Puiduenergia

 • 5000 soojatarbijat saavad odavama toasooja

  08.03.2017

  HARJU ELU: Laagri ja Loo alevike uute puiduhakke-kaugkütte katlamajade ehitus lõpeb hiliskevadel. Veebruari lõpus toimusid mõlemas sarikapeod ning ligi 2,2 miljoni eurone investeering annab soodsama kütte vähemalt 5000 tarbijale. Hakkpuidukatlamajade rajamist valmistati ette juba mitu aastat. Suurema hoo sai see sisse 2015, kui majandus- ja taristuminister võttis vastu otsuse soojusmajanduse arengukavade koostamise kohta. Sellest haarasid …

 • Võõrustasime külalisi Taanist

  03.03.2017

  Erametsakeskus võõrustas sel nädalal külalisi Taanist, kellele tutvustasime meie erametsanduse tugisüsteemi, Lääne-Eesti metsi ja puidulogistika võimalusi. Koostöös Läänemaa Metsaühistu ja kohalike ettevõtetega näitasime külalistele Läänemaa hall-lepikuid, meil kasutatavat puiduhakke tehnoloogiat ning tutvustasime sadamalogistika võimalusi. Taanlased jagasid oma põhjalikke kogemusi puiduenergiaga seotud sertifikaatidega, arutati ka koostöövõimaluste üle tulevikus.

 • Uus Väo jaam sünkroniseeriti elektrivõrguga

  05.12.2016

  POSTIMEES: Energiakontsernile Utilitas kuuluvas soojust ja elektrit tootvas uues Väo 2 jaamas sünkroniseeriti generaator elektrivõrguga ja esimene kogus elektrit on ka võrku jõudnud. Praeguseni on jaam andnud Tallinna kaugküttevõrku 31 000 megavatt-tundi soojusenergiat. Kütusena kasutatakse jaamas puiduhaket.

 • Erametsaliit: gaasi aktsiisitõus soosib kodumaise taastuva energia kasutamist

  30.11.2016

  EESTI ERAMETSALIIT: Valitsuse otsus tõsta maagaasi aktsiisi aitab suurendada investeeringuid kodumaistesse taastuvatesse energiaallikatesse Muutunud julgeolekusituatsioon on teravalt tõstnud päevakorda energiajulgeoleku küsimuse, mille tagamisel on oluline vähendada sõltuvust Venemaalt imporditavast maagaasist ning seetõttu on Eesti riik otsustanud luua muid maagaasi tarneallikaid, nt koostöös Soomega rajada Balticconnectori. Samas on maagaasi kasutus järjest vähenenud ning aktsiisi tõstmine vähendab …

 • Soodne energia = puiduhake + kõrge kasutegur

  29.11.2016

  Soodsaima ja stabiilseima hinnaga hoiab kütuste seas esikohta puiduhake, mille hind on konkureerivatest kütustest ligi 50 protsenti madalam, kirjutab Toomas Kundla (Adven Eesti) ajalehes Koit. Võtmekohaks on biomassi puhul just hinnastabiilsus, sest erinevalt näiteks maagaasist ei sõltu selle hind oluliselt nafta hinna kõikumistest. Kuna puiduhake on olemuselt taastuv kütuseliik, on see ka aktsiisivaba. Paraku ei …

 • Eesti Energia asutab taastuvenergia ettevõtte

  20.06.2016

  Eesti Energia liidab kogu kontserni taastuvenergia tootmise ühte ettevõttesse. Enefit Taastuvenergia nime kandev ettevõte hakkab opereerima kõiki kontserni taastuvenergia tootmisüksusi ning on üks Baltikumi suurimaid taastuvenergia tootjaid. Muudatus on osa Eesti Energia järgmise viie aasta strateegilisest tegevuskavast. Eesti Energia järgmise viie aasta strateegiline tegevuskava näeb ette alternatiivsete, sealhulgas taastuvate energiaallikate kasutamise ligi kahekordset kasvu. „Kui …

 • Keskkonnaminister: lisavõimalus väheväärtuslikku puitu kasutada ei sea meie metsi ohtu

  29.01.2016

  KESKKONNAMINISTEERIUM: Keskkonnaminister Marko Pomerantsi kommentaar arutelule, mida võiks tähendada meie metsadele valitsuse otsus, mis lubab statistikakaubanduse raames taastuvenergiast elektrit toota: Viimasel ajal on kõlanud arvamusi, et valitsuse otsus hakata Eestis tegelema taastuvenergia statistikakaubandusega, mis praktikas tähendab väheväärtuslikust puidust konkreetsetel juhtudel elektri tegemist, seab ohtu meie metsad. Ütlen kohe, et puidu hüppelise raiumismahu kasvuga ei ole …

 • Järsult suurendatav hakkpuidu põletamine on keskkonnale ohtlik

  26.01.2016

  EESTI PÄEVALEHT, Hendrik Kuusk: Eesti Energiale kasulik puidu põletamise otsus seab metsad ohtu ja on vastuolus kliimapoliitikaga. „Vanades ahjudes puidu põletamine ei ole roheenergia ja taastuva energia võit Eestis aastal 2015. Eesmärk on vaid ühe ettevõtte päästmine,” seisab valitsuse metsandusnõukogu puiduenergia tootmist arutanud koosoleku protokollis. Hoolimata ekspertide selgest vastuseisust tehti valitsuses kiirelt ära otsus, mis …

 • Aasta üks olulisemaid küsimusi: mis saab Eesti taastuva energia sektorist?

