Aira Toss

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5648 8601
Kutsetunnistuse nr:
151695
Kehtiv kuni:
04.11.2024
Ühistu
Hiiumaa Metsaselts
Spetsialiseerumine
Metsakahjustused
Metsataimede kasvatamine
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Ohutustehnika ja töökaitse
Natura 2000
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Pärandkultuur
Vääriselupaik
Metsakaitse
Toetused
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaparandus
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Metsatööde tehnoloogiad
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsauuenduse hooldamine
Uuendamine ja metsastamine
Metsamajandamiskava
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Metsanduslikud õigusaktid
Alustavale metsaomanikule
Maakond
Hiiu maakond