Uudised

 • Riik andis juurde toetusraha vanade metsakraavide korrastamiseks

  30.07.2015

  ERAMETSAKESKUSE TEADE: Keskkonnaminister tegi muudatusi 14. aprilli 2014. a määrusesse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord“ (RT I, 17.04.2014, 9). Sellega korrigeeriti metsamaaparandustööde toetuse saamise tingimusi ja kaasajastati nimetatud tööde toetusmäärasid. Samuti sätestati täpsemalt tegevused metsa uuendamise toetuse …

 • Tänavu tohib küttida kuni 51 karu

  30.07.2015

  KESKKONNAAMETI PRESSITEADE:  Keskkonnaamet lubab 1. augustist algaval karujahi hooajal küttida kuni 51 pruunkaru, mis on 11 isendit enam kui möödunud aastal. Pruunkaru on kaitsealune liik, mistõttu on jaht suunatud nuhtlusisenditele, et vähendada karude tekitatud kahju. Jahiseadusest tulenevalt otsustab pruunkaru küttimismahu Keskkonnaamet, lähtudes Keskkonnaagentuuri koostatud ulukiseire aruandest ning jahindusnõukogude ettepanekutest. Maakondade kaupa on karu küttimismaht erinev, …

 • Täismassipiirangute leevendamise võimalusi aitab välja selgitada katseprojekt

  30.07.2015

  Tänases Maaleht.ee-s arutleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna teedetalituse juhataja kt Julia Bergstein raskeveokite täismassipiirangu leevendamise teemal. Diskussioon raskeveovahendite, eriti metsaveokite täismassipiirangu leevendamiseks on kestnud aastaid. Bergstein märgib, et ühest küljest on mõistetav, et kaubavedu on efektiivsem, kui veetavad kaubakogused on suuremad, teisalt peab arvestama Eesti teede kandevõimega ja võimalustega selle parendamiseks. AS Ramboll …

 • Keskkonnaministeerium: metssigade küttimine seakatku ei hävita

  29.07.2015

  POSTIMEES.EE: Kuigi keskkonnaministeeriumi hinnangul ükski seadus metssigade küttimist ei takista, võib küttimine kaasa tuua mitmeid teisi probleeme, tõkestamata seejuures Aafrika seakatku levikut soovitud määral. «Metssigade küttimine ning ajujahi pidamine on igati seaduslik ka praegu, kuid praktilise poole pealt ei pruugi see seakatku levikut tõkestada,» ütles keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist Berit-Helena Lamp. «Eestimaa on piisavalt …

 • Jahimehed hoiavad metsas tasakaalu

  29.07.2015

  MAA ELU: Pärast juuli alguses Vändra vallas Viluveres Pärnjõe jahitares peetud Pärnumaa Jahimeeste Liidu kokkutulekut otsustas Maa Elu uurida, mis on jahimeestel uudist, mis teeb rõõmu, mis muret, ning kutsus juttu ajama liidu juhatuse esimehe Uno Kase ja tegevjuhi Eero Nõmme. Suvi pole küll kiita, aga mida suveaeg jahimeestele üldse toob? Eero Nõmm (EN): Väga …

 • Politseil kaob kohustus piiriäärsetel eramaadel liikumiseks luba küsida

  28.07.2015

  ERR.EE: Uuest aastast ei saa enam aset leida olukordi, kus riigipiiri maa-aladega piirneva maa omanik ei luba piirivalvuril eramaad ületada põhjendustel, et politsei- ja piirivalveametil puudub seadusega selleks luba. Jaanuarist jõustuma planeeritud eelnõu järgi võib politsei riigipiiri valvamiseks liikuda takistamatult jalgsi ja sõidukitega riigipiiri ja piiriveekogudega piirnevatel või sinna viivatel ajutistel ja erateedel, kallasradadel ja …

 • Talunik tegi seakatku leviku tõkestamiseks ettepaneku keelata mandri palgiveoautodele sissepääs Saaremaa metsadesse

  28.07.2015

  SAARTE HÄÄL, MAALEHT.EE: Saarte Hääle poole pöördus talunik, kes tegi seakatku leviku tõkestamiseks ettepaneku keelata mandri palgiveoautodele sissepääs Saaremaa metsadesse. Taluniku sõnul võtavad Saaremaa metsades palgikoormaid peale veoautod, mis on mõnel juhul tulnud Saaremaale otse Aafrika seakatku taudialalt Lõuna-Eestist ning mis võivad väga lihtsalt tuua taudi ka Saaremaa metsadesse. Saaremaal riigimetsa majandava RMK Edela regiooni …

 • Keskkonnaminister: kliimamuutus on homsest ilmast olulisem

  23.07.2015

  KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE: Eile Luksemburgis kohtunud keskkonnaministrid tõdesid, et käesolev aasta on oluliseks verstapostiks kliimamuutustega tegelemisel. „Kui maailmas on praegu veel võimalik ebasoodsa kliima eest pakku pääseda ja soodsamaid olusid leida, siis pikemas perspektiivis peame arvestama sellega, et oma planeedi piirest meist enamus välja ei pääse. See toob meie ette järgmise ülesande: kasutada planeedi ressursse tõhusalt, …

