Aira Toss

Seotus:
Allkirjastanud sõltumatuse deklaratsiooni
Telefon:
5648 8601
Kutsetunnistuse nr:
151695
Kehtiv kuni:
04.11.2024
Maakond
Hiiu maakond
Spetsialiseerumine
Metsaparandus
Metsakahjustused
Puidu- ja metsamajanduslik turuolukord
Metsaomanike ühistegevus sh. ühismüük
Toetused
Alustavale metsaomanikule
Metsakaitse
Vääriselupaik
Metsanduslikud õigusaktid
Pärandkultuur
Metsade kõrvalkasutus sh. jahindus
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid
Natura 2000
Metsamajandamiskava
Ohutustehnika ja töökaitse
Uuendamine ja metsastamine
Metsanduse ökonoomika ja kalkulatsioonid
Metsauuenduse hooldamine
Raiete põhimõtted ja meetodid
Metsataimede kasvatamine
Metsatööde tehnoloogiad
Metsamajanduslike tööde kvaliteet
Ühistu
Hiiumaa Metsaselts