Aadu Raudla

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
524 8963
Kutsetunnistuse nr:
202535
Kehtiv kuni:
05.11.2028
Maakond
Jõgeva maakond
Lääne-Viru maakond
Tartu maakond
Valga maakond
Ühistu
Viru-Lemmu Metsaselts

Omandasin metsandusliku hariduse kõigepealt Luual (1972-1976) ja kõrghariduse EPA – s (1979-1985). Olen töötanud metskonnas metsatehnikuna, Eesti Metsainstituudis inseneri ja vanem insenerina, Virumaal kolhoosi metsaülemana (1986 – 1993), metsaga ja puiduga tegeleva väikefirma juhina, erametsaomanike piirkondliku tugiisikuna Lääne –Virumaal (2006 – 2008) ja Tartumaal (2009), Erametsakeskuse piirkondliku kontrollispetsialistina (aastast 2008).
Metsakonsulent alates aastast 2006.