 • Taastuvenergia moodustab 16,7% elektri kogutarbimisest

  23.07.2015

  ÕHTULEHT: 16,7 protsenti elektri kogutarbimisest moodustas teises kvartalis taastuvenergia. Eleringi andmeil tähendas see, et tuuleenergiale maksti toetust 7,3 miljonit eurot ehk üle 40 protsendi rohkem kui mullu samal ajal. Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas Eleringi andmeil 53 protsenti taastuvenergia toodangust. Raha maksti ka päikesepaneelide omanikele ning tõhusa koostootmise eest. Kokku oli toetuste summa …

 • Pühapäeval tähistatakse Soomaal rahvusvahelist rabapäeva

  22.07.2015

  Eeloleval pühapäeval, 26. juulil kutsuvad Soomaa Turism MTÜ, Eesti Märgalade Ühing ja Keskkonnaamet soosõpru Soomaale. Juulikuu neljandal pühapäeval tähistatakse rahvusvahelist rabapäeva. Traditsioon on alguse saanud 1989 aastal Šotimaalt ning levinud sealt teistesse Põhja-Euroopa maadesse, Kanadasse ja USA-sse, kus rabasid leidub. Päeva jooksul saab osa võtta: Hommikul kell 4.00 Fotomatk Mati Kosega Riisa rabas, koguneme Riisa …

 • Jahimeeste tegevjuht: katk levib sama kiiresti ka jahipidamiseta

  22.07.2015

  MAALEHT.EE, Triinu Laan: “Aafrika sigade katk on farmist metsa läinud, mitte vastupidi,” kinnitas Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts, et jahimehed suhtuvad seakatku väga tõsiselt. “Meile on väga oluline hoida katku farmidest eemal.” “Seakatku tõttu on jahipidamisele kehtestatud väga olulised piirangud,” selgitas Korts Maalehele. “Täna on küsimus selles, et küttimismahud on suured ja normaaltingimustes pole …

 • Eile avati Raitwoodi uus puiduterminal Lasnamäel

  21.07.2015

  EESTI METSA- JA PUIDUTÖÖSTUSE LIIT: AS RAIT avas 20. juulil Lasnamäel Smuuli teel grupi kolmanda müügiterminali, mis keskendub ehitajate puiduga varustamisele. Kaasaegne Drive-In lahendusega RAITWOOD SMUULI PUIDUTERMINAL võimaldab kiiresti ja mugavalt teenindada nii professionaalseid kui eraisikust ehitajaid. Müügiterminali teenindusruumid paiknevad tehases valminud puitbüroos, mille juures asub üle 2000 m2 pinnaga laohoone. Uus Smuuli terminal on …

 • Unikaalne uuring kaardistas ökosüsteemide ja elurikkuse seoseid

  20.07.2015

  NOVAATOR.ERR.EE: Selleks, et taimemaailma elurikkust saaks jätkuvalt nautida ka väljaspool botaanikaaedu tuleb teha põhjalikele teadusandmetele tuginevaid otsuseid. (Foto: Sven Paulus / ERR Novaator) Ajakirjas Science ilmus täna artikkel, kus võetakse kokku nelja ülikooli juhtimisel tehtud elurikkuse ja ökosüsteemide produktiivsuse seoseid käsitlev uurimus. Eesti poolelt osaleb projektis Tartu ülikool, mille taimeökoloogia professor Martin Zobel jagas teavet …

 • Looduskaitse maksab metsaomanik kinni

  17.07.2015

  ÄRIPÄEVA metsanduse lisa: Riik seab erametsaomanikele kuuluvatele metsaaladele rangeid looduskaitselisi kitsendusi, selle eest pakutav hüvitis aga omanikele kahjusid ei korva. Looduskaitse all olevate maade eest makstakse kompensatsiooni vaid nendel aladel, mis kuuluvad Natura 2000 võrgustikku. Hüvitise suurus piiranguvööndis, kus metsamajandamine mõnevõrra siiski lubatud, on 60 eurot hektari kohta aastas, sihtkaitsevööndis aga 110 eurot. Natura 2000 …

 • Luual avatakse metsanduse spetsialisti õppekava

  17.07.2015

  Luua Metsanduskoolis avatakse tänavu uus metsanduse spetsialisti 5. taseme õppekava. Nagu nimi ütleb, on tegu spetsialistiga, mitte enam oskustöölisega. Tehnikud, metsakorraldajad, praakerid, logistikud, metsakasvatuse või metsaparanduse spetsialistid, taimlaspetsialistid – ametikohti, kuhu sellise kvalifikatsiooniga minna, on palju. Uue õppekava märksõnadeks on juhtimine, kontrollimine, arendamine, organiseerimine, planeerimine vähemalt mitmeks kuuks ette jne. Luua kooli saavad uuele õppekavale …