Toetuste info ja teated

 • Kinnitati 2017. aasta metsandustoetuste voorud ja eelarved

  06.04.2017

  Täna kinnitas Erametsakeskus 2017. aasta siseriiklike metsandustoetuste voorude tähtajad ja eelarved. Nõustamistoetuse eelarve kogumaht (400 000 eurot) oli juba varem kindlaks määratud. Võrreldes eelmise aastaga on toetusraha küll vähenenud, kuid jätkuvalt on prioriteediks erametsade uuendamise toetamine. SA Erametsakeskus juhatuse liige Jaanus Aun selgitas, et uuendamise toetus koos metsaühistute hea tööga metsataimede viimisel metsaomanikeni on hästi mõjunud …

 • Natura hüvitist aitavad taotleda metsaühistud üle Eesti

  04.04.2017

  Natura hüvitise taotlemisel aitavad metsaühistud üle Eesti! Hüvitist taotlema minnes võta kaasa ka kehtiv ID-kaart ja pin-koodid, sest Erametsakeskus loosib kõigi e-PRIAs Natura taotluse esitanud metsaomanike vahel välja 5 Samsungi nutitelefoni! (Loosimise tingimused.) Kogu taotlemisega seotud info on Natura toetuse lehel. Maakondades aitavad taotlusi täita: Harjumaal Põhja-Eesti Metsaühistu 7. ja 21. aprillil kell 10.00-16.00 Põhja-Eesti …

 • Tänasest saab taotleda hüvitist looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jääva tulu eest

  04.04.2017

  Tänavu võtab Erametsakeskus Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi vastu 4.- 22. aprillini, nüüd on võimalik hüvitist taotleda ka sihtkaitsevööndisse väljaspool Natura võrgustiku ala. Natura toetuse eesmärk on hüvitada erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal ning alates 2017. aastast ka sihtkaitsevööndis asuval erametsamaal, mis on väljaspool Natura võrgustiku ala. „Hea meel, et …

 • Metsandustoetuste infopäevad toimuvad märtsis

  28.02.2017

  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel ja koostöös SA Erametsakeskusega tasuta infopäevad teemal “Natura 2000 toetus erametsamaale saamise tingimused ja kohapealne kontroll”. Lisaks räägitakse ka siseriiklikest metsandustoetustest. Infopäevad, algusega kell 14.00, toimuvad: 20. märtsil Kuressaares (Kuressaare Ametikool, Kohtu 22 Kuressaare) 21. märtsil Pärnus (Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Niidupargi 8/12 Pärnu) 22. märtsil Rakveres (Wesenberghi hotell, Tallinna 25, Rakvere) 27. …

 • Ilmus ajakirja Sinu Mets venekeelne eriväljaanne

  26.10.2016

  Täna, 26. oktoobril ilmus ajalehe MK Estonija vahel esmakordselt ajakirja Sinu Mets venekeelne eriväljaanne Naš Les. SA Erametsakeskus on metsaomanike õppelehte välja andnud juba enam kui kümme aastat. Eriväljaande idee sündis vajadusest pakkuda ülevaatlikku ning huvitavat infot ka vene keelt kõnelevatele kaasmaalastele. Ajakirja koostaja ning toimetaja on tunnustatud metsandusajakirjanik Viio Aitsam ja kujundaja Anna Budanova, …

 • Metsamaaparandustööde toetust taotleti rekordilises mahus

  03.10.2016

  Erametsakeskuse initsiatiivil nelja aasta eest käivitatud metsa maaparandustööde toetuse abil saavad väikemetsaomanikud teha maaparandustöid, mis päästavad metsad liigniiskusest ja hõlbustavad neisse juurdepääsu. 01.09.2016 lõppenud metsamaaparandustööde toetuse taotlusvooru esitati rekordarv, 91 taotlust kogusummas 500 000 eurot. Metsaomanikud soovivad seda kasutada üle 34132 meetri eesvoolu uuendamiseks, üle 199033 meetri kuivenduskraavide uuendamiseks, ligi 21611 meetri voolunõva rajamiseks ning …

 • Maaparandustoetuse abil saab korrastada olemasolevaid kuivendussüsteeme

  26.08.2016

  ERAMETSAKESKUS: Maaparandustööd päästavad metsad liigniiskusest ja hõlbustavad neisse juurdepääsu. Erametsakeskusest saab taotleda maaparandustoetust olemasolevate kuivendussüsteemide korrastamiseks tänavu kuni 1. septembrini. Toetust saab taotleda kas metsaühistu või erametsaomanik, eelarve on 300 000 eurot. Toetatavad tegevused on: * maaparandussüsteemi uuendustööde kava koostamine; * kuivenduskraavi ja eesvoolu sette eemaldamine; * metsamaale kuni 25 meetri pikkuse voolunõva rajamine; * …

