele vahele …

 • Möödapääsmatult vajalik valgustusraie

  17.09.2014

  EESTI PÄEVALEHT (erileht), Kristiina Viiron: Valgustusraiet tehes võiks metsakasvataja püüda oma vaimusilmas kujutada, milline näeb puistu kahe­kümne aasta pärast välja – kas puudel on siis vajalikul määral kasvuruumi, et tagada neile suur kõrgus- ja jämeduskasv ning hea tervislik seisund. «Valgustusraie on kindlasti üks olulisemaid metsakasvatuse võt­teid. Sellega alustatakse tuleviku­puistu kujundamist soovitud koosseisus,” rõhutab metsaühistu Ühinenud …

 • Maaparandus tõstab juurdekasvu ja muudab metsatööd odavamaks

  17.09.2014

  EESTI PÄEVALEHT (erileht), Signe Kalberg: Reljeef ja Eestis valitsevad kliimatingimused muudavad pinnavee ärajuhtimise enamikult metsamaadelt hädavajalikuks, vastasel korral algab paljude metsa­maade soostumine. Eesti tingimustes, kus parasniisked maad on valdavalt põllumaa­deks üles haritud, on metsade alla jäänud kas kuivad ja toitaine-tevaesed või liigniisked maad. „Eestis on aastas sademeid 520­820 mm, millest aurustub 360­440 mm. See tähendab, …

 • RMK kutsub Kauksi seeneperepäevale

  17.09.2014

  PÕHJARANNIK: Traditsiooniline kogu pere see-nepäev toimub RMK Kauksi looduskeskuses pühapäeval, 21. septembril kella 11-15. Seeneperepäeva korraldavad Alutaguse matkaklu-bi, Iisaku vallavalitsus ja riigimetsa majandamise keskus (RMK). Uksed on avatud kõigile huvilistele. Kauksi looduskeskuse juhi Aune Ferscheli sõnul saab ürituse magnetiks nagu eelmistelgi aastatel näitus, mis on kokku pandud ümberkaudsetest metsadest eelmisel päeval korjatud seentest. Ferschel märkis, …

 • Seenelisi-marjulisi aitab RMK mobiilirakendus

  17.09.2014

  RMK: Sügishooaja puhul uuenes RMK mobiilirakendus infoga riigimetsades olevate metsaandide korjekohtade kohta. Rakendusest leiab ka levinud marja- ja seeneliikide kirjeldusi ning pilte, häid retsepte ning metsaandide säilitamise õpetusi. „Kui üldiselt on teada, et eestlased oma parimate seene- ja marjakohtade asupaika naljalt ei paljasta, siis RMK mobiilirakendus on abiks neile, kel oma lemmikpaiku veel välja kujunenud …

 • Tänasel erametsanduse aastaseminaril räägitakse energiapuidust

  17.09.2014

  SA ERAMETSAKESKUS TEADE: Täna, 17. septembril Tallinnas, hotell Euroopa konverentsisaalis toimuval erametsanduse aastaseminaril „Puit energiaks 2014“ arutlevad puiduenergia teemal riigi, metsaomanike ja ettevõtjate esindajad. Energiapoliitika kujundamise teema on oluline kliimamuutustest tulenevate riskide, kütuse tarnekindluse ja hinnatõusu kontekstis ning ülemaailmse konkurentsi tõttu fossiilsete kütuste pärast. Puitkütuse eelis lisaks keskkonnasõbralikkusele on see, et reeglina on tegu kodumaise …

 • Räni parandab taimede saagikust

  15.09.2014

  POSTIMEES (erileht), Margit Olle (Eesti Taimekasvatuse Instituut): Kõik taimed vajavad räni. Kuigi räni (Si) ei peeta taimede kasvu reguleerijana oluliseks elemendiks, on tõestatud selle kasulikkus paljudele taimedele, eriti teraviljadele nagu riis, nisu, oder, mais. Silicon (Si) on teine kõige rikkalikum element maakoores. Kõigele vaatamata on räni kuni viimase ajani jäetud põllumajanduses peaaegu tähelepanuta. Räni ei …

 • Kust me saame tulevikus energiat?

  15.09.2014

  ÕHTULEHT, Rainer Kerge: Ühel päeval saab nafta otsa. Ja kivisüsi. Ja isegi kilda-gaas. Inimkonna käekäik sõltub sellest, kuidas meil õnnestub üha suureneva tarbimise tingimustes asen­dada fossiilkütused uute energiaallikatega. «Kui Eesti oleks maailmas üksi, poleks meil energiaprobleeme -võiksime rahulikult elada 1000 aastat, kombineerides põlevkivi-, biomassi- ja tuuleenergiat ning võttes ühtlasi kasutusele uusi teh­noloogiaid ja suurendades taas-tuvenergia …

 • Tallinn läheb metsa kaitseks kohtusse

  15.09.2014

  POSTIMEES ONLINE, Meribel Sinikalda: Tallinna Keskkonnaamet vaidlustas kohtus metsateatise nr 6312008901, millega lubatakse Tallinnas Kloostrimetsas kinnistul Randvere tee 82a teostada lageraie. Tegemist on Pirita jõeoru maastikukaitseala piiril asuva üle 4 hektari suuruse metsaalaga. Kinnistule koostatakse käesoleval ajal detailplaneeringut ning käimas on keskkonnamõju strateegiline hindamine. «Suur oli meie hämming, kui saime teada, et metsatuka võib lagedaks …

 • Eesti uus looduskaitse?

  15.09.2014

  ÕHTULEHT, Viio Aitsam (ajakirjanik): Nabala kaitseala loomine on kujunenud probleemiks, kuid tegelikult võiks see olla suur võimalus. Maaomanikud Eesti Erametsaliidu kaudu protestivad Nabala kaitseala loomise vastu, kuna keskkonnaministeerium kavatseb suurel osal alast kehtestada sihtkaitsevööndi režiimi. See tähendab inimtegevuse keelamist. Muu hulgas poleks võimalik metsa majandada ja erametsaliit arvab, et see kaotus (seniste investeeringute luhtaminek) tuleb …

 • Eestlased tõid raiespordi MMilt koju kaks hõbemedalit

  14.09.2014

  EESTI METSASELTS:   Eile õhtul (13.04.2014) Sveitsis Brienzis lõppenud raiespordi maailmameistrivõistlustel võitsid Eesti sportlased kaks hõbemedalit. Taavi Ehrpais sai teise koha kombineeritud järkamises professionaalide klassis, juuniorsportlane Jarro Mihkelson tuli teiseks laasimises. Laasimises oli edukas ka Taavi Ehrpais, kes tuli sellel alal profiklassis kuuendaks. Raievõistluste üldvõit läks seekord Saksamaale, meeskond koosseisus Alexander Genz, Uli Huber ja Marco …