Väliskoostöö

Rahvusvaheline koostöö on Eesti erametsanduse arendamise jaoks oluline faktor. Eesti metsandussektor tegutseb Euroopa Liidus avatud turu tingimustel, millest tuleneb otseselt vajadus igakülgse rahvusvahelise koostöö järele. Olulisel kohal on teadmiste ja kogemuste vahetus koostööpartneritega välismaal, olles sealjuures vaheldumisi nii õppija kui õpetaja rollis.

Kui olete huvitatud välisprojektide raames Erametsakeskusega koostöö tegemisest, on kontaktisikuks Kertu Kekk (tel: 673 6036, e-post kertu.kekk@eramets.ee).
Erametsakeskuse PIC kood on 953648226.

Erametsakeskus osaleb hetkel alljärgnevates välisprojektides: 

Erasmus+ – Network for Educated European Forest Owners (EFO)

Varasemalt oleme osalenud allolevates projektides:

Grundtvig – Advisory methodology and system possibilities to educate forest owners, professionals & consultants (ADFOR). Tutvu projekti tulemustega! 
Wood Energy and Cleantech

Bioenergy Promotion
LIFE+ FFPE
PROFOREST
WETNet – Woodenergy Training Network