Teine kvartal tõi puiduhindade kerge tõusu

10.08.2017

Tänavuse II kvartalis oli okaspuu jämesortimentide puhul näha kerget hinnatõusu, lehtpuusortimentide hinnad on aga jäänud eelmise kvartali tasemele. Kerget kasvu on näha ka paberi- ning küttepuidu turul.

Puidusortimentide hinnatasemed erametsas

Erametsa hinnastatistika järgi olid okaspuupalkide hinnad 2017. a teises kvartalis kerges kasvus. Männipalgi hind kasvas üks protsent ja kuusepalgil 1,4 %. Peenpalgid kallinesid pisut enam ning nende hinnakasv ületas kahte protsenti. Aastataguse ajaga võrreldes on kõikide sortimentide hinnad kasvanud. Männipalk on eelmise aasta juuniga võrreldes kallinenud 1,5 %, männipeenpalk 2,8 % ning kuusepalgid umbes 8 %. 2017. aasta teise kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel männipalgil 67,57 €/tm, männipeenpalgil 63,19 €/tm, kuusepalgil 70,66 €/tm ja kuusepeenpalgil 66,47 €/tm.

Lehtpuu jämesortimentide hindades 2017. aasta II kvartal endaga suuri muutusi ei toonud. Eelmise aasta juuniga võrreldes on kasepaku ja -palgi hind jäänud praktiliselt samale tasemele, aga haava- ja lepapalgid on selgelt odavnenud (vastavalt 6,1 % ja 7,4 %). 2017. aasta teise kvartali lõpu seisuga oli keskmine hind erametsa hinnastatistika alusel kasepakul 80,90 €/tm, kasepalgil 64,31 €/tm, haavapalgil 36,00 €/tm, lepapalgil 31,50 €/tm.

Paberipuidu turul on kõikide sortide hinnad kerges kasvus ning hinnakasv jääb sorditi 0,5-1 % piiresse. Korraliku kasvu on teinud kuuse- ja männipuit (vastavalt 19,2 % ja 10,9 %), lehtpuupuidu osas on pilt tagasihoidlikum. Kui kasepuidu hind on aastaga siiski pisut kosunud (1,5 %), siis haavapuit on samal ajal 1,7 % odavnenud ning on jätkuvalt odavaim paberipuidu sort. Seisuga juuni 2017 maksis tihumeeter männipaberipuitu 33,76 eurot, kuusepaberipuitu 33,67 eurot, kasepaberipuitu 30,38 eurot ja haavapaberipuitu 26,19 eurot.

Küttepuiduturul on jätkunud väike kuid pidev hinnatõus. Juunis maksis tihumeeter küttepuitu erametsa hinnastatistika järgi keskmiselt 22,19 eurot. See tähendas hinnakasvu kolme kuu taguse ajaga võrreldes 4,3 %. Enam kui 4 %-ga ületab küttepuidu hind ka aastataguse aja hinna.

Loe ülevaadet 2017. aasta II kvartali puiduturust meil ja mujal SIIT.

Sarnased artiklid