Uudised

 • Ministeeriumi hinnangul võib puidurafineerimistehas mõjutada Peipsi järve

  28.03.2017

  ERR.EE: Keskkonnaministeeriumi hinnangul võib kavandatav puidurafineerimistehas avaldada märkimisväärset mõju Peipsi järve vee kvaliteedile ja elustikule. Seetõttu võib ministeeriumi arvates tehase asukoha valiku suhtes olla suur rahvusvaheline huvi ning seetõttu on tegemist riigi eriplaneeringuga rajatava objektiga. Keskkonnaministeeriumi hinnangul on kohapeal toodetava puidu väärindamine tähtis. “Kuna kavandatav  puidurafineerimistehas kasutaks suures osas puitu, mis praegu töötlemata kujul eksporditakse, …

 • Paras aeg puiduerialasid õppima minna

  28.03.2017

  Maaleht annab hea soovituse inimestele, kel erialavalik või – vahetus mõtteis. Metsa- ja puidutööstuses planeeritavate investeeringute valguses vajatakse mõne aasta pärast spetsialiste puidukeemia valdkonnas. Kuna Eestis seda veel ei õpetata, nähakse võimalust täiendõppes või Soome õppima minekus.  Loe lähemalt Maalehe artiklist. 

 • Puit pakub asendust fossiilsete kütuste kasutamisele

  27.03.2017

  MAALEHT.EE: Eesti ja Soome metsa- ja puiduteadlaste sõnul on keskkonna säästmise seisukohalt üks optimaalseid viise kasutada rohkem puitu hoonete ehitamisel ja disainis – see aitab salvestada süsinikku mõistlikumalt ja kauem, pakkudes ühtlasi ka asendust keskkonda saastavate fossiilsete kütuste kasutamisele. Eesti Maaülikooli metsakasvatuse osakonna juhataja, professor Hardi Tulluse sõnul võib metsas puudes ja mullas seotud süsinikku …

 • Metsä Group vineeritehas tuleb Pärnusse

  24.03.2017

  POSTIMEES.EE: Soome metsanduskontserni tütarfirma Metsä Wood Eesti AS ostis Trigon Property Developmendilt Pärnusse krundi, kuhu rajab 50-miljonilise vineeritehase. Trigon müüs 104 000-ruutmeetrise kinnistu Pärnus Kase tänaval, mille hind oli 850 000 eurot, teatas Trigon börsile. Algselt kaalus Metsä Wood 50 miljonit eurot maksma mineva vineeritehase rajamist kas Pärnu või Tartu piirkonda. «Kõik vajalikud ettevalmistused peaksid valmis saama sellises …

 • Sirp kirjutab metsateemadel

  24.03.2017

  Tänase Sirbi teemaks on meie mets. Metsast kirjutatakse mitme külje pealt. Mari Kartau arutleb metsanduspoliitika ümber tekkinud avaliku arutelu üle, mis käib juba mitu kuud ja millega oleme juba harjunud. Kartau hinnangul on Eesti ühiskonnas tegu siiski pigem erakordse nähtusega ja tõenäoliselt meenutatakse seda edaspidi hämminguga. Tartu ülikooli geograafia osakonna teaduri Anneli Palo hinnangul pole Eesti metsi …

 • Keskkonnaministeerium viib Tallinnast välja 90 töökohta

  24.03.2017

  Baltic News Service: Keskkonnaministeerium kavatseb riigiasutuste pealinnast välja kolimise plaani raames viia Tallinnast välja 90 töökohta. Neljapäeval valitsuse kabinetinõupidamisel esitletud esialgse kava kohaselt on 2018. aasta lõpuks pealinnast välja viidud 25 Erametsakeskuse töökohta. 2019. aasta märtsiks on aga pealinnast välja viidud 65 keskkonnaministeeriumi haldusala töökohta. Keskkonnainspektsioonist viiakse mujale 19, keskkonnaametist 16, keskkonnaagentuurist 12, maa-ametist 11, …

 • Soome metsandus on eeskujulik

  24.03.2017

  Eelmisel nädalal käisime koos metsaühistute esindajatega Soome metsandusega tutvumas. Metsaühistu pani kirja Meelis Matkamäe muljed õppereisist.  Reis toimus rahvusvahelise Erasmus+ projekti EFO (Network for Educated European Forest Owners) raames, kus Erametsakeskus on soomlaste, lätlaste ja sloveenlaste kõrval üheks partneriks. Rakvere Metsaühistus tegutseva konsulent Meelis Matkamäe sõnul on Soome metsad hästi majandatud. Kuigi Soomest ja sealsest …

 • Metsakaitsjad korraldavad riigikaitsekomisjonile Nursipalu polügoonil protestiaktsiooni

  23.03.2017

  POSTIMEES.EE: Nursipalu harjutusvälja külastavat riigikaitsekomisjoni plaanivad täna polügooni väraval vastu võtta metsakaitse aktivistid sooviga tuletada riigikaitseametnikele meelde kodanike ja valla poolset vastuseisu ühte Lõuna-Eesti looduskooslust ohustavale plaanile. «Polügooni praegune tegevus on siinsele loodusele veel talutav, ent peale metsaraadamist ja miinipildujate harjutusvõimaluste loomist põgenevad suured loomad siit esimestena, maaparandustööd võivad esile kutsuda aga veelgi totaalsemaid looduspildimuutusi,» selgitab rahvaliikumise Eesti …

