Uudised

 • Eesti Erametsaliidu valimiskompass 2015

  30.01.2015

  EESTI ERAMETSALIIDU PRESSITEADE: Valmis Eesti Erametsaliidu valimiskompass 2015, mis aitab metsaomanikul orienteeruda valimismaastikul arvestades tema huvide esindatust erakondade valimisplatvormides. Valimiskompass on ülevaade, kuidas on kajastatud erakondade 2015. aasta Riigikogu valimisprogrammides Eesti Erametsaliidu ettepanekud Eesti metsanduse ja keskkonnakaitse arendamiseks aastatel 2015-2018. Eesti Erametsaliidu juhatuse esimehe Aira Tossu sõnul on valimiskompass heaks abimeheks metsaomanikele, et  võrrelda erinevate …

 • Aasta keskkonnasõbralikem ettevõte on AS Estonian Cell

  30.01.2015

  KESKKONNAMINISTEERIUMI TEADE: Aasta kõige keskkonnasõbralikum ettevõte on AS Estonian Cell Keskkonnaminister Mati Raidma autasustas Eesti kõige keskkonnasõbralikumaid ettevõtteid, üldvõit läks AS Estonian Cellile, kes kasutab biogaasi tootmiseks reovett. „Kõiki konkursil osalenud ettevõtteid tuleb kiita selle eest, et nad on oma tootmises leidnud hulgaliselt uusi, nutikaid ja säästlikke lahendusi, mis aitavad keskkonnakoormust vähendada. Näiteks tänavune üldvõitja …

 • Tartus tulekul metsanduse teadusseminar

  28.01.2015

  Alanud on registreerimine 12. veebruaril Tartus Dorpati konverentsikeskuses toimuvale neljandale RMK teadusseminarile, kus esitletakse säästva metsanduse kohta käivate uuringute (vahe)tulemusi. Neljas RMK teadusseminar toob osalejateni värsked teadlaste ettepanekud seadusloome parendamiseks,  tutvustab võimalusi kuusekändude kasutamiseks energiatootmises ja metsise elupaikade taastamiseks. Oma teadustöödest annavad ülevaate ka Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli maateaduste ja ökoloogia doktorikooli doktorandid. Dorpati …

 • Aasta looma fotovõistlus “Metsanotsu – tõeline siga”

  28.01.2015

  Ajakiri Loodusesõber ja Looduskalender.ee kuulutavad avatuks fotovõistluse “Metsanotsu – tõeline siga”, kuhu on oodatud pildid nii kohtumistest aasta looma endaga kui ka tema tegevusjälgedest. Näiteks samavõrra oodatud on foto emisest vastsündinud põrsastega kui ka pilt suure kuldi jäljereast, mis jutustab huvitava loo. Piltide juurde on oodatud ka toimuva lühikesed kirjeldused, millest ilmekamaid kommenteerivad aasta looma …

 • Leili metsalood: metsa tagavara suurus näitab omaniku rahalist seisu

  28.01.2015

  Ladusin lauale kõik oma eelmised ja hetkel kehtivad metsamajandamiskavad. Tegin tabeli, reastasin metsa tagavara esmase inventeerimise ajal, kõrvale järgmised, 10 aastat hiljem tehtud inventuuri andmed, millele lisasin aastate juurdekasvu viimasest inventuurist praeguse hetkeni ning lahutasin neil aastail raiutud puidu tihumeetrid. Ja mis ma sain? Olen 12,6% rohkem raiunud kui metsa juurde on kasvanud! Seda alates …

 • Metsaühistu liikmeks olek tasub kuhjaga ära

  28.01.2015

  ÄRIPÄEV, Metsamajanduse erileht: Aasta algusest saavad erametsaomanikud inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetust taotleda vaid siis, kui on metsaühistu liikmed. Ehkki see nõue muid toetusi ei puuduta, tasub seni omapäi tegutsenud või metsatöid edasi lükanud omanikul ühistu liikmeks astuda: seal liigub värskeim info, saab head nõu ja ka töid on märksa lihtsam korraldada. Tegutsevatest metsaühistutest saab …

 • E-metsateatist on registreeritud 2243 korral

  28.01.2015

  Keskkonnaministeeriumi loodud võimalust registreerida lihtsustatud korras metsateatis digitaalselt, mis annab kavandatud tegevusele kiire tagasiside, on tänaseks kasutatud 2243 korral, vahendab Äripäeva Metsamajanduse lisa. Loodud rakendus vähendab oluliselt metsateatisele tagasiside saamiseks kuluvat aega, sest metsaomanik saab paari minutiga teada, kas kavandatud tegevus on nõuetekohane. Vastuolude puudumisel metsateatis registreeritakse ning omanik võib kavandatud tegevustega metsas alustada. Lihtsustatud …

