Uudised

 • Maaülikoolis algab nõustaja baaskursus

  21.10.2014

  NÕUSTAJA BAASKURSUS   Toimumisaeg:              algusega 29.10. – 14.11.2014 (viiepäevane koolitus) Toimumiskoht:             Tartu, Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 56-303 Maht:                             40 akadeemilist tundi kontaktõpet Sisu: Kaasaegsed lähenemised nõustamisele Nõustamispsühholoogia Nõustaja rollid: ekspert, assistent, partner Klient-nõustaja suhe Koostööl põhinev probleemilahendus Individuaalne nõustamine Grupinõustamine Nõustaja läbipõlemise vältimine, toimetulek stressi ja pingetega Suhtlemistreening, praktiliste nõustamisjuhtumite lahendamine Iseseisva töö analüüs/ Maret Prits Ülevaade …

 • RMK hakkab järgmisel nädalal piiri puhastama

  21.10.2014

  DELFI, Eesti Päevaleht: Siseminister Hanno Pevkur ütles eile riigikogus saadikute küsi­mustele vastates, et riigimet­sa majandamise keskus (RMK) läheb sel või hiljemalt järgmisel nädalal metsamasinatega metsa Eesti piiri korrastama. Kõik tehni­lised üksikasjad on juba üle käi­dud ja piiri kontrolljoone lähis­tel alustati ka märgistamist, et puhastada konkreetselt kümne­meetrine piiririba.

 • Lõuna-Eesti Erametsa OÜ ühines Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga

  20.10.2014

  BNS, ELVA POSTIPOISS: Metsafirma Lõuna Eesti Erametsa OÜ ühines Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga (VEF), et pöörata enam tähelepanu jätkusuutliku metsanduse edendamisele Eestis. “Mets on Eesti riigi ja rahva suur väärtus. Meie soov on, et metsaomanikud, teised metsafirmad ja ühiskond tervikuna tähtsustaksid senisest enam meie metsade heaperemehelikku hooldamist,” ütles Lõuna-Eesti Erametsa OÜ juhatuse liige Aivo Johanson. “Ühelt …

 • Luua Metsanduskool jagas tublidele õppuritele stipendiume

  20.10.2014

  KOIT, Mati Määrits: Luua Metsanduskooli vanim stipendium on Toomas Ehrpaisi nimeline ja selle pälvis metsanduse II kursuse õpilane Jaanus Sosare. STIHL-i stipendiumi sai teist aastat järjest tubli raiesportlane, metsamajanduse IV kursuse õpilane Jarro Mihkelson ja stipendiumi andis üle Farron Tehnika OÜ esindaja Marko Altmäe. Sel aastal lisandus Ain Jürisoo nimeline stipendium täiskasvanud õppijale ja selle …

 • Leili Mihkelson: piirisiht sai jahimeeste abiga ilusaks

  20.10.2014

  MAALEHT.EE, Leili Mihkelsoni metsablogi: Kolmandat kuud kestavad mu koduküla taga riigimetsas suuremahulised raietööd: kokku 25 ha lageraiet mahus 6850 tm ja nii ei jää puutumata praktiliselt ükski kvartal ega kraavide äärsed pinnaseteed. Nii olengi viimastel kuudel ärevusega jälginud metsasihtide seisukorra muutumist, sest osa neist on olnud ka minu senisteks juurdepääsudeks oma metsakinnistule. Kirjutasin augusti lõpus …

 • Õppepäevad metsade tootlikkusest

  20.10.2014

  Eesmärk: Õppepäeva  eesmärgiks on anda osalejatele ülevaade metsade poolt pakutavatest hüvedest ning selgitada, millised on erinevad võimalused metsade puiduliste hüvede tootlikkuse tõstmiseks. Kursuselt saadud teadmised  aitavad osalejail teha nii puistu uuendamisel kui ka selle kasvu ajal õigeid otsuseid puistu puidu tootlikkuse suurendamiseks. . Toimumisaeg- ja koht:  12.11.2014 kell 13-17, Eesti Maaülikooli tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1 ruum 303, …

 • Ain Kaare: mis on Tartu dendropargi tulevik?

  20.10.2014

  POSTIMEES ONLINE, Ain Kaare: Viimastel päevadel on meediakanalites elavat diskussiooni tekitanud et­tepanek rajada Tähtvere dend­ropargi alale golfiväljak. Kuid miks üldse selline idee sai tulla? Sest eemalt vaatajale on dendropark tõesti vaid üks porine võserik, kuhu võiks teha mida iganes, mitte mitmekülgne ajaveetmise koht, nagu seda Tähtvere puhkepargi veebilehel püütakse esitleda. Olen juba pikemat aega murelikult …

 • Tuuning säästab kütust

  20.10.2014

  HIIU LEHT, Kristi Teras: Auto tuunimine ei ole ainult edevam värv ja uhke tagatiib või viimase peal stereosüsteem. N-ö sõiduki ajutuuning aitab säästa kütust ja muudab sõitmise kergemaks. Kui seni pidi saarlane sisukamate hooldustööde puhul autoga mandrile sõitma, siis suve algusest on sõiduki omanikel võimalik oma masin efektiivsemalt tööle panna ka Kuressaares. AB Klaas pakub …

 • Juristi nõuanne: kes peab korda tegema metsatee?

