Uudised

 • Puitmaja sõber 2014 on Päästeamet

  29.06.2015

  EESTI PUITMAJALIIT: Eesti edumeelseid puitmajatootjaid ühendav Eesti Puitmajaliit andis tänavu 5. korda välja aunimetuse Eesti puitmaja sõber. Seekordne tiitel omistati Päästeametile, kes on viimastel aastatel panustanud selle nimel, et lähitulevikus oleks Eestis võimalik ehitada tuleohutuid suuremahulisi puithooneid. “Päästeameti proaktiivne suhtumine ja koostöö puitmajatootjatega tuleohutuse valdkonnas on tervitatav ja kindlasti väga vajalik, sest tahame või ei …

 • Maamajanduslike erialade parimaid lõpetajaid said tunnustuse

  29.06.2015

  Maaeluminister Urmas Kruuse tunnustab täna põllumajandusministeeriumis toimuval aktusel maamajanduslike kutseõppeasutuste, Eesti Maaülikooli ja Eesti Mereakadeemia parimaid lõpetajaid. Ministri vastuvõtul on noored spetsialistid põllumajanduse, põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise, maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise, loomakasvatuse, metsamajanduse, hobumajanduse, aianduse ning kalapüügi- ja käitlemise tehnoloogia erialadelt. Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul väärivad noored, kes on teinud valiku maamajandusega seotud eriala kasuks …

 • Maaülikool avas vastuvõtu puidutöötlemise tehnoloogia erialale

  26.06.2015

  POLLUMAJANDUS.EE: Eesti Maaülikool ootab avaldusi 18 bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse- ja integreeritud õppe õppekavale (745 õppekohta) ning 22 magistriõppekavale (490 õppekohta). Sisseastumisavalduste vastuvõtt Eesti Maaülikooli kestab 7. juulini, doktoriõppe 24 õppekohale saab avaldusi esitada kuni 16. augustini. Uue õppekavana alustab maaülikool sel suvel vastuvõttu puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrgharidusõppe õppekavale, kuhu võetakse vastu kuni 25 üliõpilast. „Õppekava on välja töötatud …

 • RMK kaalub jahirentnikele kahjunõude esitamist

  26.06.2015

  MAALEHT.EE: Seoses suurulukite tekitatud kahjudega kaalub RMK Saaremaa metskond esmakordselt jahirentnikele kahjunõude esitamist. RMK Saaremaa metskonna metsaülema Marko Trave sõnul on sel aastal Saaremaal lumevaese talve tõttu metsakahjustusi tavapärasest rohkem. Kaavi, Üru ja Metsküla jahipiirkonnas on hirved oluliselt kahjustanud 2014. aasta kevadel rajatud männikultuure umbes 6 ha ulatuses, kus metsakultuurid tuleb uuesti rajada, kirjutab Saarte Hääl. Lisaks hirvekahjustustele …

 • Selgusid 2015.a II poolaasta metsandustoetuste eelarved ja tähtajad

  26.06.2015

  SA Erametsakeskus nõukogu kinnitas 2015.aasta teise poolaasta erametsandustoetuste eelarve ja taotlusvoorude tähtajad. Tänavu teisel poolaastal on metsaomanikel võimalik toetust taotleda metsauuendamiseks (eelarve kokku 1 000 000 eurot), metsamaaparanduseks (eelarve 300 000 eurot) ja metsamajandamiskava koostamiseks (eelarve 250 000 eurot). Samuti toetatakse metsaomanike individuaalnõustamist ühistutes (eelarve 280 000 eurot) ja metsaühistute arengut (eelarve 700 000 eurot). Nimetatud …

 • Maaleht: väikesed metsad, suured mured

  25.06.2015

  Kõige sagedasem soov, millega metsaomanik ühistu poole pöördub, on teada saada oma metsa väärtus, teiseks vajavad omanikud ühistu abi toetuste taotlemisel esitatavate dokumentide täitmisel, kirjutab tänane Maaleht. Artikkel “Väikesed metsad, suured mured” keskendub väikemetsaomanike probleemidele Rakvere Metsaühistu juhtide konsulentide pilgu läbi. Väikemetsaomanik üksinda ei saagi toetuste taotlusteks õigeks ajaks pabereid kokku. Probleeme ja segadust külvavad …

 • Eesti Metsa suvenumber: igale metsahuvilisele midagi

  25.06.2015

  Eesti Metsa suvenumbri avaloos kõneldakse Eesti–Vene riigipiiri puhastamisest, mida RMK riikliku ülesandena parajasti teeb. Looduskaitse vallas antakse teada hiljutisest lendoravale pühendatud arutelust, kus osales rohkesti metsanduslikke huvirühmi. Erametsanduse teemaline reportaaž tutvustab seekord Eesti suurimat erametsaomanikku. Selleks on osaühing Tornator Eesti, kellele kuulub üle 50 000 hektari metsa. Metsateadust esindab teadlaste rühm, kes annab ülevaate uusimatest …

