Uudised

 • Põllumaa himustajad laushävitavad ka noori metsi

  02.09.2014

  PEALINN, Virkko Lepassalu: Eestis on spekulandid põllumaa kokkuostu hinnad üles viinud. Raplamaal Ohukotsus hävitati põllumaa rajamise sildi all paljudele sealsetele külaelanikele hingelähedaseks saanud noor männik. Kui sõidame Ohukotsule seda paljude hektarite suurust raielanki vaatama, arvame, et maha on võetud mõnikümmend või hullemal juhul ehk sadakond noort mändi. Pilt, mida meile näitavad kohalikud elanikud, abielupaar Kangorid, …

 • Kättesaamatu vara. Eraisikul napib võimalusi Eesti metsa investeerida

  02.09.2014

  ÄRIPÄEV Birjo Must: Kuigi Eesti mets on esmapilgul kindel ja ahvatlev investeering, pole eraisikul üleliia võimalusi sellest kasu lõigata. Kodumaal tegutseb üks kinnine metsafond ja vastloodud tulundusühistu, mille investorite ring on veel väike. “Arvestades valdkonna spetsiifilisust, siis pole mets kindlasti laiade masside jaoks atraktiivne sektor,” kommenteeris SA Erametsakeskuse juht Jaanus Aun, kelle sõnul investeerivad metsa …

 • Metsaelu muutub sügisel lärmakamaks (Saarte Hääl, Toivo Vaik (Kärla jahimees))

  02.09.2014

  Suuremat sorti jahihooaeg on algamas. Ehkki metsseakesikuid kütitakse aastaringselt ja sokujahtki käib juba pea kaks kuud, algab septembrist metsades ja soodes palju elavam sagimine. Selle kuupäevaga läheb lahti hiilimis-varitsusjaht punahirvedele ja metskitsedele. Poolest kuust ka põtradele. Alates oktoobrist lisandub varitsusele ka ajujaht, mis kestab jõuludeni ja jätkub uuel aastal punahirvedele ja metssigadele jaanuari lõpuni. Pärast …

 • Puiduenergeetikas on peagi oodata murrangut

  02.09.2014

  MAALEHT, Kristina Traks: Kui praegu töötab umbes kolmandik Eestis tegutsevaid suuremaid katlamaju puiduenergial, siis lähiaastad võivad puiduga kütjate nimekirja pikendada. Riik kavandab olulisi muudatusi kaugkütteseadusesse. Asja mõte on tuua monopolina tegutsevad kaugkütteettevõtted lähemale konkurentsipõhisele turumajandusele. Praegu kehtestab paljude kaugkütjate jaoks müüdava soojuse piirhinnad konkurentsiamet ning hinna kooskõlastamise protsess on keeruline, aeganõudev ja bürokraatlik. Kavandatavate muudatuste …

 • Eesti koondis on raiespordi MMiks valmis

  02.09.2014

  10.-13. septembrini toimuvad Šveitsis Brienzis taaskord raiespordi maailmameistrivõistlused (lisa vaata võistluste ametlikult kodulehelt http://www.brienz2014.ch/en/ ja http://www.wlc-2014.com/). Eestit esindab maailmameistrivõistlustel neli meest – kolm profiklassi võistlejat (Andres Olesk, Taavi Ehrpais ja Sulev Tooming) ning üks juunior (Jarro Mihkelson). Kõik võistlejad on pälvinud tiitleid nii kodumaistelt kui rahvusvahelistelt raiespordivõistlustelt. Andres Olesk on kogenud raiemees. Igapäevaselt on ta …

 • Luua Metsanduskool sai uue koostööpartneri

  02.09.2014

  Eile, 1. septembril sõlmisid Haana Zuba-Reinsalu kooli ja Taavi Raadik Metsamaahalduse aktsiaseltsi esindajana koostöölepingu, mille eesmärgiks on ühiselt arendada koostööd erametsanduse edendamisel ning metsandushariduse ja hea metsandustava propageerimisel. Koostöö peamine väljund on toetada metsandusvaldkonna mittestatsionaarse õppevormi õppijat, milleks on Metsamaahalduse AS välja pannud Ain Jürisoo nimelise stipendiumi suuruses 2000 eurot õppeaastas. Stipendiumi väljaandmisega peetakse Ain …

 • Erametsaomanikud uuendavad metsa üha usinamalt

  01.09.2014

  Erametsaomanike huvi oma metsa eest hoolitsemise vastu on viimastel aastatel olnud nähtav. Metsa uuendamise mahud kasvavad jõudsalt ja toetuste taotlemine on paaril viimasel aastal olnud üle ootuste aktiivne. „Võrreldes eelmise aasta esimese poolega on toetusraha küsitud ca 1,5 korda rohkem. See aga tähendab ka suuremat tööde mahtu – seda toetust saab siis, kui mets juba …

