Muinasaegse matmispaiga kahjustamine tõi kriminaaluurimise

06.07.2017

UUDISED.ERR.EE:

Metsatöölised on Võrumaal kahjustanud muinasaegseid matmispaiku ja kündnud välja inimsäilmeid, mistõttu prokuratuur käivitas kriminaaluurimise.

Viru ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Jelena Filippova ütles Postimehele, et kriminaaluurimine käivitati karistusseadustiku kultuurimälestise rikkumist ja hävitamist käsitleva paragrahvi järgi.

Karistusseadustik näeb sellise teo eest ette ühe- kuni viieaastase vanglakaristuse, juhul kui süüdlaseks pole juriidiline isik.

Muinsuskaitseinspektorid Mirja Ots ja Anu Kivirüüt avastasid juunis Lasva vallas asuvas Paidra külas, et kolm kääbast on saanud kannatada ning ühte hauakääpasse oli küntud kaks umbes 30 sentimeetri sügavust vagu, mis tõid maapinnale nähtavale põlenud inimluude killud.

Suures osas metsaga kaetud kinnistu omanik AS Dammix tegeleb muuhulgas ka metsakinnistute ostmise ja metsa kasvatamisega, millele muinsuskaitseamet andis loa matmispaikade ümbruses lageraiet teha 2015. aasta kevadel, kuid esitas oma tingimused.

“Kuna maaomanik on olnud teadlik muinsuskaitseameti nõuetest raietöödele kääbaste ümbruses, on tegemist kultuurimälestise tahtliku rikkumisega,” märkisid inspektorid Ots ja Kivirüüt vaatlusprotokollis.

Muinsuskaitseamet on firma esindajatega rääkinud ja praegu näib, et nad on koostööaltid ning kääbaste rikkumise tingis segadus tööülesannete andmisel, ettevõte on avaldanud tahet kahju heastada.

Sarnased artiklid