 • Päästeamet tuletab meelde: lõkke tegemisel hoia käepärast pang vett

  22.06.2015

  MAALEHT.EE: Saabuvate pühade eel kordab päästeamet üle tule tegemise ohutusnõuded ja tuletab meelde, et alkoholijoobes vette minek on suure osa uppumissurmade põhjus. Veekogudeäärsetel koosviibimistel hoia oma sõpradel ja lähedastel silm peal – ära lase neid purjus peaga vette. Alkoholi mõjul kaob ohutunne ja sellises olukorras minnakse tihti end veekogusse värskendama, ujuma või siis võimeid proovile …

 • Maaeluoskuste levitamiseks saab riigilt küsida toetust

  22.06.2015

  MAALEHT.EE: Maaeluminister Urmas Kruuse allkirjastas lõppeval nädalal teadmussiirde ja teavituse toetuse määruse, mille alusel toetatakse Eesti maaelu arengukavast 2014-2020 koolitus- ja teavitustegevusi põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris 4 miljoni euroga. “Põllumajandus-, toidu- ja metsandussektoris tegelevate ettevõtjate ning nende töötajate konkurentsivõime ning keskkonnateadlikkuse tõstmiseks toetatakse maaelu arengukava raames erialase oskusteabe levikut,” ütles maaeluminister Urmas Kruuse. “Uute teadmiste …

 • Järvselja õppe- ja katsemetskond tunnustab Tõnis Laanemäe magistritööd

  19.06.2015

  POLLUMAJANDUS.EE, Meelika Sander-Sõrmus: SA Järvselja Õppe- ja Katsemetskond otsustas sellel aastal magistritööde kaitsmiskomisjoni ettepanekul premeerida loodusvarade kasutamise ja kaitse õppekava üliõpilase Tõnis Laanemäe magistritööd  „Maarjakase (Betula pendula var.Carelica) kloonitaimede kasv ja fenoloogia“. Magistritööd juhendas dotsent Ivar Sibul. Magistritöös analüüsiti erinevate kloonitaimede kasvu, arengut ning fenoloogiat, milleks mõõdeti takseertunnuseid, fotosünteesi aktiivsust, lehe anatoomiat ja võrade haabitust. …

 • Tallinnast saab Euroopa puupealinn

  18.06.2015

  MAALEHT (MAAKODU): Homme, 19. juunil, astub Tallinn hetkel üheksanda linnana Euroopa Puu-pealinnade kaardile. Auväärne tiitel antakse üle Euroopa Puuhoolduse Nõukogu (EAC) 2015. aasta üldkoosoleku raames. ECOT 2015 tiitliga tunnustatakse Tallinna edukat tegevust linnapuude istutamisel, hooldamisel, säilitamisel ning teistele Eesti linnadele puuhoolduse vallas eeskuju pakkumisel. Žurii väärtustas seda, et kõik puud, millele taotletakse Tallinnas raieluba või …

 • Luua Metsanduskool ootab õppureid

  18.06.2015

  15. juunil algas Luua Metsanduskoolis dokumentide vastuvõtt uutelt õpilastelt. Õppima oodatakse kõiki, kes metsandusega tegelevad – sobilik eriala ja õppevorm leidub kõigile, hoolimata eelnevast haridusest või vanusest. Koolis saab omandada metsamajanduse ehk metsuri eriala (4. tase), õppida metsakasvatust (3. tase), metsamasinate juhtimist (forvarderioperaator, 4. tase ning harvesterioperaator, 4. tase) ja omandada arboristi eriala (4. tase). …

 • RMK premeeris maaülikooli parimat metsanduslikku magistritööd

  18.06.2015

  RMK PRESSITEADE: RMK premeeris 700 euroga Eesti Maaülikooli magistrant Sandra Silma, kes uuris oma lõputöös rohunditerikaste kuusikute elupaiga seisundit ja taimestikku. Magistritööst selgub, et praegu Natura 2000 võrgustikus kaitse alla võetud rohunditerikastest kuusikutest paljud ei kvalifitseeru tegelikult selle liigituse alla ning juba kaitse alla võetud alasid oleks vaja senisest oluliselt paremini uurida. RMK juhatuse liikme …

 • Uus Eesti lugu: kogu riik mahedaks!

  18.06.2015

  MAALEHT.EE, Heiki Raudla: Loodustooteid eksportivad ettevõtjad leiavad, et ainus võimalus Eesti toodanguga maailmas läbi lüüa on suurem osa riigist mahedaks kuulutada ja end mahemaana reklaamida. Konkurentsieelis on meil olemas. Arengufondi tänavuaastase ideekonkursi võitnud projekti „Organic Estonia“ idee on kasutada ära Eesti võimalus ja turundada mujal maailmas siinseid metsa- ja põllusaadusi kui mahedalt kasvatatud tooteid. „Kuna …

 • Graanul Invest ostis lahmaka metsa

  18.06.2015

  ARIPAEV.EE: Euroopa üks juhtivaid pelletitootjaid Graanul Invest teeb järjekordse hiigelostu ja omandab poole metsandusettevõttest Roger Puit, mis on üks suurimaid erametsa omanikke Eestis. Graanul Invest teeb üha jõulisemaid investeeringuid ja laiendab oma tegevust nii Eestis kui ka Lätis. Alles mõni nädal tagasi teatas ettevõte, et omandab Läti suurima pelletitootja Latgran. Selle tehingu jõustumisega tõusis Graanul …