Uudised

 • „Eesti 100 tamme“ võistluse võitis töö märgusõnaga „Sõnasalud“

  30.03.2015

  Lõpusirgele on jõudnud Tamsalu Vallavalitsuse, Eesti Arhitektide Liidu ja Riigikantselei koostöös korraldatud maastikuarhitektuuri võistlus, mille eesmärk oli leida ideekavand Tamsalu 100 tamme pargi rajamiseks. Tamsalu tammepargist saab ühtlasi „Eesti Vabariik 100“ juubeliprogrammi ettevõtmise „Eesti 100 tamme“ esinduspark, mis on kavas riigi toel välja ehitada vähemalt aastaks 2018. Kõik võistlusele esitatud tööd pakkusid žürii hinnangul kontseptsiooniga …

 • Taimkatte kõrgusmudel aitab arvutada puidu tagavara

  30.03.2015

  Maa-ametil on valminud kaks uut toodet: maakatte kõrgusmudel ja taimkatte kõrgusmudel, mis näitavad erinevate maastikuobjektide (puud, hooned jne) kõrgust maapinnast, kasutades selleks erinevaid värvitoone. Taimkatte kõrgus on oluline parameeter arvutamaks puidu tagavara või biomassi. Samuti saab sellest informatsiooni raietööde planeerimisel, et hinnata puistu vanust ning raieküpsust. Ka on taimkatte kõrgusmudelit võimalik kasutada maa hindamisel. Taimkatte …

 • Leili metsablogi: metsaomanikud vajaksid rohkem koolitusi metsa mittepuidulistest väärtustest

  27.03.2015

  MAALEHT.EE, Leili Mihkelson: Leidsin oma metsas korrastustöid tehes ühe murdunud ladvaga noore kuivanud kuuse, kus raagus okstel kasvas terve komplekt erinevaid samblaid, rippuvaid ja kobaras. Okasteta puu oli neist lausa roheline. Kutsusin metsaspetsialisti seda vaatama. Sellest kuusest kirjutan mõnes järgmises loos, kui sammalde andmeid täpsustada õnnestub. Sammusime siis mööda metsaalust seda samblakattega kuuske vaatama ja …

 • Metsarahvas on tark

  26.03.2015

  MAALEHT, Ain Alvela: Puidu laialdasemast kasutamisest energeetikas räägitakse viimasel ajal aina rohkem, sest üha enam hakkab ka otsustajate peadesse jõudma paratamatus, et kui raieküpset metsa maha ei saeta, mädanevad puud lihtsalt ära. Võimule pürgiva Reformierakonna valimisprogramm on metsanduse osas üsna üldsõnaline, siiski on see programm erinevalt mõnest teisest parteist vähemalt olemas. Loe lisa Maalehest

 • Metsaistutajal tööd jagub

  26.03.2015

  MAALEHT.EE, Eda Tetlov (Keskkonnaamet): Metsaistutamiseks sobivad taimed on nõutud kaup ning nii saab tulevikus näha uut metsa sirgumas. Viimaste aastate kodumaise metsaistutusmaterjali puudus sundis metsaomanikke, kel polnud taimi ära tellitud, istutusplaane muutma. Kuna taimenõudlus ületab pakkumise, ei saa enam jääda lootma headele kevadistele taimepakkumistele. Metsa uuendamine muutub üha enam planeerimist nõudvaks ettevõtmiseks. Kevadel, kui käes …

 • Lätlased investeerivad Kohila vineerivabrikusse 31 miljonit

  25.03.2015

  MAJANDUS24.EE: Läti ettevõttele Latvijas Finieris kuuluv Kohila Vineer OÜ on tellinud vineeritehase laiendamiseks puidutööstusseadmeid tootvalt Soome firmalt Raute OY ligi 31 miljoni euro eest seadmeid. Raute teatas Helsingi börsile, et tellimus sisaldab kuivatus-, kooste-, paikamis- ja jätkamisliine, samuti pressimis-, saagimis-, lihvimisliini ja puidujäätmete taaskasutamiseks töötlemise seadmeid. Seadmed tarnitakse Kohilasse tänavuse aasta jooksul, laiendus hakkab tööle tuleval aastal. …

 • Kuhu on jõudnud Ajujahi võitja Timbeter?

  25.03.2015

  Samal ajal kui selleaastase Ajujahi konkursil käib tihe rebimine võitja leidmiseks, on Ajujahi eelmise aasta võitja Timbeter (endise nimega Timber Diameter) jõudsalt arenenud ja kasvanud. Kui konkursi ajal oli žürii peamisteks murekohtadeks tehnoloogia võimalikkus, siis täna on Timbeter end igati tõestanud ja proovile pannud ka kõige karmimates ja mudasemateski tingimustes. Timbeter on saavutanud midagi, mida …

 • Kontroll pole kunagi liiast: kuidas mõõta ümarpuitu?