 • Pikk lubade menetlusaeg võib nurjata miljardiinvesteeringu

  23.03.2017

  EESTI PÄEVALEHT: Kohalikud investorid soovivad Eestisse rajada kuni miljard eurot maksva tehase, kuid neid nörritab riigi asjaajamise aeglus. Pikaajalise metsa- ja puidutööstuskogemusega investorid kinnitavad, et nad on Eesti patrioodid ning nende esimene valik on rajada keskkonnahoidlik puidurafineerimistehas just Eestisse. Ometi peavad nad kaaluma ka teisi võimalusi, eelkõige Lätit. Nimelt on Eestis planeeringu- ja keskkonnalubade saamise …

 • Valmis analüüs plaanitava puidurafineerimistehase mõjust Eesti majandusele

  23.03.2017

  ÄRIPÄEV: Pika kogemusega metsatöösturite Tartu lähistele plaanitav miljarditehas kasvataks hiljuti valminud analüüsi järgi Eesti majandust kuni 1,4 protsenti, looks kuni 600 uut töökohta ning kasvataks 5 protsendi jagu raudteetranspordi mahtu. Est-For Investi tehase ehitamise maksumus on 800 miljonit kuni 1 miljard eurot. Osa mõjudest tuleb juba ainult sellest, aga kõige olulisema mõju annab projekt siiski …

 • Valmis Eesti esimene mahealade kaardirakendus

  23.03.2017

  Baltic News Service: Maa-ameti, Põllumajandusameti ja Organic Estonia koostöös valmis Eesti esimene mahealade kaardirakendus, mis pakub mugava võimaluse täpsemalt näha, millised põllumajandusalad on mahedad ja kus on võimalik korjata mahesaadusi. Kokku oli 2016. aastal Eesti pindalast ligi 30 protsenti alad, mis võimaldavad tegeleda mahepõllumajandusliku tootmise ja mahesaaduste korjega. Põllumajandusameti mahepõllumajanduse ja seemne osakonna juhataja Anu …

 • Maa-amet alustas maastiku märgistamisega aeropildistamise tarvis

  23.03.2017

  MAA-AMET: Maa-amet alustas käesoleval nädalal aeropildistamise ettevalmistustöödega, asudes Eesti lõunapoolsel alal ja suuremates linnades maastikku märgistama valgete kilest ruudukestega. Märgised on vajalikud aerofotode edasisel töötlemisel, mistõttu palutakse neid mitte rikkuda ega paigalt nihutada. Maa-amet asus 20. märtsist markeerima Eesti suuremaid linnu ja lõunapoolset ala aeropildistamise tarvis. Tänavu markeeritakse ja pildistatakse piirkond, milleks on Lihula-Vändra-Põltsamaa-Kallaste joonest …

 • Hardi Tullus: lageraie alternatiivid – miks me neid ei kasuta?

  22.03.2017

  Postimehe arvamusküljel selgitab Eesti Maaülikooli metsakasvatuse professor Hardi Tullus, miks oleks kasulik varuda puitu turberaietega, mis on looduslähedane ja säästlik metsa majandamise viis. Lageraie on omandanud ühiskonnas negatiivse varjundi, kuigi selle mõju Põhjamaade okas- ja segametsades on üpris sarnane loodusliku tulekahjuga. Metsanduse pikaajalisel praktikal on pakkuda ka teisi võtteid küpsest metsast puidu varumiseks ja uue metsa kasvama saamiseks, …

 • Jahimeeste hinnangul vajab metskitsepopulatsioon ohjamist

  22.03.2017

  Eesti Jahimeeste Selts: Eesti metskitse populatsioon on viimastel aastatel oluliselt kasvanud ja vajaks lähiajal piiramist, leiti täna toimunud Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) liikmesorganisatsiooni juhtide koosolekul. „Pärast külmasid talvesid 2009.‒2011. aastal vähenes metskitsede populatsioon oluliselt ja jahimehed piirasid nende küttimist“, selgitab EJSi tegevjuht Tõnis Korts. „Keskkonnaagentuuri andmed näitavad, et aasta looma, metskitse, populatsioon on viimastel aastatel kasvanud tasemele, kus see võib hakata …

 • Pomerants: metsi tuleks kaitsta ja kasutada lähtudes tänapäevastest erialateadmistest

  22.03.2017

  KESKKONNAMINISTEERIUM: Täna tuleb riigikogus esimesele lugemisele metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille olulisemate muudatustena soovitakse soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide – turberaiete ja valikraie –  kasutamist ja alandada üksikute viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust. Lisaks laiendab seadus oluliselt kaitstavate vääriselupaikade ulatust. Keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul on metsaseaduses seatud raamid, et tagada nii metsade kaitse kui kasutamise …