Kommenteerimise reeglid

1. Kommentaaride avaldamine ja vastutus
Kommentaare kirjutades kinnitate automaatselt, et nõustute nende tingimustega. SA Erametsakeskuse eramets.ee portaali kommentaarikeskus on tehniline vahend, mis võimaldab kasutajatel avaldada oma kommentaare. Kommentaari autor vastutab kommentaari eest mitte SA Erametsakeskus. Kommenteerija tuvastamiseks kasutatakse ID kaarti ning kommenteerija nimi lisatakse automaatselt kommentarile. Tasub teadvustada, et Eesti kohtupraktikas on lahendeid, mille kohaselt kommentaari autor on saanud kommentaari sisu eest karistada.

2. Mis on halvad kommentaarid
SA Erametsakeskus  keelab kirjutada kommentaare, mis ei vasta sisult hea tava reeglitele.
Need on kommentaarid, mis:
• sisaldavad ähvardusi;
• sisaldavad solvanguid;
• õhutavad vaenule ja vägivallale;
• sisaldavad üleskutseid ebaseaduslikele tegevustele;
• sisaldavad isikuandmeid (isikukood, info tervisiku seisundi kohta, kodune aadress, telefoninumber);
• on kirjutatud teise isiku nime all;
• sisaldavad teemaväliseid linke, spämmi ja reklaami;
• on sisutud ja/või teemavälised;
• sisaldavad ebatsensuursed väljendusi ja labasusi;
• kutsuvad üles narkootikumide või relvade kasutamisele.
Sellise sisuga kommentaarid eksivad hea tava reeglite vastu. Erametsakeskusel  on õigus sellised kommentaarid kustutada ja piirata nende autorite ligipääsu kommentaaride kirjutamisele. Inimestelt, kes rikuvad sihiteadlikult reegleid, võidakse võtta kommenteerimise võimalus.

3. Milline on hea kommentaar? 
Hea kommentaar:
• sisaldab lisainfot vastaval teemal
• avaldab isiklikku arvamust koos põhjendusega
• arvustab inimeste mõtteid, mitte isikuid endid
• kommenteerib artikli tugevaid ja nõrku külgi
• austab kommentaariumi kirjutajaid ja lugejaid
• on teravmeelne ja huumorikas