Uudised

 • Metsa- ja puidutööstuses lisandväärtus kasvab

  04.07.2014

  EMPL: Eesti üldise majanduslanguse foonil on metsa- ja puidutööstus (puidutöötlemine ning puit- ja pabertoodete tootmine) tänavu 1. kvartalis hoopis kasvava lisandväärtusega. Statistikaameti andmetel kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes lisandväärtus puidutöötlemisel ja puit- ning pabertoodete tootmisel keskmiselt +12,4 %, sellest puidutöötlemisel ja puittoodete tootmisel  14,0% ning pabertoodete tootmisel 1,5%. Kasvu vedas puidul baseeruvate toodete eksport, …

 • Hoolimatus metsas maksab end kätte saeveskis

  03.07.2014

  KOIT, Mati Määrits: «Kui selle palgi otsast oleks maha lõigatud 30 sentimeet­rit, saanuks sellest täiesti korralik palk – nüüd aga lä­heb paraku kütteks,» sõnas Vara Saeveski operaator pa­rasjagu külas olevatele Põl­va Metsaomanike Seltsi liik­metele. Miks kõnealune palk oma võimaliku rahalise väär­tuse ühe hetkega mitu kor­da kaotas, polnud Põlva­maalt tulnutel kuigi keeru­line aduda – märgatav otsakõverus …

 • Metsaomanikud saavad nüüd ise metsateatist registreerida

  02.07.2014

  01.07.2014 MAALEHT: 1. juulil jõustunud metsaseaduse muudatus võimaldab metsaomanikel lihtsustatud korras registreerida metsateatist e-metsateatise veebiteenuse kaudu. Loodud võimalus kõnetab eelkõige teadlikku metsaomanikku, kes kavandab uuendus- või harvendusraieid. E-metsateatise registreerimise eelduseks on, et metsaomanik on avalikustanud metsaregistris olevad metsainventeerimisandmed e-metsateatise veebikeskkonnas. Seejärel on tal 30 päeva möödudes võimalik lihtsustatud korras metsateatist registreerida. „Loodud digirakendus vähendab oluliselt metsateatise menetlusaega,“ kommenteeris Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Riina …

 • Viio Aitsami käe all ilmus sisutihe Metsaleht

  01.07.2014

  Ajakirjanik Viio Aitsamist peab lugu kogu metsarahvas. Tema käe all ilmunud Metsaleht on aidanud kaasa metsanduse arengule – olnud nii infokandja kui ka tegudele utsitaja. Läinud nädalal Maalehe vahel ilmunud Metsalehes andis aga Viio oma malbel moel teada lahkumisest sõnadega “kohtume metsas”. See ütlemine võis suvisel ajal aga kergesti märkamata jääda. Heino Laiapea, tänulik Metsalehe …

 • Parimad metsandustöötajad on ametis Harju- ja Tartumaal

  01.07.2014

  Eelmise nädala lõpus Ida-Virumaal Toilas 46. korda peetud metsanduse kutsevõistlustel tuli võitjaks RMK Harjumaa võistkond, teisele kohale RMK Tartumaa võistkond ja kolmanda koha saavutas Luua metsanduskool. Terve päeva kestnud kutsevõistlustel võeti omavahel mõõtu seitsmel alal – metsakasvataja mitmevõistlus, noorendike hooldaja mitmevõistlus, metsameistrite mitmevõistlus, stendivõistlus, mälumäng, forvarderi- ja harvestrijuhtide võistlus. “Kui möödunud aastal olid kutsevõistluste parimad …

 • 2014.a teise poolaasta taotluste eelarved ja tähtpäevad

  30.06.2014

  Erametsakeskuse nõukogu kinnitas 2014.a. teise poolaasta osas taotlusvoorud metsa uuendamise, metsamaaparanduse ja metsaühistu toetuste osas. Metsamajandamiskava toetuse järgmine taotlusvoor lükkub 2015. aastasse. Erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise  toetuse 20. mail 2014.a. toimunud toetusvooru laekus taotlusi rahalises mahus 704 261,43 eurot. Toetusvooru eelarve oli 200 000 eurot. Kuna raha kõikide taotluste rahuldamiseks ei jätku, tuleb …

 • Pärnus selgus Eesti raiemeister 2014

  30.06.2014

  Laupäeval Pärnus vallikäärus toimunud Eesti raiemeistrivõistlused 2014 võitis Pärnu Kutsehariduskeskust esindanud Erik Rist. Viiest alast koosneva võistluse lõpptulemused selgusid alles viimase ala, laasimise järel. Teise koha saavutas Andres Olesk (Valga Puu) ja kolmandaks tõusis Taavi Ehrpais (Alemaa ja Mets). Parim juuniorvõistleja oli Jarro Mihkelson Luua Metsanduskoolist, kes jäi üldarvestuses seitsmendaks. Võistluste eel värske Eesti meister …