 • Kinnitati teise poolaasta metsatoetuste ajad ja mahud

  05.07.2016

  Metsa uuendamise toetamine on jätkuvalt riiklik prioriteet. SA Erametsakeskuse nõukogu kinnitas 2016.a. teise poolaasta metsatoetuste ajad ja rahalised mahud. Metsa uuendamise toetuse taotlusi saab esitada kuni 15.07.2016 (eelarve 800 000 €) ja taas aasta lõpu poole, hiljemalt 01.12.2016  (eelarve 450 000 €). Metsamaaparandustööde toetuse taotluse  tähtpäev on 01.09.2016 (eelarve 300 000 €) ning metsainventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse …

 • Metsameetme e-taotluse esitamine tõi võidu

  20.06.2016

  Mida teha, kui metsasügavustes iseenda akusid laadimas käies nutiseadme aku tühjaks saab ja koduteed enam GPS-ilt ei leia? Viiel e-PRIA kaudu Metsameetme toetust taotlenud metsaomanikul edaspidi seda küsimust tekkida ei tohiks, sest neid aitab hädast välja Intenso akupank. Eelmisel nädalal loosisime 15. juuniks e-PRIAs Metsameetme taotluse esitanute vahel välja viis Intenso 5000 mAh mahutavusega akupanka. Võitjateks osutusid Jaak Tartumaalt, Reet …

 • Toetust hooldusraiete tegemiseks saab taotleda alates 30. maist

  27.05.2016

  SA ERAMETSAKESKUS: Erametsakeskus võtab alates esmaspäevast, 30. maist vastu Metsameetme toetuse taotlusi (metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus). Toetuse abil saab taastada kahjustatud metsa ja teha vajalikke hooldusraieid. Taotlusvoor kestab kuni 15. juunini. Metsameetme toetusraha jagatakse esimeses järjekorras neile, kes peavad toime tulema ulatuslike metsakahjustustega. Järgmised prioriteetsed tegevused on hooldusraie, metsapuude taimehaiguse ja –kahjustuse …

 • Metsameetme toetust saab taotleda alates 30. maist

  06.05.2016

    Erametsakeskus võtab 30. maist kuni 15. juunini 2016 vastu Metsameetme toetuse taotlusi (metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus). Toetuse abil saab taastada kahjustatud metsa ja teha vajalikke hooldusraieid. Metsameetme toetusraha jagatakse esimeses järjekorras neile, kes peavad toime tulema ulatuslike metsakahjustustega. Järgmised prioriteetsed tegevused on hooldusraie, metsapuude taimehaiguse ja –kahjustuse ennetamine ning ulukikahjustuste ennetamine. …

 • Mais toimuvad metsandustoetuste infopäevad üle Eesti

  29.04.2016

  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös Eesti Erametsaliiduga korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel TASUTA infopäevad teemal “Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK metsameede) ja siseriiklikud metsandustoetused”. Infopäevad algavad kell 13.00 ja kestavad orienteeruvalt 5 tundi (sisaldab kohvipausi). Infopäevade toimumisajad ja –kohad: 11. mail Saaremaal (Kuressaare Ametikooli saalis, Kohtu 22); 17. mail Sakus (Harju Taluliidu saalis, Üksnurme tee 8); …

 • Erametsakeskuse e-teenuse kasutamine tõi võidu

  25.04.2016

  Täna loosisime välja viis õnnelikku Natura toetuse taotlejat, kes esitasid oma taotluse e-PRIA portaalis ning võitsid mobiiltelefoni Samsung Galaxy A5. Fortuna naeratas Heljule Läänemaalt, Küllile Saaremaalt, Raulile Harjumaalt, Reinule Läänemaalt ning OÜ-le Triaal Audit Võrumaalt. Kõiki võitjaid on võidust teavitatud ning OÜ Triaal Audit esindaja Mati käis juba täna ka Erametsakeskuse kontoris oma auhinnal järel. …

 • NATURA 2000 toetust erametsamaale saab taotleda alates esmaspäevast

  01.04.2016

  Tänavu võtab Erametsakeskus Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi vastu 4.- 22. aprillini. Toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal. Toetuse taotlemise tingimustega saab tutvuda erametsaportaalis http://www.eramets.ee/toetused/toetuste-taotlemine/natura-metsa-toetus/ Kõige kiiremini ja mugavamalt saab toetustaotluse esitada e-PRIAs (epria.pria.ee/epria). Teenus e-PRIAs on avatud ja andmeid saab juba sisestada. „E-PRIAs esitatud taotluse puhul …

 • Järsult suurendatav hakkpuidu põletamine on keskkonnale ohtlik

  26.01.2016

  EESTI PÄEVALEHT, Hendrik Kuusk: Eesti Energiale kasulik puidu põletamise otsus seab metsad ohtu ja on vastuolus kliimapoliitikaga. „Vanades ahjudes puidu põletamine ei ole roheenergia ja taastuva energia võit Eestis aastal 2015. Eesmärk on vaid ühe ettevõtte päästmine,” seisab valitsuse metsandusnõukogu puiduenergia tootmist arutanud koosoleku protokollis. Hoolimata ekspertide selgest vastuseisust tehti valitsuses kiirelt ära otsus, mis …