Ain Malm

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
516 5817
Kutsetunnistuse nr:
143618
Kehtiv kuni:
14.04.2024
Ühistu
Palamuse Metsaselts
Spetsialiseerumine
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Ohutustehnika ja töökaitse
Natura 2000
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Pärandkultuur
Vääriselupaik
Metsakaitse
Toetused
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsakahjustused
Metsatööde tehnoloogiad
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsauuenduse hooldamine
Uuendamine ja metsastamine
Metsamajandamiskava
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsanduslikud õigusaktid
Alustavale metsaomanikule
Maakond
Jõgeva maakond