Ain Malm

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
516 5817
Kutsetunnistuse nr:
202541
Kehtiv kuni:
05.11.2028
Maakond
Jõgeva maakond
Spetsialiseerumine
Alustavale metsaomanikule
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Metsakahjustused
Metsakaitse
Metsamajandamiskava
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsanduslikud õigusaktid
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Metsatööde tehnoloogiad
Metsauuenduse hooldamine
Natura 2000
Ohutustehnika ja töökaitse
Pärandkultuur
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Raiete põhimõtted ja meetodid
Toetused
Uuendamine ja metsastamine
Vääriselupaik
Ühistu
Palamuse Metsaselts