Uudised

 • Valitsus kiitis Nabala-Tuhala looduskaitseala heaks

  21.11.2014

  RAPLAMAA SÕNUMID, Vivika Veski:   Valitsus kiitis Nabala kaitseala moodustamise heaks, oodata jääb veel sellekohase määruse ilmumist Riigi Teatajas ning kümme päeva pärast seda on uus kaitseala loodud. Keskkonnaminister algatas Nabala kaitseala loomise veidi vähem kui aasta tagasi. Valitsus kiitis kaitseala eelnõu heaks neljapäeval – Keit Pentus-Rosimannuse jaoks oli see viimane valitsuse istung keskkonnaministrina. „Keit …

 • Kõige halvemad inimesed!

  20.11.2014

  VÕRUMAATEATAJA, Toomas Kelt (Eesti Metsaseltsi kommunikatsioonijuht): Värske ETV saate „Pealtnägija” lõik lendoravast ja metsaomanikest, eriti selle järelkajad, tekitas tunde, et nüüd on selgunud Eestimaa kõige halvemad inimesed – need on väikemetsaomanikud, kes soovivad oma metsalt materiaalselt tulu teenida. Meie igapäevane kommentaarium õnnistas neid Tudulinna mehi tiitlitega nagu „ärikas”, „tõenäoline salakütt”, „mujalt tulnud sahkerdaja” jne. Kindlasti …

 • Rakvere linna jõulukuusk on puidutööstuse tootmisjääkidest

  18.11.2014

  VIRUMAA TEATAJA: „Rakvere keskväljaku vaigulõhnaline ja rohelist tulerüüd kandev skulptuurne jõulukuusk sünnib puidujääkidest kümne noore osava kätepaari ühistöös. Rakvere linnakunstnik Teet Suur ütles, et tänavu minnakse teist teed kui mullu, kuid materjal on taas looduslähedane – jõulupuu tegemiseks kasutatakse kuuse- ja männipuust tootmisjääke. “Puu valmib pindadest ja lauaservadest, mis muidu lähevad kohe ahju. Nüüd saab …

 • Metsseakarjad terroriseerivad Kidaste küla elanikke – mida teha?

  18.11.2014

  HIIU LEHT, Harda Roosna: Aastaid metssigadega kembelnud Kidaste küla elanike mõõt sai täis. Nad kutsusid ajakirjaniku vaatama hävitustööd, mida öö-öö järel nende õuedes-aedades toime pannakse. Külainimesed ei saa igaöiste “külaliste” tõttu magadagi. Mida siis teha?’ Ühe päevaga käisime läbi kümmekonna talu ja suvekodu õued ja leidsime kolm, kuhu metssead sisse polnud pääsenud. Missugune aed peab? …

 • Karulaane talu perenaine juhib skaute

  17.11.2014

  PÄRNU POSTIMEES, Silvia Paluoja: Kilingi-Nõmme vabaajakeskuse teisel korrusel, otsauksest paremale ja trepist üles, kogunevad teisipäeviti ja reedeti koolitundide järel skaudikoondusele lapsed, kes Sirli Arumäe juhendamisel õpivad tarkusi, mis argipäevas võivad marjaks ära kuluda. Hundud nimetavad võistu puid, kuni skaudijuht räägib neile koonduse lõpuks mõistujutu kiituse jõust. Seejärel võtavad kõik sõprusringi, ütlevad nägemiseni ja kiirustavad spordihoonesse …

 • Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse uus esimees on Tiit Nilson

  14.11.2014

  EMPLi teade: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse koosolekul valiti liidu uueks juhatuse esimeheks AS Woodwell juhataja Tiit Nilson. “Metsa- ja puidutööstus on 20 aasta jooksul aidanud Eestil saada toorme eksportijast kõrge lisandväärtusega tooteid eksportivaks riigiks. Meie puidust toodetest läheb ekspordiks 80%, metsa- ja puiduriigina oleme tuntud kogu maailmas,” ütles Tiit Nilson. “Ka Eestis endas …

 • Nabala looduskaitseala loomine muutus konkreetsemaks

  14.11.2014

  MAALEHT, Ain Alvela: Valitsus kiitis heaks keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse esitatud Nabala-Tuhala looduskaitseala loomise eelnõu, mis ühendab tervikuks mitmed varem kaitse alla võetud alad ja mille eesmärk on ennekõike kaitsta sealset tundlikku veerežiimi. Nabala kaitseala loomise ettepanek tehti juba 2010. aastal, kui see sai terava vastuseisu samas piirkonnas kaevandada soovivate ettevõtete poolt. Nelja aasta jooksul viidi …

 • Esimesed puitkütuste koolitustunnistused on käes!