  12.01.2016

  ARILEHT.DELFI.EE: Põlevkivi on Eestis kui püha lehm, selle kaevandamist on soodustatud aastakümneid. Kas Pariisi kliimalepe toob sellesse muudatusi? Kas Eesti haarab härjal sarvist ja astub jõulisemaid samme taastuva energia sektoris, millest kujuneb aegamisi triljoniäri? Eestile tähendab Pariisi kliimaleppe täitmine põlevkivisektori kärpimist ning taastuva energia senisest suuremat juurutamist eelkõige sooja- ja elektrimajanduses, aga ka transpordis. On …

 • Looduskaitsebioloog: raiejäätmetest biokütust tootes võtke risu, kuid jätke samblikele kännud alles

  29.12.2015

  ERR, Katre Tatrik (Tartu Ülikool): Kuna taastuvenergia tootmine kasvab jõudsalt nii Euroopas kui mujal maailmas, on tekkimas järjest suurem nõudlus ka raiejäätmetest tehtava biokütuse järele. See võib ohustada aga koore- ja puiduseoseliste, eriti kände asustavate samblike liigilist mitmekesisust, leiavad Soome ja Tartu ülikooli teadlased. Metsa langetamisel tekkivaid raiejääke – risu ehk peenemõõtmelist puitu ning kände …

 • Pomerants: Põlevkivi kasutamine peab hakkama vähenema hiljemalt 15 aasta pärast

  14.12.2015

  ERR: Keskkonnaminister Marko Pomerantsi hinnangul pole pikemas perspektiivis Eestil raske Pariisi kliimaleppega seatud eesmärke saavutada, kuid minister tõdes, et tehnoloogilised muutused selleks on alles tulemas, sest uue põlevkivi arengukava kohaselt jätkub fossiilse kütuse kasutamine Eesti elektrijaamades vähemalt 15 aastat. Pomerantsi ütles saates “Vikerhommik”, et Pariisi kliimaleppega kokku lepitud eesmärgid vähendada süsinikdioksiidide emissoone ja suurendada taastuvenergia …

 • Hea ja tarbijasõbralik energia tuleb metsast

  10.12.2015

  Kõik teavad, et inimene saab end metsas end vaimselt ja emotsionaalselt laadida. Teisalt on aga mets koht, kus päikeseenergia muutub selliseks energiaks, mida meie saame kasutada oma igapäevavajaduste jaoks ehk soojusenergia tootmiseks. See toimub inimese elueaga võrreldava perioodi jooksul, mis tähendab, et selline energia on taastuv, puhas ja seetõttu hea. Elektri ja soojuse koostootmisel Eestis …

 • Rene Tammist: põlevkivisektori game over

  07.12.2015

  DELFI: Eesti Taastuvenergia Koja juht Rene Tammist kirjutab, kuidas Pariisi kliimakonverentsil osaledes lähevad tegelikult Eesti sõnad ja teod lahku – peaminister räägib, kuidas me progressiivse riigina “musta energeetikaga” lõpparvet teeme, samal ajal kiidab valitsus heaks arengukava, mis laseb põlevkivil vanaviisi keskkonda saastada. Ajal kui kogu maailm ootab hinge kinni pidades Pariisi kliimakokkulepet, jätkuvad meil kodus …

 • Inetult tossavate katlamajade aeg on möödas

  30.11.2015

  EHITUSUUDISED.EE: Kaugkütte näol on kliendi jaoks tegemist mugava, tarnekindla ja taskukohase lahendusega, tõdeti VI Eesti Energia Aastakonverentsil, märkides ära kaugkütte tulevikuvõimalusi. Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu juhatuse esimees Andres Veske kirjeldas, et kaugküte ei ole ei ole kaugeltki enam ebaefektiivne eelmise ajastu soojatootmise viis. Kaugküte aitab kaasa kohalike materjalide efektiivsemale kasutamisele, koostootmisele ning võimaldab rakendada …

 • 60% taastuvenergiat toodetakse biomassist

  24.11.2015

  ERR.EE: Taastuvenergiat toodeti möödunud kuul mullusega võrreldes pea neljandiku võrra vähem. 60 protsenti taastuvenergiat toodeti biomassist, 39 protsenti tuulest ning üks protsent vee jõul. Suurima muutuse andsid “ebasoodsad tuuleolud”, mis vähendasid tuuleenergia tootmist kolmandiku võrra.