 • Metsaäri tugineb usaldusele ja ühistegevusele

  28.01.2015

  MAA ELU: Puidu ostu, müügi ning metsamajandusega tegeleva Enniste OÜ omanik ja juht Sven Köster on tegus mees: peale enda ettevõtte on tema juhtida Metsa Hoiu-Laenuühistu ja Kullamaa-Loodna Metsaühistu. Lisaks on ta pikka aega kuulunud Eesti Erametsaliidu juhatusse ning olnud Läänemaa erametsanduse tugiisik. Mees tunneb metsa ja metsaäri sügavuti. Sven Köster jõudis metsanduse juurde taluperemehena. …

 • Euroopa 2015. aasta puu võistluse finaalis on ka Eesti tamm

  27.01.2015

  1. veebruaril algab hääletamine Euroopa 2015. aasta puu tiitlile. Võistlus Euroopa aasta puu sai alguse 2011. aastal. See kasvas välja populaarsest Aasta puu võistlusest, mida Tšehhi Vabariigis on mitmeid aastaid korraldanud Czech Environmental Partnership Foundation (Tšehhi Keskkonna Partnerluse sihtasutus). Euroopa finaali pääsevad riiklike voorude võitjad. „Euroopa aasta puu mõte on juhtida tähelepanu huvitavatele vanadele puudele …

 • Metsapilt: käbi talveunes

  26.01.2015

  Ka selle nädala ilmaennustus lubab käbidele miinuskraade ja kohevat lumetekki. Foto on tehtud Harjumaal (Kristel Arukask, Eesti Erametsaliit)

 • Keskkonnaministeerium tahab Natura metsatoetuse saajate ringi laiendada

  26.01.2015

  SAARTE HÄÄL: Keskkonnaministeerium tegi teist korda viimase poole aasta jooksul ettepaneku täiendada maaelu arengukava sättega, mis võimaldaks maksta Natura 2000 erametsatoetust ka väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuvates sihtkaitsevööndites määraga 110 €/ha. Ettepanekus viidatakse, et väljaspool Natura 2000 võrgustikku asuvatel kaitsealadel ja püsielupaikades erametsaomanikule toetust ei maksta, kuigi piirangud on sarnased. Natura 2000 võrgustikus on praegu …

 • Maaülikooli rektor Mait Klaassen: Eestist ei tohi saada indiaani reservaati

  26.01.2015

  Oma 60. juubeli puhul antud intervjuus ajalehele TARTU POSTIMEES ütleb Maaülikooli rektor Mait Klaassen: Kaitse alla võtmine ei sega teadust, küll aga majandamist. Peame üldse natuke rohkem mõtestama looduskaitsealade tekitamise ja majandamise küsimusi. Kui võrdleme majandamist Eesti Wabariigi ajaga, siis näeme, et Eesti talumees pole kunagi loodusele kahjulik olnud. Majandamise täielikku keelamist ei saa pooldada. …

 • Vereta Jahi võitis foto seitsmest kuldnokast

  23.01.2015

  EESTI LOODUS: Detsembris sai parima 64 foto näituse avamisel joone alla mullune fotovõistlus Vereta Jaht, mis peeti 16.-18. mail Hiiumaal, peamiselt Tahkuna jahiseltsi maadel. Fotovõistluse parimaks tabamuseks kuulutati Merje Aru foto seitsmest kuldnokast, kes end kivi peal reas kuivatavad. Vereta Jahi peakorraldaja Tiit Hundi sõnul võlus žüriid võidutöö meeleolu: märjad linnud kohendavad end turvaliselt, laskmata …

 • Keskkonnainspektsioon tähistab 15. aastapäeva

  22.01.2015

  KESKKONNAINSPEKTSIOONI pressiteade: Keskkonnainspektsioon tegutseb praegusel kujul ja praeguste ülesannetega alates 2000. aastast, kui ühendati tollane Mereinspektsioon ja Keskkonnainspektsioon. Alates sellest on riigi peamiseks keskkonnajärelevalve asutuseks Keskkonnainspektsioon, mis teeb järelevalvet ja menetleb õigusrikkumisi kõigis keskkonnakaitse valdkondades. 2011. aastast on Keskkonnainspektsioon ka uurimisasutus, mis tegeleb keskkonnakuritegude uurimisega. „Keskkonnajärelevalve valdkondi on kokku ligi paarkümmend, menetleme nii keskkonnaalaseid pisirikkumisi …

 • Haanja looduspark sai uuendatud kaitse-eeskirja

  22.01.2015

  KESKKONNAMINISTEERIUMI PRESSITEADE: Valitsus kiitis heaks uuendatud Haanja looduspargi kaitse-eeskirja. Uuendamise käigus vaadati üle kaitseala piirid ja hoidmist vajavad loodusväärtused. Aladel, kus range kaitse polnud vajalik, oli võimalik kaitserežiimi leevendada. Haanja looduspark hõlmab Eesti silmapaistvaima kõrgustiku, kus aastasadade jooksul on looduse ja inimtegevuse koosmõjus kujunenud unikaalne pärandmaastik. Keskkonnaminister Mati Raidma sõnul on Haanja kuppelmaastikud oma eripäras …