  13.11.2014

  31. oktoobril said Erametsakeskuse tunnistuse puiduenergia alase kursuse eduka lõpetamise kohta 20 metsaühistute võtmeisikut ja metsakonsulenti. Tunnistuse number 1 sai pikaaegne metsakonsulent Ants Teder. Tegu oli üsnagi põhjaliku koolitusega. Kogu aastat läbiv kursus oli jagatud kolmeks eraldi tsükliks, kusjuures iga tsükkel koosnes kahest täispikast õppepäevast. Esimene tsükkel on toimus aprilli alguses Paides, teine augusti lõpus …

 • Ministeerium selgitab keskkonnaseadustiku üldosa seadust

  13.11.2014

  Küsimustele keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kohta vastab keskkonnaministeeriumi õigusosakonna juhataja EDA PÄRTEL. (Kärbitult on vastused ilmunud õppelehes Sinu Mets nr 37, nov/2014.) TEEMA: liikumine võõral maal Seadus ütleb: Luba viibida võõral maatükil, välja arvatud õuemaal, eeldatakse olevat, kui omanik ei ole maatükki piiranud või tähistanud viisil, millest ilmneb tahe piirata võõraste viibimist maatükil, või kui tahe …

 • Millal aegub kahju hüvitamise nõue?

  11.11.2014

  MAALEHT.EE: Lugeja küsib: Mulle kuulub koos teise sugulasega kaasomandisse 8,4 ha metsamaad. Hiljuti avastasin, et osa meie kaasomandis olevat metsamaad on lageraieks tehtud minu teadmata. Kui küsisin sugulaselt, kas tema müüs metsa maha, siis algul ta salgas. Sain aga erametsaseltsilt teada, et kaasomanik võttis juba 2006. aastal 1,2 ha metsa peale lageraie loa, et teha …

 • Paras aeg hakata kevadise metsaistutuse nimel tegutsema

  11.11.2014

  EESTI PÄEVALEHT (erileht), Kristiina Viiron: Kevadine metsaistutusmaterjal tasub sügisel ära tellida, sest kevadel ei pruugi taimlatest enam midagi võtta olla. Metsataimede kasvatajate sõnul on metsaomanikud viimastel aas­tatel muutunudki üsna ettenäge­likuks ning planeerivad töid aeg­sasti ette. „Asi on praegu läinud päris moodi,” muheleb Raivo Kool, kes kasvatab avajuurseid metsataimi Rakvere lähistel. Kooli sõnul ongi tal kevadeks …

 • Metsaomaniku laenumuret leevendab hoiu-laenuühistu

  11.11.2014

  EESTI PÄEVALEHT, Signe Kalberg: Tervet Eestit hõlmav Metsa Hoiu-Laenuühistu on vabariigis ainus met­saomanikele mõeldud hoiulaenuühistu. „Olime kuus aastat tagasi raskes olukorras. Raha majandustege­vuseks oli hädasti vaja, kuid pan­gad ei tunnistanud laenu tagati­sena metsa. Või hindasid pangad tagatiseks pakutava metsa väär­tuse väga madalaks,” ütleb Viru­maa metsaühistu juht Viktor Lehtse, kes Iisaku valla erametsa-omanikuna oli üks ligi …

 • Ain Malm, isa, kelle päev algab mahlateoga

  10.11.2014

  VOOREMAA, Riina Mägi: Ain Malm on Jõgevamaal tuntud metsamees. Praegu tegutseb ta põhiliselt erametsakonsulen-dina. Ent homse isadepäeva valguses saab temast rääkida ka kui tublist isast: tal on kolm vahvat tütart, kelle heaolu ja arenguvõimaluste eest hoolitsemine on tema jaoks ülimalt oluline. Pärast Jõgeva keskkooli läks Ain Malm praeguse Eesti Maa-ülikooli eelkäijasse, Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse metsandust …

 • Metsa uuendamise e-taotluste esitamine nüüd lihtsam ja kiirem

  10.11.2014

  Kuni 1. detsembrini on võimalik esitada metsa uuendamise e-taotlusi. Seekord on teenus läbinud uuenduskuuri, mis muudab andmete sisestamise lihtsamaks ja kiiremaks. Kõige silmnähtavamaks uuenduseks on, et metsaeraldisi ei pea enam lisama läbi kaardirakenduse, vaid need sisestatakse nimekirjana. Nimekirja täitmise teeb lihtsamaks see, et iga toetuse saaja kohta tehakse ridade lisamisel päring kinnistusregistrisse ning otsitav katastriüksus …

 • Eesti energiamajanduse arengukavas pandi paika kolm suuremat eesmärki

  08.11.2014

  ERR UUDISED, Eeva Esse: Aastani 2030 paika pandava Eesti energiamajanduse arengukava peamised eesmärgid võib lühidalt kokku võtta kolme punktiga: 15 aasta pärast peab meie majandus ja energiatootmine olema konkurentsivõimeline, tagatud peab olema riiklik energiajulgeolek ja saavutatud Euroopa Liidu kliimaeesmärgid. Nende kolme eesmärgi täitmiseks on peamine plaan hakata põlevkivi targemini kasutama, vahendas “Aktuaalne kaamera”. Kivi otsepõletamiselt …