 • Meie teedel ei ole massipiiranguid

  27.06.2014

  SAKALA, Toomas Koitmäe: Maanteeameti andmetel võib peaaegu kõikide ümberkaudsete naabermaakondade kruusateedel näha ajutisi massipiirangu märke, kuid meie maakonnas ei vaja asjaosaliste hinnangul piirangut ükski teelõik. See, et mõni riigile kuuluv tee vajab suvel halva seisukorra pärast ajutist massipiirangut, ei ole tavaline nähtus. Praegu aga võib selliseid teelõike ainuüksi Viljandimaa naabrite peale kokku lugeda ligi 40. …

 • Inimtegevuse piirangud kaitsealal on üldine probleem

  27.06.2014

  MAALEHT, Metsaleht: Nabala kaitseala moodustamisega üles tõusnud teema märgib jälle, et looduskaitse ja kohalike inimeste suhted tuleks Eestis hoopis laiemalt üle vaadata. Nabala suure kaitseala moodustamine tõi kaitsealade teema aprillis Eesti Erametsaliidu üldkoosolekule ja ajendas liitu pöörduma keskkonnaministeeriumi poole. Ka siis oli rõhutuses üldisem: ministeeriumis tuleks vaadata läbi kaitsealade loomise põhimõtted ja hinnata kriitiliselt kaitsmise …

 • Ehitushanked lähevad puidust kaarega mööda

  27.06.2014

  ÄRIPÄEV, AIn Alvela: Puidu kasutamise nõue ühis­kondlike hoonete rajami­seks või renoveerimiseks korraldatud hankekonkurs­side kriteeriumites on prae­gu pigem erand kui reegel. Nüüd on puidutöösturid võt­nud sihiks ametnikesse juur­dunud arusaamasid ümber kujundada ja puidu kasuta­mist ka suuremahulistes ehi­tistes hoogustada. Puidu kasutamise võima­lustele laiema kõlapinna and­miseks korraldas Eesti Metsa-ja Puidutööstuse Liit (EMPL) märtsi lõpus riigikogu konve­rentsisaalis neil teemadel …

 • Mälestuskivi Ridala vallas Erametsakeskuse algatajale

  27.06.2014

  MAALEHT (Metsaleht): Väikeses pere ja sõprade ringis paigaldati 30. mail Ridala uuele kalmistule Toomas Krevaldi mälestuskivi. Päeva tunnus oligi pigem nukker vaikus kui suured sõnad. Mälestuskivi paigaldamine oli seotud sellega, et tänavu 19. aprillil oleks Toomas Krevald saanud 50aastaseks. Erametsakeskus, mille algataja ta oli, tähistas tänavu 24. märtsil 15. aastapäeva. Toomas Krevald oli üks tänapäeva …

 • Võõra maa kasutuslepped

  27.06.2014

  MAALEHT (Metsaleht), Jaanus Aun: Maa loata kasutamine või maaomaniku jäigad hoiakud tekitavad jätkuvalt vaidlusi. Alatihti on kuulda kurtmist, et metsale ei saa ligi, kuna teed pole ja ligipääsuks on vaja üle naabri maa minna, kuid kokku­lepped ei laabu. Samapalju on etteheitmist, et metsa ülestööta-jad on metsaomaniku teadmata jälle kusagil üle võõra maa liiku­nud: roopad on …

 • Soomlased laiendavad masinistutust

  27.06.2014

  Firmametsades istutatakse masinaga juba neljandik metsataimedest. Metsa istutamine masinaga tä­hendab seda, et istutusega sa­mal ajal tehakse ära ka maapin­na ettevalmistus. Tugevasti maasse vajutatud taimed saavad sellega rohttai­mede ees aastase edumaa ja võsakasv jääb samuti mõneks ajaks palju väiksemaks. Masina noolele kinnitatud istutuspeaga kooritakse mineraal­maal mätas taime kasvukohaks. Seejärel surutakse istutusmasina istutustoru maasse ja lastak­se metsapuutaim …

 • Uuenev Eesti Mets ja metsandus

  27.06.2014

  MAALEHT, Hendrik Relve (Eesti Metsa peatoimetaja): Värske Eesti Metsa sisus ja ku­junduses on tehtud mitu muuda­tust. Alates 2002. aastast, kui aja­kiri hakkas uue peatoimetaja käe all ilmuma neli korda aastas, on väljaande ilme püsinud peaaegu muutmatuna. Mõneti õigusta­tult, sest see metsanduslik ajaki­ri, mis on üks Eesti vanemaid (il­mub järjepidevalt aastast 1921), on alati hoidnud võrdlemisi …

 • Ilveste pere asus elama Võru Kubijale

  27.06.2014

  KOIT, Uno Minka: Ei, see fakt ei saa küll tõsi olla, kuna presidendipere elab jätkuvalt Mulgimaal Anna talus. Ei asunud kaunite män­dide vahele elama ka Võru aselinnapea ametit pidav Kalev Ilvese pere, vaid hoo­pis Tallinna Loomaaia va­piloom ja Eesti metsade ala­line asukas ilves. Kuidas on see võimalik, pole eriti usutav, kuid nii see tõesti on, …