  16.10.2014

  MAALEHT.EE: Kes peab korda tegema metsatee? Ostsime lastekodulastele metsa maja. Paljudel lastel pole maal ka sugulasi, suvel läheb asfaldi peal igavaks. Majake on vana ja väsinud. Seintest puhub tuul läbi, aga õnneks katus on veel veekindel. Lapsed on metsas nii õnnelikud – rebane luusib ümber maja ja metssead songivad õue peal. Probleem on selles, et …

 • Metsaühistute toetused 2014

  15.10.2014

  2014. aasta metsaühistu toetuse vooru esitati 24 taotlust, millest nõuetele vastavaks tunnistati 23 taotlust kogusummas 633504,90 eurot. Toetuse abil planeerivad metsaühistud muuhulgas korraldada 93 rühmanõustamist, metsamajandusalase koostöö raames võõrandada füüsilisest isikust metsaomanike kinnistutelt üle 338 000 tihumeetri puitu ning koostöös kohalike koolidega korraldada ligi 60 metsanduslikku üritust kooliõpilastele. Taotlustes näidatud tööd ja tegevused peavad ühistutel …

 • ELFi uuring: Eesti looduses on hävinud tohutu hulk soosid

  15.10.2014

  EESTI PÄEVALEHT, Hendrik Kuusk: Rahvuslikuks uhkuseks peetud soode hulk on 60 aastaga drastiliselt vähenenud. „Silmapiirini laiuvad rabamaastikud, maalilised laukasilmad ja sügisesed rabavärvid on pilt, mida enamikus Euroopa paikades enam ei kohta. Eestis katavad sood umbes viiendiku kogu maismaast,” ütleb kaunis tutvustus Eesti ametlikus turismiveebis puhkaeestis.ee. Ilmselt peab reklaamlauseid ümber kirjutama hakkama, sest reaalsus on märksa …

 • Metsaseltsi tugi on liikmetele tuntav

  15.10.2014

  HIIU LEHT, Helja Kaptein: 15aastase Hiiumaa metsaseltsi liikmeskond aina kasvab ja põhisuund on metsaomanike harimine. Metsaomanike suurimaks mureks on praegu aga see, et ei ole võimalik müüa haket ehk raiejäätmetest lahti saada. Augustis 15 aastat tagasi leppisid 14 Hiiumaa metsaomanikku kokku asutada oma selts. Nüüdseks on seltsi liikmete arv kasvanud üle kümne korra. Metsaseltsis ollakse …

 • Eestis on iga inimese kohta 1,7 ha metsamaad

  15.10.2014

  EESTI METSASELTS: Keskkonnaagentuuri koostatud hiljutine statistiline ülevaade Mets 2013 sisaldab põhjalikke andmeid meie metsade, jahinduse, metsa- ja puidutööstuse, aga ka metsandushariduse kohta. Lisaks on aastaraamatus ülevaade rahvusvahelisest metsandusstatistikast. Aastaraamat Mets 2013 on kõige põhjalikum ja usaldusväärseim statistiline ülevaade meie metsadest ja metsandusest. Arvandmed näitavad nii mõndagi huvitavat. Nii näiteks saab aastaraamatust teada, et 2013. aastal …

 • RMK viib metsamajade broneerimise Internetti

  14.10.2014

  MAALEHT.EE: Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustas üleminekut uuele süsteemile, mis võimaldab üle Eesti asuvaid metsamaju broneerida ka Internetis. Aastase pilootprojekti ajal pakub majade broneerimise teenust keskkond nordicrent.ee, majade broneerimise lehele pääseb ka RMK veebilehe loodusegakoos.ee kaudu. RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo sõnul on populaarsemad RMK metsamajad puhkajatele suvekuudel välja renditud keskmiselt igal teisel päeval. …

 • Statistika: Luua Metsanduskooli lõpetanutel on hea palk

  13.10.2014

  ERR UUDISED, Marju Himma: Asjaolus, et kõrgharitud või kutsekeskhariduse omandanud inimesed saavad tööturul kõrgemat palka, ei ole midagi üllatavat. Aga milliste kutse- ja kõrgharidusasutuste lõpetajad saavad oma valdkonnas kõrgeimat palka? Statistikaameti analüütik Kaia Kabanen võrdles aastatel 2006-2012 kutse- või kõrgharitute töist tulu 2013. aasta andmetega ning leidis, et lõpetanute keskmine töine tulu jäi õppesuundade ka …