 • Eesti forvarderijuhid näitasid Soomes võistlustel head taset

  01.09.2014

  Andres Müürisepp FinnMetko 2014 Eesti võistkonna juht: 28.-30. augustini toimus Soomes metsandusmess FinnMetko 2014. Põhja-Euroopa suurim metsandushuviliste kokkusaamine leidis aset juba 15. korda. Selle ürituse raames korraldati ka Soome meistrivõistlused forvarderijuhtidele. 16 võistleja hulgas osales külalisvõistlejatena 3 masinameest Eestist. Kvalifikatsioonivõistlusel, milleks oli viiest pakust (2 neist olid diagonaalselt poolitatud) torni püstitamine, saavutas Hando Leichter (Artiston …

 • Parim magistritöö uuris metsa uuendamist

  29.08.2014

  ÄRIPÄEV (erileht), RMK: Parima metsamajanduse magistritöö uuris aegjärksel raiel loodusliku uuen­duse teket mõjutavaid tegu­reid. RMK tunnustas töö au­torit Eesti Maaülikooli magist­rit Erko Soolmanni 700eurose preemiaga. “Aegjärkne raie on turbe­raietel enim kasutatav raie­viis, mille abil on metsa või­malik uuendada looduslikul teel. Oluline on see, et hinna­ti riigimetsas õnnestunud ja ebaõnnestunud tulemustega turberaieid ning anti ka prak­tilisi …

 • ÄP erileht Metsamajandus: Stabiilne tulu metsast

  29.08.2014

  ÄRIPÄEV, Mariliis Pinn, Erametsakeskus: Tulu metsast pole teab mis priske, kuid on see-eest kindel, selgus juunis Tallinnas Radisson Blu hotellis toimud Erametsakeskuse seminaril. Metsatulust räägiti mitme kandi pealt: tutvustati nii investori, pankuri kui ka metsa majandaja vaatenurka. Osalejad said hea ülevaate, kuidas metsatulu arvutada ja kui suurt tulu on mõtet loota, mis tulu saamist mõjutab …

 • Kõik metsafirmad ei täida lubadusi

  29.08.2014

  MEIE MAA, Veljo Kuivjõgi: Eelmise aasta vihmasel oktoobrikuu päeval olid nii jahimehed kui metsaomanikud selle tee üle väga õnnelikud, paraku on nüüd sügavad roopad puidu väljaveoga sinna sisse sõidetud. Möödunud aasta oktoobrikuus kirjutasime, et Leisi vallas Parasmetsa külas tehti metsaühistu abiga korda üle kolme kilomeetri pikkune metsakraav. Kraavi mulle aeti laiali ja sellest sai tee …

 • ÄP Metsamajandus: EMK on nüüd akrediteeritud pindala mõõtelabor

  29.08.2014

  Akrediteerimiseni on EMK püüelnud juba neli aastat. Andres Orula EMK kontrolliüksusest: “Esimene kohtumi­ne EAKga sellel teemal toimus 5. novembril 2010. aastal. Met­samaale rajatuid täppismõõdistatud mõõtepolügoonil on tehtud mitmeid katsetöid ja saime kalibreeritud oma GNSS-mõõteseadmed 2013. aasta lõpus.” Erametsakeskuse kontrolliüksuse nimel tänab ta koostööpartnereid. Akrediteeringu tunnistuse maatükkide pindala mõõtmi­se osas sai Erametsakeskus 17. juulil 2014. Tunnustuse …

 • Puukirurgi töö on ohtlik, kuid loominguline

  28.08.2014

  Puuhooldaja ehk arboristi töö on kanda hoolt linna- ja pargipuude eest kogu nende eluaja ehk istutamisest kuni mahasaagimiseni. Arboristika eesmärk ongi puude elukaart õige hooldusega pikendada. Ameti kaunikõlaline nimetus pä­rineb ladina keelest, kus arbor tä­hendab puud. Tavaliselt kutsutak­se meil puudega tegelejaid dendroloogideks (kreeka keeles dendron = puu), kuid erinevus on sel­les, et dendroloog uurib puu- …

 • Mälestuspink metsamees Vello-Taivo Denksile

  28.08.2014

  MAALEHT (Metsaleht): 16. augustil avas Eesti Looduskaitse Selts Võrumaal Varstu vallas RMK Pähni looduskeskuse kõrval mälestuspingi kunagi­sele Roosa metskonna metsaülemale Vello-Taivo Denksile. Kohal olid RMK Võru metsa­majandi juhataja Agu Palo, ELKSi aseesimees Juhan Telg­maa, Mõniste vallavanem Kat­rin Roop, ümberkaudsete osa­kondade ja kohaliku loodus­kaitse seltsi osakonna rahvas, lähedased, omaksed, kunagi­sed töökaaslased ja Vello töö austajad. Vello-Taivo …

 • Mälestame Are Metsma´t

  27.08.2014

  Erametsandust on tabanud valus kaotus. Meie seast on lahkunud Are Metsma, metsakonsulent Viljandimaalt. Are Metsma´t meenutavad endised kolleegid kui metsakonsulenti number üks – just tema oli esimene erametsakonsulent taasiseseisvunud Eestis, kes eksami tegi ja kutsetunnistuse sai. 2006. aastal pälvis austatud metsamees oma tegevuse eest ka erametsanduse elutööpreemia. „Kolleegidega sai Are väga hästi läbi, ta oli …