  24.03.2015

  ÄRILEHT.EE: Kuigi ostetava puidu koguse üle peab arvestust puidu ostja ning puidu eest tasub ostja vastavalt mõõtmistulemustele (ja puidu kvaliteedile), võib raiutud puidu üle arvestuse pidamine osutuda ka eelnevalt vajalikuks. Kuidas seda teha, kirjutab Kristiina Viiron Eesti Päevalehe erilehes Metsandusleht. Puidu mõõtmine võib eelnevalt vajalik olla näiteks siis, kui mets on üles töötatud käsitsi ja …

 • Leili metsalood: haavikuid uurimas

  24.03.2015

  Laupäeval oli äsja saabunud kevade kohta harjumatult külm ja kõle ilm. Metsarahvas ilmast ei hooli, pealegi annab mets varju. Kangemad metsaomanikud olid õppepäeval kohal, et haavapuust rohkem teada saada. Maaülikooli nooremteadur Reimo Lutter tegi põhjaliku ettekande nii harilikust haavast ja hiljem ka hübriidhaavast. Haavikute majandamisest kõneles Olavi Udam Sakala metsaühingust ning elurikkust vanas haavametsas tutvustas metsaspetsialist …

 • Konsulendid käisid ulukikahjustuste hindamise õppepäeval

  23.03.2015

  18.03-19.03 toimus Viljandimaal Vanaõue Puhkekeskuses metsanduskonsulentidele „Ulukikahjustuste hindamise õppepäev“. Õppepäeval osales  22 konsulenti. Ettekannetega esinesid nii seaduseandjad kui ka praktikud. Lisaks käidi metsas ulukikahjustusi hindamas, et tutvuda hindamise metoodikaga ja vaadata üle ulukikahjustuste hindamise määruse kitsaskohad. Õppepäevaks valmis konsulent Ülle Lälli abiga ka ulukikahjustuste hindamise akti vorm, mis on leitav http://www.eramets.ee/info/trukised/blanketid/         …

 • Loodusmuuseumisse saabus öö

  19.03.2015

  EESTI LOODUSMUUSEUM: Eesti Loodusmuuseum avab täna, 19. märtsil uue näituse „Öised tiivulised“, mis tutvustab ööliblikate ja kakkude salapärast maailma. Näitus „Öised tiivulised“ viib vaataja imepärasesse ööellu ning tõestab, et öö pole sugugi hall ega sünge, vaid on täis kirevat ja vilgast elu. Kaks erinevat teemat – kakud ja ööliblikad – on seotud ühe pealkirja „Öised …

 • Keskkonnaõiguse uudiskirjas räägitakse Natura-alade nimekirjast ja keskkonnamõjude hindamisest

  19.03.2015

  Ilmunud on Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) märtsikuu keskkonnaõiguse uudiskiri, vt: http://k6k.ee/uudiskiri/2015/marts Seekordses numbris teiste seas teemaks: – uus ehitusseadustik: millised on olulised muutused? – keskkonnamõjude hindamise süsteemi reform: mis muutus ja mida see kaasa tuua võib? – Riigikohus selgitab planeeringute täiendava avalikustamise vajadust, muinsuskaitse eritingimuste kooskõlastamise nõudeid ning paisutamise reegleid lõhejõgedel avariiolukorra taastamisel – Vabariigi Valitsus …

 • Ilmus Keskkonnahariduslehe erinumber

  19.03.2015

  KESKKONNAAMET: Keskkonnaametil ilmus Keskkonnahariduslehe erinumber, mis keskendub uutele ja uuendatud loodus- ja keskkonnahariduskeskustele, mis on loodud Euroopa Regionaalfondi meetme „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine“ toel. „Viie aasta jooksul on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetanud Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme toetuse abiga 13 keskkonnahariduse taristu projekti ligi 22,3 miljoni euroga. Valminud on mitu keskkonnahariduskeskust ja loodusmaja, paljud olemasolevad keskused ja …

 • Tartu Ülikool palub infot suurkiskjate kohta

  18.03.2015

  Tartu Ülikool on alustamas uuringut suurkiskjate (karu, hunt, ilves) suremusest muudel põhjustel kui legaalne küttimine. Seepärast palub ülikool kõigil anda infot, kui leiate liiklusõnnetuses hukkunud, salakütitud, vigastuste/haiguse tagajärjel või muul looduslikul põhjusel surnud suurkiskja (jäänused). Samuti on Tartu Ülikool tänulik info eest varasemast ajast teada olevate suurkiskjate surmajuhtumite eest. Tartu Ülikooli kontaktisik on teadur Egle Tammeleht: egle.tammeleht@ut.ee …

 • Päästeamet kavatseb lõkke tegemise keelata tänavu juba 20. märtsist

  18.03.2015

                      Arvestades maastikutulekahjude esinemissagedust plaanib Päästeamet määrata tuleohtliku aja alguseks 20.03.2015. a kogu Eesti territooriumil. Tuleohtlikul ajal on metsas- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega alal keelatud: küttekoldevälise tule tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud kohas; kuluheina ja roostiku põletamine; muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju. Tuleohtlik aeg …